Zvukový procesor Baha® 5 Power

V této části se dozvíte, jak používat zvukový procesor Baha® 5 Power, včetně provádění nastavení a úpravy programů.

Přehled

Kontrolka
Mikrofony
Kryt prostoru pro baterii
Tlačítko k ovládání hlasitosti
Místo pro připojení zabezpečovací šňůrky
Zámek chránící proti náhodnému otevření
Tlačítko Program, tlačítko Bezdrátové přenášení zvuku
Připojovací konektor

Zvukový procesor Baha 5 Power používá jednorázovou baterii zinek-vzduch typu 675. Společnost Cochlear doporučuje používat baterie dodávané spolu se zvukovým procesorem.

Další informace o možnostech připojení

Stáhněte si aplikaci Baha Smart

Zavření krytu baterie

Aby se předešlo náhodnému otevření krytu baterie, je k dispozici uzamykací mechanismus. Ten je užitečný zejména pro děti. K odemčení a uzamčení krytu baterie použijte nástroj na kryt s ochranou proti náhodnému otevření, který se dodává se zvukovým procesorem.

Postup:

  1. Chcete-li zamknout kryt baterie, vložte nástroj k uzamknutí krytu baterie do otvoru v krytu. Posuňte uzamykací čep nahoru.
  2. Chcete-li odemknout kryt baterie, posuňte uzamykací čep dolů a opatrně otevřete prostor pro baterii.

Zabezpečovací šňůrka Baha

Když provozujete aktivity, při kterých hrozí ztráta zvukového procesoru, doporučujeme používat přiloženou zabezpečovací šňůrku. Vložte jistící šňůrku do místa pro připojení a připevněte si ji k oblečení.

Poznámka: Když zvukový procesor Baha používají děti, měla by se vždy používat zabezpečovací šňůrka.

 

 

Upozornění

Úplné informace o indikacích a kontraindikacích, varování a návody k použití naleznete v uživatelských příručkách dodávaných se zařízeními.

O léčbě při ztrátě sluchu se poraďte se svým lékařem nebo foniatrem. Ti vás dokáží informovat o vhodném řešení pro daný případ ztráty sluchu. Všechny výrobky je dovoleno používat výhradně v souladu s pokyny lékaře nebo klinického pracovníka. 

Některé produkty nemusí být dostupné ve všech zemích. Obraťte se na místní zastoupení společnosti Cochlear.