Sådan virker det

Nucleus® systemet giver lyd på en måde, som efterligner naturlig hørelse – og er designet til at give personer med moderat til kraftigt høretab det bedste inden for høreudbytte.

Woman working in a lab

I modsætning til høreapparater, som blot forstærker lyden ved det ydre øre, omgår et Cochlear-implantat de dele i øret, der ikke længere fungerer korrekt, og sender elektriske signaler via hørenerven til hjernen.

Lyd kan kategoriseres i to typer –

 • Lave frekvenser (bassen) – Danner grundlaget og strukturen for lyd, såsom vokallyde og melodien i tale. Lave frekvenser er vigtige for stemmegenkendelse og opfattelse af følelser.
 • Høje frekvenser (diskanten) – Giver de ekstra vigtige lyddetaljer, så man bedre kan identificere og skelne ord, og lyden bliver klarere og af bedre kvalitet. Høje frekvenser er vigtige for at forstå tale, især i støjende omgivelser.

De fleste mennesker med høretab mister først evnen til at høre de høje frekvenser og kan stadig være i stand til at høre lavfrekvente lyde.

Rækken af Cochlear-implantater er nøje designet til at bevare så meget som muligt af den hørelse, du måske stadig har. Hvis du har resterende hørelse, kan den maksimeres ved at tilføje den akustiske komponent i vores Nucleus 6 system. Det kan styrke den naturlige hørelse, du stadig har tilbage, og kombinere den med din nye udvidede hørelse. Nucleus 6 er det eneste system med denne funktion.

Sådan fungerer normal hørelse

 1. Lydbølger kommer ind i øret og bevæger sig gennem øregangen til trommehinden.
 2. Trommehindens bevægelse får de små knogler i mellemøret til at vibrere.
 3. Vibrationerne bevæger sig til en væskefyldt del i det indre øre, som hedder cochlea (sneglen).
 4. Små hår på indersiden af sneglen opfanger bevægelsen og sender elektriske signaler til hjernen, hvor de opfattes som lyd.

 

Demonstration of how hearing works

Hørelse med et Cochlear-implantat

 1. Lydprocessorens mikrofoner opfanger lyde, og processoren omdanner dem til digital information.
 2. Denne information føres gennem spolen til implantatet, der sidder under huden.
 3. Implantatet sender elektriske signaler gennem elektroden og ind i cochlea.
 4. Hørenervens fibre i cochlea opfanger signalerne og sender dem til hjernen, hvilket opfattes som lyd.

 

Demonstration of hearing with a cochlear implant

 

Sådan fungerer den akustiske komponent

 1. Den akustiske komponent forstærker ligesom et høreapparat lydene og sender dem ad den normale hørevej.
 2. Samtidigt omdanner processoren højfrekvenslyde til digital information, som sendes til implantatet under huden.
 3. Implantatet sender elektriske signaler gennem elektroden og ind i cochlea, hvor de stimulerer nervefibrene.
 4. Denne nervereaktion sendes til hjernen, hvor den kombineres med reaktionen fra de forstærkede lyde fra den akustiske komponent og opfattes som lyd.

 

Demonstration of how the acoustic component works