Cochlear kiittää WHO:n kuuloterveyttä koskevaa toimintasuunnitelmaa, jolla kuuroutta ja kuulonalenemaa pyritään ehkäisemään maailmanlaajuisesti

31. toukokuuta 2017

SYDNEY — 31. toukokuuta 2017: Cochlear Limited (ASX: COH), maailman johtava istutettavien kuuloratkaisujen valmistaja, iloitsee uutisesta, että Maailman terveyskokous (WHA) on antanut tukensa kuuloterveyteen liittyvää toimintasuunnitelmaa koskevalle päätöslauselmalle. Lauselmassa tunnustetaan hyödyt, joita kuulonaleneman estämisestä, siihen puuttumisesta ja sen hoitamisesta koituu maailmanlaajuisesti.

Maailman terveysjärjestön (WHO) päätöksentekoelimeen WHA:han kuuluu kokeneita terveysalan johtajia 192 jäsenmaasta. WHA on vahvistanut, että nyt on aika ryhtyä konkreettisiin toimiin, että kuulonalentuman lisääntymisen estämisessä saavutetaan edistystä. Päätöslauselmassa tähdennetään, että kuulonalenema on merkittävä kansanterveysongelma. Jokaisen hallituksen tulisi nostaa se asialistansa kärkipäähän ja kehittää kansallinen toimintasuunnitelma siihen puuttumiseksi.

WHO:n arvion mukaan yli 360 miljoonaa ihmistä – yli 5 % maapallon väestöstä – kärsii vammauttavasta kuulonalenemasta. Heistä 32 miljoonaa on lapsia.1 Kun esiintyvyys kasvaa, hoitamattoman kuulonaleneman on hiljattain arvioitu aiheuttavan maailmanlaajuisesti 750 miljardin dollarin kulut vuosittain.1

WHA:n päätöslauselmassa hahmotellaan käytännöllisiä, kustannustehokkaita toimia, joihin sisältyy kuulotietoisuuden lisääminen, kuulonseulontaohjelmat elämän tärkeissä vaiheissa sekä kuuloapuvälineteknologioiden – kuten sisäkorvaistutteiden – saattaminen paremmin niitä tarvitsevien ulottuville.

Chris Smith, Cochlearin toimitusjohtaja, arvostaa hallitusten terveyspoliittisten johtajien maailmanlaajuista johtajuutta asiassa.

”Tämä päätöslauselma antaa toivoa vammauttavasta kuulonalenemasta kärsiville ihmisille heidän iästään ja kotipaikastaan riippumatta”, Smith sanoo. ”Joissakin maissa kuulonalenemasta kärsivillä lapsilla ei ole mahdollisuutta saada koulutusta. Kuulonalenema estää aikuisia löytämästä työtä tai hyödyntämästä kaikkia kykyjään. Vanhemmilla aikuisilla taas on edessään kalliita terveysongelmia, jos kuulonalenemaan ei puututa.”

”Päätös on nyt tehty – kuurous ja kuulonalenema on todettu merkittäviksi maailmanlaajuisiksi kansanterveysongelmiksi ja maailman johtava terveyspoliittinen vaikuttaja on sanonut, että on aika kääriä hihat. Me Cochlearilla teemme parhaamme kuulonalenemasta kärsivien ihmisten elämänlaadun parantamiseksi. Kuuloterveysasiantuntijana hoidamme muiden sidosryhmien kanssa oman tehtävämme tämän maailmanlaajuisen terveysongelman selättämiseksi.”

”Tämä päätöslauselma on merkittävä virstanpylväs; ja jos se pannaan täytäntöön, se pystyy keventämään sitä valtavaa taakkaa, jota miljoonat ihmiset ja monet yhteiskunnat kantavat.”

Päätöslauselmassa esitetään useita keskeisiä toimia, joilla kuurouden ja kuulonaleneman vaikutuksiin voidaan puuttua. Näihin kuuluvat:

