Důležitost včasné léčby

Jednejte co nejdříve a prodiskutujte všechny své možnosti s odborníkem na poruchy sluchu.

Children paiting a colourful picture on a wall

Zjistili jste, že vaše dítě trpí ztrátou sluchu

Všichni rodiče chtějí, aby jejich dítě dokázalo plně rozvinout svůj potenciál. Takže, pokud jste právě zjistili, že je vaše dítě hluché nebo trpí poškozením sluchu, může to pro vás být zdrcující pocit. Ale dobrá zpráva je, že diagnóza hluchoty není rozsudkem na doživotí. Se správnou léčbou v rané fázi života bude většina dětí se ztrátou sluchu opět slyšet a normálně vyroste. Dokonce i ty, které trpí úplnou hluchotou, se mohou připojit k slyšícímu světu - navštěvovat běžné školy, číst a mluvit jako jejich vrstevníci, telefonovat i poslouchat hudbu. 

Proč záleží na každém okamžiku

Včasný zásah je nejlepší věc, kterou můžete pro své dítě udělat. Sluch má zásadní význam pro rozvoj důležitých řečových a jazykových dovedností vašeho dítěte. Dokonce i minimální zhoršení sluchu může vést k poruchám učení a chování, které pak mohou omezovat vaše dítě - ve škole i mimo ni. Čím dříve vaše dítě uslyší a bude moci používat mluvený jazyk, tím pravděpodobněji překoná nevýhody ztráty sluchu a bude moci využít svůj studijní i sociální potenciál. Výzkumy ukazují, že u dětí, kterým je poskytnuto vhodné řešení v prvních šesti měsících věku, se mohou rozvinout stejné jazykové dovednosti jako u jejich slyšících vrstevníků1. Starší děti už nemají takovou šanci vše dohnat2-5.

Obdržení veškerých informací

Víme, že musíte přijmout velmi důležitá rozhodnutí o budoucnosti vašeho dítěte. To je důvod, proč byste měli mít k dispozici všechny informace, které potřebujete, abyste mohli zvolit správné řešení pro vás i vaši rodinu. Prodiskutujte všechny možnosti s ORL lékařem, foniatrem nebo odborníkem na sluch vašeho dítěte, ten bude nejlépe rozumět jeho unikátním potřebám. Pokud zatím nemáte někoho, s kým byste si o tom mohli promluvit, pomůžeme vám najít nejbližší kliniku. Možná by také mohlo být užitečné, kdybyste si promluvili s ostatními rodiči, kteří byli ve vaší situaci a kteří s vámi mohou sdílet zkušenosti z první ruky.

Domluvte si návštěvu u vašeho ORL lékaře nebo foniatra, kontaktujte nás, abychom vám pomohli najít kliniku, nebo zjistěte více o existujících podpůrných skupinách.
 

  1. American Speech and Hearing Association (ASHA)[online] K dispozici na URL: http://www.asha.org/public/hearing/treatment/child_aids.htm
  2. Hammes DM, Novak MA, Rotz LA, Willis M, Edmondson DM, Thomas JF. Early identification and the cochlear implant: Critical factors for spoken language development. Ann Otol Rhino Laryngol 2002;111:74-78.
  3. Nicholas JG, Geers AE. Will they catch up? The role of age at cochlear implantation in the spoken language development of children with severe to profound hearing loss. J Speech Lang Hear Res 2007;50:1048-1062.
  4. Nicholas JG, Geers AE. Expected test scores for preschoolers with a cochlear implant who use spoken language. Am J Speech Lang Pathol 2008;17:121-138.
  5. Robbins AM, Osberger MJ, Miyamoto RT, Kessler KS. Language development in young children with cochlear implants. Adv Otorhinolaryngol 1995;50:160-166.