Příběh Jesuse

Implantát Baha® pomohl Jesusovi překonat závažnou převodní ztrátu sluchu, kterou trpěl od dětství.

Baha user Jesus

Řada ušních infekcí v raném dětství způsobila, že Jesus trpěl závažnou převodní ztrátu sluchu. Říká, že co si pamatuje, trpěl neustálými bolestmi, nevydařenými operacemi, sociální izolací a akademickými i profesionálními omezením.

„Když mi byl jeden rok, začal jsem trpět infekcemi (zánětem středního ucha) v pravém uchu. Tato infekce se brzy rozšířila i na druhé ucho a nakonec se mi udělal cholesteatom. Absolvoval jsem několik operací a nakonec to skončilo závažnou hluchotou, která drasticky ovlivnila můj život v průběhu dospívání“ říká.

Jesus říká, že byl úplně izolován od školy i od své rodiny a přátel a omezoval se pouze na samotářské aktivity jako čtení a počítač. Říká, že nakonec ho jeho problémy se sluchem donutily opustit univerzitu. Běžná sluchadla mu nepomáhala, ale později Jesus zjistil, že určitého úspěchu dosáhl s brýlovými sluchadly, která nosil od 21 do 36 let. Ačkoliv tyto brýle umožnily, aby si Jesus našel práci, říká, že měly své vlastní problémy.

„Kvalita zvuku nebyla příliš dobrá a přístroj dost pískal - ale byla to jediná věc, která mi umožňovala znovu s lidmi komunikovat. Ale tlak brýlí mě dráždil a někdy mě to tak bolelo, že jsem nemohl pracovat. Styděl jsem se, když jsem se snažil konverzovat s kolegy a přáteli, a tak jsem hodil ručník do ringu a vrátil se k izolaci svého mládí.“

Jesus se chystal opustit svoji práci, když mu lékař vysvětlil, jak by mu mohl systém pro kostní vedení Baha® pomoci. Zařízení Baha by obešlo Jesusovu překážku a nasměrovalo by zvuk přímo do jeho hlemýždě. A protože systém Baha nepřekáží ve zvukovodu, umožnil by také, aby sekrety způsobené Jesusovým zánětem středního ucha mohly normálně vysychat. To by zmírnilo riziko dalších infekcí a všech souvisejících problémů, které Jesus zažíval jako dítě.

„Vůbec jsem se nerozmýšlel! Měl jsem pocit, že nemám co ztratit“ zvolal Jesus.

„Změny v mém životě lze shrnout do jediného slova: velkolepé! Když jsem si poprvé přístroj nasadil, rozplakal jsem se. Nemohl jsem uvěřit, že slyším! Poprvé jsem zjistil, že na klinice hraje hudba! I při nejnižším nastavení hlasitosti byla kvalita sluchu o dost lepší, než jsem si kdy dokázal představit.“

„Možná to zní, jako otřepaná fráze, ale je pravda, že to můj život radikálně změnilo. Teď chodím první rok do kurzu angličtiny, což je jedna z věcí, které jsem chtěl vždycky udělat. Získal jsem důvěru v moje vztahy s ostatními a už se nesnažím vyhýbat sociálním aktivitám. Chodím do kina, do divadla, jezdím na konference a jsem tak šťastný!“

„Doporučuji to každému, kdo má možnosti zkusit systém Baha. Neváhejte, pokud ho potřebujete. Opravdu to stojí za to! Čekají na vás radosti života.“