Zvukový procesor Baha® 5 Power

V této části se dozvíte, jak používat zvukový procesor Baha® 5 Power, včetně provádění nastavení a úpravy programů.

Přehled

Kontrolka
Mikrofony
Kryt prostoru pro baterii
Tlačítko k ovládání hlasitosti
Místo pro připojení zabezpečovací šňůrky
Zámek chránící proti náhodnému otevření
Tlačítko Program, tlačítko Bezdrátové přenášení zvuku
Připojovací konektor

Zvukový procesor Baha 5 Power používá jednorázovou baterii zinek-vzduch typu 675. Společnost Cochlear doporučuje používat baterie dodávané spolu se zvukovým procesorem.

Další informace o možnostech připojení

Stáhněte si aplikaci Baha Smart

Zavření krytu baterie

Aby se předešlo náhodnému otevření krytu baterie, je k dispozici uzamykací mechanismus. Ten je užitečný zejména pro děti. K odemčení a uzamčení krytu baterie použijte nástroj na kryt s ochranou proti náhodnému otevření, který se dodává se zvukovým procesorem.

Postup:

  1. Chcete-li zamknout kryt baterie, vložte nástroj k uzamknutí krytu baterie do otvoru v krytu. Posuňte uzamykací čep nahoru.
  2. Chcete-li odemknout kryt baterie, posuňte uzamykací čep dolů a opatrně otevřete prostor pro baterii.

Zabezpečovací šňůrka Baha

Když provozujete aktivity, při kterých hrozí ztráta zvukového procesoru, doporučujeme používat přiloženou zabezpečovací šňůrku. Vložte jistící šňůrku do místa pro připojení a připevněte si ji k oblečení.

Poznámka: Když zvukový procesor Baha používají děti, měla by se vždy používat zabezpečovací šňůrka.

Apple, logo Apple, FaceTime, logo Made for iPad, logo Made for iPhone, logo Made for iPod, iPhone, iPad Pro, iPad Air, iPad mini, iPad a iPod touch jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. zaregistrované v USA a dalších zemích. App Store je značka služby společnosti Apple Inc. zaregistrovaná v USA a dalších zemích.

Upozornění

Úplné informace o indikacích a kontraindikacích, varování a návody k použití naleznete v uživatelských příručkách dodávaných se zařízeními.

O způsobech léčby ztráty sluchu se poraďte se svým odborným zdravotníkem. Výsledky se mohou lišit a váš odborný zdravotník vám poradí s faktory, které by mohly výsledek ovlivnit. Vždy si pečlivě prostudujte návod k použití. Některé produkty nemusí být dostupné ve všech zemích. Informace o produktech vám poskytne místní zástupce společnosti Cochlear.