Sopiiko se minulle?

Jos sinulla on keskivaikea tai erittäin vaikea kuulonalenema, eikä kuulolaitteista ole enää apua, sisäkorvaistute saattaa olla tehokas vaihtoehto.

Cochlear implant recipient alexandra

Nucleus®-järjestelmä kykenee auttamaan monia kuulonalenemasta kärsiviä ihmisiä vauvoista aikuisiin. Jotta saataisiin selville, onko Nucleus-sisäkorvaistute sinulle sopiva ratkaisu, on tärkeää tietää kuulonalenemasi syy.

Sisäkorvan ongelmat

Sensorineuraalinen kuulonalenema ilmenee, kun sisäkorvan osat (simpukka ja aistinsolut) eivät toimi kunnolla Sensorineuraalisessa kuulonalenemassa äänet eivät ole vain hiljaisempia, vaan ne vaikuttavat myös vaimentuneilta tai vääristyneiltä ja niitä on siksi vaikea erottaa toisistaan. Tämän seurauksena tällaisessa kuulonalenemassa puheen ja äänten tarkoitusta voi olla vaikea tulkita. Kuulolaitteista voi olla apua. Toisinaan ne eivät kuitenkaan riitä. 

Kuvaako tämä lastasi?

Jos sinulla on keskivaikea tai erittäin vaikea sensorineuraalinen kuulonalenema, sinun voi olla vaikea ymmärtää, mitä ihmiset sanovat puhelimessa tai meluisissa tilanteissa. Edes voimakkaimmat kuulolaitteet eivät auta. Saatat olla keskusteluissa entistä enemmän riippuvainen huulilta lukemisesta tai sinun on vaikeampaa pysyä työn vaatimassa tahdissa.  

Vaihtoehtoisesti myös lapsesi saattavat kärsiä sensorineuraalisesta kuulonalenemasta.  He eivät ehkä reagoi koviin ääniin, välttelevät toisten lasten kanssa leikkimistä tai saattavat jäädä jälkeen puheen ja kielen kehittymisessä.  Näin voi käydä silloinkin, kun he käyttävät kuulolaitteita.  

Kummassakin tapauksessa terveydenhuollon ammattilainen voi selittää sinulle eri vaihtoehdot ja auttaa sinua tekemään harkitun päätöksen. Jos et jo nyt tiedä, kenen puoleen kääntyisit, me voimme auttaa sinua löytämään klinikan läheltäsi. Kun harkitset toimia, kaikkein tärkeintä on, että saat käyttöösi kaiken tiedon.

Sisäkorvaistutteen hyödyt  

Tutkimukset ovat osoittaneet, että sisäkorvaistutetta käyttävät aikuiset ymmärtävät lauseita keskimäärin seitsemän kertaa paremmin kuin mihin he pystyisivät kuulolaitteiden avulla. Lisäksi olemassa on muita etuja. Yhdysvaltalaisessa 900 sisäkorvaistutteen käyttäjää käsittävässä tutkimuksessa useimmat vastaajat sanoivat, että he kykenivät keskustelemaan tehokkaasti puhelimessa ja nauttimaan musiikista sisäkorvaistutteensa avulla1. Miksi odottaisit, kun hyödyt ovat näin selviä?  Lähes 80% ihmisistä, jotka saivat sisäkorvaistutteen vuoden sisällä sen sopivuuden havaitsemisesta, sanoi, että he ottaisivat sisäkorvaistutteen jo aiemmin jos voisivat tehdä kaiken uudelleen1.

Vastuuvapauslauseke

Keskustele kuulon heikkenemisen hoitovaihtoehdoista hoitoalan ammattilaisen kanssa. Tulokset voivat vaihdella, ja hoitoalan ammattilainen kertoo sinulle tulokseen mahdollisesti vaikuttavista tekijöistä. Lue aina käyttöohjeet. Kaikkia tuotteita ei ole saatavana kaikissa maissa. Pyydä tuotetietoja paikalliselta Cochlear-edustajaltasi.

Alaviitteet

  1. Cochlear Americas Recipient Survey, June 2008.