Zvukový procesor Baha 4

Tato část vám ukáže, jak používat Cochlear™ Baha® 4, včetně provádění změn nastavení a programů. Také zde najdete informace pro rodiče, učitele nebo pečovatele dětí používajících zvukový procesor Baha 4.

Baha user Agnes

 

Shrnutí

Baha 4 Sound Processor features

1. Dvířka přihrádky na baterii
2. Přímý audio vstup (DAI)
3. Mikrofony
4. Tlačítko hlasitosti & zapnutí/vypnutí*

5. Plastový nacvakávací konektor
6. Tlačítko programu & tlačítko pro bezdrátové streamování z audio zařízení
7. Tlačítko hlasitosti & zapnutí/vypnutí*
8. Očko k upevnění pojistné šňůrky


* Nosíte-li zvukový procesor na pravé straně, tlačítko 4 = zapnutí a zvýšení hlasitosti. Tlačítko 7 = vypnutí a snížení hlasitosti.

Nosíte-li zvukový procesor na levé straně, tlačítko 7 = zapnutí a zvýšení hlasitosti. Tlačítko 4 = vypnutí a snížení hlasitosti.


Zapnutí a vypnutí zvukového procesoru

Váš specialista na poruchy sluchu vám naprogramoval zvukový procesor pro nošení na pravé nebo levé straně hlavy (na obrázcích je znázorněn zvukový procesor na pravé straně). Když je zvukový procesor nasazen, přední tlačítko slouží k zapnutí a zadní k vypnutí.

Zvukový procesor zapnete krátkým stisknutím tlačítka pro zapnutí (číslo 4, máte-li procesor napravo, nebo 7, máte-li jej nalevo). Zvukový procesor vypnete, když podržíte tlačítko pro vypnutí (číslo 7, máte-li procesor napravo, nebo 4, máte-li jej nalevo) stisknuté 2 sekundy. Když zvukový procesor opět zapnete, vrátí se zpět k výchozímu nastavení (program jedna).


Čištění zvukového procesoru

Baha sound processor cleaning wipes

Kryt zvukového procesoru čistěte speciálními čisticími ubrousky. Nepoužívejte vodu k čištění zvukového procesoru.

Baha sound processor cleaning

Nacvakávací konektor udržujte v čistotě s pomocí speciálního čisticího kartáčku na zvukové procesory. Nepůsobte na nacvakávací konektor příliš velkou silou, abyste procesor nepoškodili.

Pojistná šňůrka Baha

Baha Safety line

Zúčastníte-li se aktivit, při kterých hrozí riziko pádu zvukového procesoru, doporučujeme použít dodávanou pojistnou šňůrku. Provlékněte šňůrku očkem pro upevnění a připevněte si ji na oděv.

Poznámka: Pojistná šňůrka by měla být připojena vždy, když zvukový procesor Baha používají děti.


Upozornění

Please seek advice from your health professional about treatments for hearing loss. Outcomes may vary, and your health professional will advise you about the factors which could affect your outcome. Always read the instructions for use. Not all products are available in all countries. Please contact your local Cochlear representative for product information.