Příběh Bronwyn

Elektroakustický systém Hybrid™ poskytl Bronwyn přístup k vysokofrekvenčním zvukům, které dříve postrádala.

Hybrid recipient Bronwyn Leggate

Spojte se s Brownym, která říká, že byla odhodlaná najít řešení, které by zlepšilo kvalitu jejího života.  Říká, že ztráta sluchu na vysokých frekvencích ji znesnadňovala komunikaci v hlučných prostředích, v autě, v kině, na živých představeních i při telefonování.

Specialista navrhnul Bronwyn unikátní elektro-akustický systém Hybrid™, který kombinuje elektronickou stimulaci prostřednictvím kochleárního implantátu s akustickým zesílením jako ve sluchadle.  Bronwyn se dozvěděla od svého specialisty, že zařízení Hybrid by mohlo obnovit její sluch na vysokých frekvencích, aniž by narušilo její dobrý přirozený sluch na nízkých frekvencích. 

Bronwyn říká, že zákrok, při kterém jí bylo zařízení Hybrid implantováno, byl jednoduchý a měla po něm pocit, jako by se jí otevřel celý nový svět.  Říká, že její řeč i zájem o konverzaci se zlepšuje s tím, jak se zlepšuje její poslech. Podle Bronwyn zňejí teď slova zřetelněji a ostřeji a to, že slyší nástroje s vysokými tóny, zintenzivnilo její lásku k hudbě. Bronwyn popisuje svoji cestu s implantátem Hybrid jako „nádhernou a život měnící zkušenost“, která z ní učinila „mnohem šťastnějšího člověka“ s větší „odvahou, vírou a důvěrou“ v sebe sama i v druhé.

Přečtěte si na našich stránkách více o inovativní hybridní technologii nebo kontaktujte svého specialistu na poruchy sluchu nebo zástupce společnosti Cochlear™ a promluvte si s nimi, zda by zařízení Hybrid bylo pro vás vhodné. Také můžete kontaktovat nás, pokud potřebujete více informací.  Jak ukazuje příběh Bronwyn, lepší sluch znamená lepší a bohatší život.

Pokud se jedná o ztrátu sluchu, měli by pacienti požádat o radu svého praktického lékaře.

 

Příběh Bronwyn

Prior to receiving the Hybrid Předtím než jsem dostala systém Hybrid, jsem se snažila komunikovat ve skupinách, v hlučných prostředích nebo na večírcích, v autě, v kině, při živých představeních i po telefonu. V té době jsem věřila, že jakékoliv zlepšení kvality mého života musí přijít ode mě a od toho, co jsem ochotna udělat. O systému Hybrid jsem se dozvěděla poté, co mi můj specialista řekl, že můj přirozený sluch je dobrý na nízkých frekvencích. Můj specialista měl pocit, že bych mohla ztratit příliš mnoho, kdyby mi byl implantován standardní kochleární implantát a já při zákroku přišla o nízkofrekvenční tóny.

Absolvování zákroku pro mě nebylo žádným problémem. Operace proběhla naprosto bez problémů. Celé to trvalo asi dvě hodiny. Byla jsem tak uvolněná, že všechno šlo hladce a rychleji, než chirurg předpokládal.

Nasazení systému Hybrid mi otevřelo celý nový svět. Ačkoliv moje cesta byla na začátku pomalá, nyní kráčím kupředu mílovými kroky. Mám pocit, že je stále ještě třeba něco udělat s vyladěním nastavení.

Moje slyšení se podstatně zlepšilo. Lépe si uvědomuji svoji řeč a poslouchám pečlivěji a pozorněji. Více se zapojuji do konverzací a moje vlastní řeč se také lepší, jak mi ostatní říkají. Je to asi proto, že slyším ostřeji zvuky na vysokých frekvencích a také jak zřetelně a jasně znějí některá slova.

Teď začínám slyšet jemné chvění hudebních nástrojů s vysokými tóny ve skladbách, kde jsem je dříve neslyšela. Svět hudby je tak úžasný. Poznávám teď mnohem lépe zvuky jednotlivých nástrojů a zpívajících hlasů. Naprosto to miluji!

Je to pro mě úžasný zážitek, který mi změnil život. Celý můj život je mnohem bohatší a já jsem získala více odvahy, víry i důvěry v sebe sama i ostatní. Jsem mnohem šťastnější člověk a získala jsem sebedůvěru i dovednosti, abych mohla hledat lepší práci. Opravdu nevěřím, že bych byla taková, jako jsem dnes, kdybych nevyužila příležitosti, kterou mi systém Hybrid nabídl.