 • Kuulonaleneman suurta esiintyvyyttä ja sen sosioekonomista vaikutusta koskevan tietouden lisääminen päättäjien ja suuren yleisön keskuudessa.
 • Edullisten, korkealaatuisten kuuloapuvälineteknologioiden ja -tuotteiden kuten kuulolaitteiden ja sisäkorvaistutteiden saattaminen paremmin saataville osana yleistä terveydenhuoltoa.
 • Parannetut seulontaohjelmat, joilla korvan sairaudet ja kuulonalenema voidaan havaita ja diagnosoida jo varhaisessa vaiheessa. Huomio keskitetään vauvoihin, pieniin lapsiin ja vanhempiin aikuisiin.
 • Melun aiheuttamaa kuulonalenemaa koskevan tietoisuuden lisääminen sekä sellaisiin toimenpiteisiin ryhtyminen, joilla vähennetään työ- ja ympäristöperäistä sekä vapaa-aikaan liittyvää melualtistusta.
 • Parempi korvasairauksien ja kuulonalenemaa koskevan tiedon kerääminen koulutus- ja tiedotustarpeisiin, jotta poliittiset päättäjät voivat perustaa strategiansa tosiasioihin.

Monet kuulonaleneman syyt voidaan välttää julkisen terveydenhuollon keinoin; arviolta 60 % lasten kuulonalenemista voitaisiin estää. Luku on suurempi (75%) köyhissä ja keskisuuren tulotason maissa kuin vauraissa maissa (49 %).2

Nykyisen kuuloapuvälinetuotannon arvioidaan kattavan vain 10 % maailmanlaajuisesta tarpeesta.3 Lasten sisäkorvaistutteista saamat hyödyt tunnustetaan laajalti2,4,5 ja todisteet osoittavat, että aikuisten sisäkorvaistutteet ovat tehokas hoitotapa paljon laajemmalle potilasryhmälle kuin tähän asti on uskottu.6

Cochlear Limited (ASX: COH)

Cochlear on johtava maailmanlaajuinen istutettavien kuuloratkaisujen tuottaja. Yritys työllistää maailmanlaajuisesti 3 000 henkilöä ja investoi tutkimus- ja kehitystyöhön vuosittain yli 100 miljoonaa Australian dollaria. Tuotteisiin kuuluu kuulojärjestelmäratkaisut sisäkorva- ja luujohtoistutteisiin sekä akustisiin istutteisiin. Yli 450 000 kaikenikäistä ihmistä yli 100 maassa pystyy nykyään kuulemaan Cochlearin ansiosta. www.cochlear.com/fi

Sisäkorvaistutteet

Cochlearin valmistamat sisäkorvaistutteet tunnetaan kaupallisesti nimellä Cochlear™ Nucleus® -sisäkorvaistutteet. Cochlear Nucleus -sarjan sisäkorvaistutteiden avulla hoidetaan keskivaikeaa ja erittäin vaikeaa kuulonalenemaa. Keskustele kuulonaleneman hoitovaihtoehdoista lääkärin tai hoitoalan ammattilaisen kanssa. He pystyvät neuvomaan sopivan kuulonalenemista korjaavan ratkaisun löytämisessä. Kaikkia tuotteita tulisi käyttää ainoastaan lääkärin tai terveydenhuollon ammattilaisen määräämällä tavalla. Kaikkia Cochlear-tuotteita ei ole saatavana kaikissa maissa. Ota yhteyttä paikalliseen Cochlear-edustajaasi tätä kautta.

 

 

 

 

Lähteet

 1. Maailman terveysjärjestö. Factsheet No*300 [Internet]. 2017 [lainaus helmikuu 2017]. Saatavana osoitteesta: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs300/en/
 2. ”WHO Childhood hearing loss: act now, here is how!” 2016 [lainaus 10.5.2017]. Saatavana osoitteesta: http://www.who.int/pbd/deafness/world-hearing-day/2016/en/
 3. WHO, Maailmanpankki. ”World report on disability”. Geneve: Maailman terveysjärjestö. 2011. Saatavana osoitteesta http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/en/
 4. Papsin BC, Gordon KA. ”Cochlear implants for children with severe-to-profound hearing loss.” New England Journal of Medicine. 6.12.2007;357(23):2380-7.
 5. Marschark M, Rhoten C, Fabich M. ”Effects of cochlear implants on children's reading and academic achievement.” Journal of Deaf Studies and Deaf Education. 2007.
 6. Lamb B, Archbold S. ”Adult Cochlear Implantation: Evidence and experience, The Case for a Review of Provision”. Nottingham: The Ear Foundation. [lainaus 10.5.2017]. Saatavana osoitteesta: http://www.earfoundation.org.uk/files/download/667
Mediakontaktit

Cochlearin yhteystiedot mediakontakteja varten:

Karin Walfridsson
Marketing Manager

kwalfridsson@cochlear.com
Puh: +46 31 792 46 20