Asiaa kuulemisesta ja kuulonalenemasta

Ymmärrä, miten kuulo toimii, miten kuulonalenema voi vaikuttaa sekä aikuisiin että lapsiin ja millä keinoilla sitä voidaan hoitaa.