Kochleární implantáty

Kochleární implantát je elektronické zařízení, které dělá práci poškozených částí vnitřního ucha (hlemýždě) a dodává zvukové signály do mozku.

Mother with young girl with cochlear implant

Co je to kochleární implantát?

Kochleární implantát je elektronické zařízení, které nahrazuje funkci poškozeného vnitřního ucha. Na rozdíl od sluchadel, která zvuky zesilují, kochleární implantáty dělají práci poškozených částí vnitřního ucha (hlemýždě), aby dodaly zvukové signály do mozku.

Komu mohou pomoci?

Kochleární implantáty mohou pomoci lidem:

 • kteří trpí střední až úplnou ztrátou sluchu v obou uších
 • kterým sluchadla pomáhají málo nebo vůbec
 • kteří dosáhnou skóre 50 % nebo nižšího v testech rozeznávání vět provedených odborníkem na poruchy sluchu na uchu, které se má implantovat
 • kteří dosáhnou skóre 60% nebo nižšího v testech rozeznávání vět uskutečněných odborníkem na poruchy sluchu na neimplantovaném uchu nebo na obou uších se sluchadly.

Mnozí lidé mají kochleární implantáty v obou uších (bilaterálně). Slyšení oběma ušima může zlepšit vaši schopnost identifikovat směr zvuku a odlišit zvuky, které slyšet chcete, od těch, které slyšet nechcete.

Jak fungují?

Mnozí lidé trpí ztrátou sluchu, protože jejich vláskové buňky ve vnitřním uchu (hlemýždi) jsou poškozené. Kochleární implantát umožňuje, aby byl zvuk přenášen na sluchový nerv a tak vám umožňuje slyšet. Celý proces je popsán níže:

How cochlear implant works
 1. Zvukový procesor nošený za uchem nebo na těle zachytává zvuk a převádí jej na digitální kód. Zvukový procesor je vybaven baterií, která napájí celý systém.
 2. Zvukový procesor vysílá digitálně kódovaný zvuk přes cívku na vnější straně hlavy do implantátu.
 3. Implantát převádí digitálně kódovaný zvuk na elektrické impulzy a vysílá je po svazku elektrod, který je umístěn v hlemýždi (ve vnitřním uchu).
 4. Elektrody implantátu stimulují sluchová nervová vlákna v hlemýždi, která pak přenášejí impulzy do mozku, kde jsou interpretovány jako zvuk.

Jaké jsou přínosy kochleárního implantátu?

Mnozí dospělí s kochleárním implantátem říkají, že:

 • Slyší lépe s kochleárním implantátem než se sluchadlem
  Předchozí studie ukázala, že lidé s kochleárním implantátem dosáhli přibližně 80% porozumění větám ve srovnání s 10% porozuměním větám se sluchadly1.
 • Mohou se lépe soustředit v hlučných prostředích
  To jim umožňuje, aby hovořili s jinými lidmi u konferenčního stolu, v restauraci i na dalších přelidněných místech.
 • Se opět vrátili ke zmeškaným zvukům, které neslyšeli, než dostali kochleární implantát.
 • Se cítí v životě bezpečněji, protože slyší alarmy, křičící lidi i přibližující se auta.
 • Dokáží telefonovat
 • Si užívají hudby

Jaké faktory mohou ovlivnit tyto přínosy?

Přínosy kochleárních implantátů se často liší u různých lidí. Tyto rozdíly jsou často způsobeny následujícími faktory:

 • jak dlouho trpěl člověk ztrátou sluchu, než dostal kochleární implantát
 • jak závažná je jejich ztráta sluchu
 • stav hlemýždě (vnitřního ucha)
 • jiná onemocnění
 • jak často s kochleárním implantátem trénují poslech.
 1. Arndt P,S Arcaroli J, Hines A, Ebinger K, "Within Subject Comparison of Advanced Coding Strategies in the Nucleus 24 Cochlear Implant" Cochlear Corporation,1999.