Ztráta sluchu ve škole

Nejste-li si jisti stavem sluchu vašeho dítěte, domluvte si schůzku s ORL lékařem, foniatrem nebo jiným odborníkem na poruchy sluchu.

Girl at school blackboard

Dopady ztráty sluchu ve škole

Sluch hraje obrovskou roli v sociálním, emocionálním i duševním vývoji vašeho dítěte. Jakýkoliv druh ztráty sluchu může oddálit jeho pokrok ve škole, což může mít za následek problémy s učením a chováním, a to již v mateřské školce. Ve třetím nebo čtvrtém roku školní docházky mohou mít mnohé děti se ztrátou sluchu problémy vyrovnat se s rostoucí složitostí jazyka, sociálních interakcí i verbální komunikace. Dokonce i děti s minimální ztrátou sluchu mohou mít potíže při čtení, psaní, vyjadřování se a komunikaci s ostatními. Mohou přeslechnout pokyny učitele, chybně interpretovat narážky v konverzaci a snadněji se unaví. Nedostatečné studijní výsledky a problémy s komunikací pak u nich mohou vyvolat nízké sebevědomí nebo pocity izolace a deprese. Ale dobrá zpráva je, že pro ztrátu sluchu existuje účinná léčba a že při včasném zásahu mohou být všechny nevýhody překonány.

Proč je včasná léčba tak důležitá

Není čas otálet. Čím dříve bude ztráta sluchu u vašeho dítěte diagnostikována a řešena, tím větší bude mít šanci, že plně využije svůj studijní potenciál. Včasný zásah dává vašemu dítěti největší šanci, že bude moci začít chodit do běžné školy, že bude rozvíjet své nejlepší řečové a jazykové dovednosti a obecně že povede šťastný a sebevědomý školní život.

Udělejte další krok

Nejste-li si jisti stavem sluchu vašeho dítěte, domluvte si schůzku s ORL lékařem, foniatrem nebo jiným odborníkem na poruchy sluchu. Mohou otestovat sluch vašeho dítěte a poradit vám nejlepší léčbu. Pokud zatím nemáte někoho, s kým byste si o tom mohli promluvit, pomůžeme vám najít nejbližší kliniku. Také existují podpůrné skupiny, ve kterých můžete najít pomoc i rady od jiných rodičů, kteří chápou, čím právě procházíte. Ačkoliv před vámi stojí závažná rozhodnutí, pamatujte, že včasná léčba může mít ten největší a nejdůležitější vliv na budoucí život vašeho dítěte.

Na každém okamžiku záleží, proto si dohodněte návštěvu u ORL lékaře nebo foniatra ještě dnes. Také nás můžete kontaktovat, abychom vám pomohli najít kliniku, nebo se dozvědět více o existujících podpůrných skupinách.