Kombinovaná ztráta sluchu

Kombinovaná ztráta sluchu je kombinací převodní a senzorineurální ztráty sluchu.

Mixed hearing loss

Co je to?

Kombinovaná ztráta sluchu je kombinací převodní a senzorineurální ztráty sluchu, což znamená, že k poškození došlo ve vnějším nebo střední uchu a zároveň i ve vnitřním uchu. Závažnost tohoto typu ztráty sluchu je v rozsahu od mírné po úplnou.  Pro pacienty trpící kombinovanou ztrátou sluchu mohou být zvuky příliš tiché a obtížněji srozumitelné.

Jaké jsou příčiny?

Kombinovaná ztráta sluchu je kombinací převodního poškození ve vnějším nebo středním uchu a senzorineurálního poškození ve vnitřním uchu (hlemýždi) nebo na sluchovém nervu. Genetické faktory, vystavení příliš silnému hluku, určité léky a normální proces stárnutí mohou vést k senzorineurální ztrátě sluchu. Vrozené vady, onemocnění, infekce, tumory nebo nádory a úrazy hlavy patří mezi možné příčiny jak převodní tak senzorineurální ztráty sluchu.

Jaké jsou příznaky?

Je-li ztráta sluchu převážně převodní, je obvykle řeč srozumitelná, ale jen pokud je dostatečně hlasitá a pokud není příliš mnoho hluku na pozadí. Je-li ztráta sluchu převážně senzorineurální, nastávají potíže s rozuměním řeči, i když se zdá být dostatečně hlasitá.

Jaká je léčba?

V závislosti na stupni a charakteru kombinované ztráty sluchu je možné ji léčit léky, chirurgickým zákrokem, sluchadly nebo implantabilním systémem pro kostní vedení.

Implantát pro kostní vedení Baha® je efektivní léčbou kombinované ztráty sluchu, protože zcela obchází převodní prvek ztráty sluchu a zabývá se pouze senzorineurálním prvkem. Klasická sluchadla musí kompenzovat převodní i senzorineurální prvek. Studie také naznačují, že systém Baha zlepšuje porozumění řeči při kombinované ztrátě sluchu1,2.

Specialista s vámi může projít jednotlivé možnosti a pomoci vám při informovaném rozhodnutí. Pokud zatím nemáte někoho, s kým byste si o tom mohli promluvit, pomůžeme vám najít nejbližší kliniku. Až se budete rozhodovat, co budete dělat, je nejdůležitější, abyste měli všechny informace.

Dozvědět se více o systému Baha

  1. Snik AF, Mylanus EA, Proops DW, Wolfaardt J, Hodgetts WA, Somers T, Niparko JK, Wazen JJ, Sterkers O, Cremers CW, Tjellström A. Consensus statements on the Baha system: Where do we stand at present? Ann Otol Rhinol Laryngol 2005 Dec;114(12) Suppl 195:1-12.
  2. de Wolf MJ, Hendrix S, Cremers CW, Snik AF. Better performance with Baha than acoustic devices in patients with severe air-bone gap. Laryngoscope. 2011;121(3):613-6.