Stupně ztráty sluchu

Míru ztráty sluchu, kterou někdo trpí, můžeme klasifikovat jako mírnou, střední, těžkou nebo úplnou.

A man listenting to the audiologist

Sluchové testy měří, jaké zvuky daná osoba slyší. Existuje mnoho různých typů testů a klinika nebo specialista na poruchy sluchu použijí ty nejlepší testy k posouzení sluchu vás nebo vašeho dítěte. Výsledky sluchových testů mohou být zobrazeny v grafu, který se nazývá audiogram.

Měření sluchu přispěje k zjištění typu ztráty sluchu, kterým vy nebo vaše dítě trpíte, a pomohou vašemu specialistovi při výběru nejvhodnějších možností léčby.

Ztráta sluchu se posuzuje na základě prahu sluchu v decibelech (neboli dB HL). Toto číslo vyjadřuje nejtišší úroveň zvuku, kterou vaše dítě slyší. Práh sluchu se může měřit pro čistý tón anebo pro řeč a může se určovat pro obě uši (oboustranný) nebo pro každé ucho samostatně (jednostranný).

Míra ztráty sluchu, kterou někdo trpí, je klasifikována jako mírná, střední, těžká nebo úplná.

 • Normální sluch
  Slyšíte tiché zvuky až k 20 dB HL.
 • Mírná ztráta sluchu
  Ztráta sluchu ve vašem lepším uchu dosahuje hodnot v rozmezí 25 - 39 dB HL.
  Máte problémy se sledováním řeči v hlučném prostředí.
 • Střední ztráta sluchu
  Ztráta sluchu ve vašem lepším uchu dosahuje hodnot v rozmezí 40 - 69 dB HL
  Máte problémy se sledováním řeči, když nemáte sluchadlo.
 • Těžká ztráta sluchu
  Ztráta sluchu ve vašem lepším uchu dosahuje hodnot v rozmezí 70 - 89 dB HL.
  Potřebujete výkonná sluchadla nebo implantát.
 • Úplná ztráta sluchu
  Ztráta sluchu ve vašem lepším uchu nad 90 dB HL.
  Musíte se spoléhat na odezírání ze rtů anebo znakový jazyk, popřípadě na implantát.

Pokud se domníváte, že vy nebo vaše dítě máte problém se sluchem, kontaktujte nejbližší kliniku nebo odborníka na poruchy sluchu.