Odstraňování závad zvukového procesoru

Tato část je užitečná, pokud máte problémy se zvukovým procesorem Cochlear™ Baha® 4.

 

Nejprve zkontrolujte funkci baterie

Prvním krokem při odstraňování závad zvukového procesoru je zkontrolovat funkci baterie. Stav baterie může souviset s řadou problémů, včetně následujících: žádný zvuk, přerušovaný zvuk, slabý zvuk, zkreslený zvuk, praskání/bzučení a nefunkčnost streamování. Baterie, které jste dostali se svým zvukovým procesorem, jsou nyní doporučované baterie.

Pokud problém stále přetrvává, i když jste zkontrolovali anebo vyměnili baterii v souladu s pokyny v uživatelské příručce, pokračujte na seznam a na doporučení uvedená níže.

Pokud není slyšet žádný zvuk:

 1. Zkontrolujte, že je procesor zapnutý, stisknutím a přidržením předního tlačítka.
 2. Je-li procesor nastaven na program DAI, přepněte na program 1 nebo 2 rychlým stisknutím prostředního tlačítka.
 3. Zvyšte nastavení hlasitosti stisknutím předního tlačítka v horní části vašeho zvukového procesoru.
 4. Je-li kryt mikrofonu příliš znečištěný nebo ucpaný, vyměňte dvířka baterie.

Pokud je zvuk špatný, včetně zpětné vazby nebo pískání:

 1. Zkontrolujte, že se předměty, jako jsou brýle, přilby atp., nedotýkají krytu zvukového procesoru Baha.
 2. Snižte hlasitost, je-li nastavena příliš vysoká.
 3. Zkontrolujte, zda jsou dvířka baterie správně zavřená.
 4. Vyměňte dvířka baterie, jsou-li poškozena.
 5. Pokud žádný z výše uvedených kroků problém nevyřeší, může být nutná úprava nastavení. Navštivte prosím svého klinického pracovníka.

Pokud je zvuk zkreslený nebo přerušovaný:

 1. Nastavení hlasitosti může být příliš vysoké. Snižte hlasitost.
 2. Sundejte dvířka baterie a nasaďte je správně.
 3. Vyměňte dvířka baterie, jsou-li poškozena.
 4. Abyste odstranili veškerou vlhkost z procesoru, používejte přes noc vysoušecí soupravu.
 5. Pokud se vám uvolní abutment, kontaktujte svého klinického pracovníka. NEPOKOUŠEJTE SE UTÁHNOUT ABUTMENT sami.
 6. Pokud žádný z výše uvedených kroků problém nevyřeší, může být nutná úprava nastavení (jako například měření individuální zpětné vazby). Navštivte prosím svého klinického pracovníka.

Další pokyny vždy najdete ve své uživatelské příručce.

 • Uživatelské příručky pro váš zvukový procesor
 • Upozornění

  Please seek advice from your health professional about treatments for hearing loss. Outcomes may vary, and your health professional will advise you about the factors which could affect your outcome. Always read the instructions for use. Not all products are available in all countries. Please contact your local Cochlear representative for product information.