Život se systémem Baha

Ačkoliv je váš zvukový procesor Baha zkonstruován tak, aby vydržel každodenní používání, existují určitá pravidla, která byste měli dodržovat.

12 Golden Rules for your Baha Sound Processor

 1. Zvukový procesor Baha můžete nosit celý den a odkládat ho pouze na spánek.
 2. Chcete-li se zúčastnit aktivit, při kterých hrozí riziko pádu zvukového procesoru (např. kontaktní sporty), buďto si ho sundejte nebo ho zajistěte pomocí dodávané pojistné šňůrky.
 3. Zvukový procesor Baha není vodotěsný. Nikdy ho nepoužívejte ve sprše nebo při plavání. Když prší, použijte deštník.
 4. Aby nedocházelo ke zpětné vazbě (pískání), nedovolte, aby se dostaly nějaké předměty (např. klobouk, hřeben, telefon, brýle) do kontaktu se zvukovým procesorem. Také dohlédněte na to, aby dvířka baterie byla správně nasazena a zavřena.
 5. Vnější pouzdro zvukového procesoru čistěte pravidelně pomocí čisticího ubrousku na zvukový procesor a nacvakávací konektor čistěte pomocí speciálního kartáčku.
 6. Při úpravách programu nebo hlasitosti na zvukovém procesoru musíte mít čisté ruce a dávejte pozor, aby se neumazal ani vnitřek ani vnějšek pouzdra.
 7. Při používání kosmetiky, jako je například lak na vlasy, vždy zakryjte zvukový procesor Baha, aby nedocházelo k poškození mikrofonu nebo pouzdra. Nebo procesor úplně sundejte.
 8. Zvukový procesor Baha není odolný vůči extrémním teplotám. Nikdy ho nenechávejte na palubní desce ve voze vystavený působení slunečního záření ani jiným extrémním podmínkám.
 9. Pokud chcete navštívit oblasti s vysokou vlhkostí anebo v nich dokonce žijete, používejte vysoušecí soupravu (váček nebo pouzdro obsahující krystalky, které pohlcují vlhkost ze zvukového procesoru), abyste zachovali svůj zvukový procesor v provozuschopném stavu.
 10. Chcete-li po použití zvukový procesor Baha bezpečně uložit, vyjměte baterii a zvukový proces uložte do jeho pouzdra (nebo do vysoušecí soupravy).
 11. Při cestování může váš zvukový procesor nebo implantát Baha aktivovat bezpečnostní detektory kovů na letištích. Používáte-li zvukový procesor s bezdrátovou funkcí, nezapomeňte tuto bezdrátovou funkci vypnout (režim do letadla), než do letadla nastoupíte. Více informací naleznete v části věnované Cestování.
 12. Máte-li absolvovat MRI vyšetření (zobrazování magnetickou rezonancí), prostudujte si pokyny na Referenční kartě pro MRI.

Upozornění

Kompletní indikace, kontraindikace, varování a pokyny k používání naleznete v Uživatelských příručkách dodávaných se zařízeními.

O způsobech léčby ztráty sluchu se poraďte se svým odborným zdravotníkem. Výsledky se mohou lišit a váš odborný zdravotník vám poradí s faktory, které by mohly výsledek ovlivnit. Vždy si pečlivě prostudujte návod k použití. Některé produkty nemusí být dostupné ve všech zemích. Informace o produktech vám poskytne místní zástupce společnosti Cochlear.