Bimodální kompatibilita Made for iPhone

Prozkoumejte nové exkluzivní a chytré bimodální řešení od společnosti Cochlear

Nucleus 7 Bimodal - Mom and daughter talking

Zvukový procesor Nucleus 7 může být používán s jakýmkoliv sluchadlem, aby bylo možné využívat všech výhod bimodálního slyšení. Nyní však společnost Cochlear exkluzivně nabízí chytré bimodální řešení, které je Made for iPhone.

Úplně poprvé, při použití společně s kompatibilním sluchadlem ReSound, nabízí zvukový procesor Cochlear Nucleus 7 také první a jediný bimodální systém Made for iPhone.1 Znamená to, že můžete ovládat své pomůcky a streamovat zvuk do obou uší přímo ze svého kompatibilního zařízení Apple.2

Dvě uši jsou lepší než jedno: ať už telefonujete nebo posloucháte svoji oblíbenou hudbu, s bimodálním systémem Made for iPhone si můžete užívat zlepšeného výkonu, většího pohodlí a přirozenějšího zážitku z poslechu.

Když použijete zvukový procesor Nucleus 7 s následujícími sluchadly, které jsou Made for iPhone, budete moci nejlépe využívat všech výhod prvního chytrého bimodálního systému Made for iPhone na světě:

 

GN Resound logo

 • ReSound LiNX Quattro™ 9 RHA* a RIE** model
 • ReSound LiNX Quattro 7 RHA a RIE model
 • ReSound LiNX Quattro 5 RHA a RIE model
 • ReSound Linx 3D™ 9 BTE a RIE modely
 • ReSound Linx 3D 7 BTE a RIE modely
 • ReSound Linx 3D 5 BTE a RIE modely
 • ReSound Enzo™ 3D 9 BTE
 • ReSound Enzo 3D 7 BTE
 • ReSound Enzo 3D 5 BTE

 

Made for iPhone Logo

Zřeknutí se odpovědnosti

O léčbě při ztrátě sluchu se poraďte se svým lékařem nebo foniatrem. Ti vás dokáží informovat o vhodném řešení pro daný případ ztráty sluchu. Všechny výrobky je dovoleno používat výhradně v souladu s pokyny lékaře nebo klinického pracovníka. 

Některé produkty nemusí být dostupné ve všech zemích. Obraťte se na místní zastoupení společnosti Cochlear.

Poznámky pod čarou

* Dobíjecí sluchadla
** Receiver-in-Ear

 1. Abyste mohli užívat výhod bimodálního streamování, musí vám váš specialista nejprve nastavit vaše zařízení tak, aby spolupracovala.
 2. Zvukový procesor Cochlear Nucleus 7 je kompatibilní se zařízeními iPhone, iPad a iPod touch. Informace o kompatibilitě naleznete na adrese www.cochlear.com/compatibility. Apple, logo Apple, FaceTime, logo Made for iPad, logo Made for iPhone, logo Made for iPod, iPhone, iPad Pro, iPad Air, iPad mini, iPad a iPod touch jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. zaregistrované v USA a dalších zemích. App Store je značka služby společnosti Apple Inc. zaregistrovaná v USA a dalších zemích.