Miten se toimii

Nucleus®-järjestelmä tuottaa ääntä tavalla, joka vastaa luonnollista kuuloa – sen tarkoitus on tarjota parhaita kuulemistuloksia keskivaikeasta tai erittäin vaikeasta kuulonalenemasta kärsiville ihmisille.

Woman working in a lab

Toisin kuin ulkokorvassa ääntä vahvistavat kuulolaitteet sisäkorvaistute ohittaa ne korvasi osat, jotka eivät enää toimi kunnolla. Se välittää äänen sähköisten signaalien muodossa kuulohermon kautta aivoihin.

Äänet voidaan luokitella kahteen eri tyyppiin –

 • matalataajuinen – luo äänen perustan ja rakenteen kuten vokaaliäänet ja puheen melodian – nämä ovat tärkeitä äänen tunnistamisen ja tunteiden tunnistamisen kannalta
 • korkeataajuinen – lisää äänen tärkeitä yksityiskohtia, joiden avulla sanat voidaan tunnistaa ja erottaa sekä parantaa laatua ja selkeyttä – nämä ovat tärkeitä puheen ymmärtämiselle, etenkin meluisissa tilanteissa.

Kuulon heikkenemisestä kärsivillä ihmisillä on ensimmäiseksi vaikeuksia korkeiden taajuuksien kuulemisessa, mutta he voivat vielä kuulla matalataajuisia ääniä.

Cochlearin istutevalikoima on suunniteltu huolellisesti niin, että jäljellä oleva kuulo säilytetään mahdollisimman hyvin. Jos pystyt vielä kuulemaan jonkin verran, kuuloasi voidaan vahvistaa ottamalla käyttöön Nucleus 6 -järjestelmän akustinen komponentti. Näin pystyt tehostamaan jäännöskuuloasi ja yhdistämään sen vasta täydennettyyn kuuloosi. Vain Nucleus 6 pystyy tarjoamaan sinulle tämän vaihtoehdon.

Näin normaali kuulo toimii

 1. Ääniaallot saapuvat korvaan ja kulkevat korvakäytävää pitkin tärykalvoon.
 2. Tärykalvon liike saa korvan keskiosassa olevat pienet luut värähtelemään.
 3. Nämä värähtelyt välitetään sisäkorvan nesteen täyttämään osaan, joka tunnetaan nimellä simpukka.
 4. Simpukat pienenpienet aistinsolut tunnistavat tämän liikkeen ja lähettävät sähköisiä signaaleja aivoihin, jossa ne tulkitaan ääneksi.

 

Demonstration of how hearing works

Kuuleminen sisäkorvaistutteen avulla

 1. Ääniprosessorin mikrofonit poimivat ääniä, jotka prosessori muuttaa digitaaliseksi tiedoksi.
 2. Tämä tieto siirretään kelan avulla ihon alla olevaan istutteeseen.
 3. Istute lähettää sähkösignaaleja elektrodiketjua pitkin sisäkorvaan.
 4. Sisäkorvan kuulohermon säikeet vastaanottavat signaalit ja lähettävät ne aivoihin, jolloin syntyy äänivaikutelma.

 

Demonstration of hearing with a cochlear implant

 

Näin akustinen komponentti toimii

 1. Akustinen komponentti vahvistaa näitä ääniä kuulolaitteen tavoin ja lähettää ne normaalia kuulotietä pitkin.
 2. Samanaikaisesti prosessori muuntaa korkeataajuiset äänet digitaaliseksi tiedoksi, joka lähetetään ihon alla olevaan istutteeseen.
 3. Istute lähettää sähkösignaaleja elektrodiketjua pitkin sisäkorvaan stimuloiden kuulohermon säikeitä.
 4. Tämä hermovaste lähetetään aivoihin, joissa se yhdistetään akustisen komponentin vahvistettujen äänien vasteen kanssa havaittavaksi ääneksi.

 

Demonstration of how the acoustic component works

 

Vastuuvapauslauseke

Keskustele kuulonaleneman hoitovaihtoehdoista lääkärin tai terveydenhuollon ammattilaisen kanssa. He pystyvät neuvomaan sopivan kuulonalenemista korjaavan ratkaisun löytämisessä. Tuotteita saa käyttää ainoastaan lääkärin tai terveydenhuollon ammattilaisen määräämällä tavalla. 

Kaikkia tuotteita ei ole saatavissa kaikissa maissa. Ota yhteyttä Cochlear-asiakaspalveluun.