Zvukový procesor Baha 3

Tato část vám ukáže, jak používat Cochlear™ Baha® 3 (BP100), včetně provádění změn nastavení a programů, a také informace pro rodiče, učitele nebo pečovatele.

Baha user Agnes

Shrnutí

Baha 3 Sound Processor

1. Tlačítko vypnutí/zapnutí, tlačítko programu
2. Tlačítko pro snížení hlasitosti
3. Tlačítko pro zvýšení hlasitosti
4. Plastový nacvakávací konektor
5. Očko k upevnění pojistné šňůrky

6. Dvířka přihrádky na baterii
7. Světelné indikátory stavu
8. Přímý audio vstup (DAI)
9. Mikrofony


Zapnutí a vypnutí zvukového procesoru

Zvukový procesor zapnete tak, že podržíte prostřední tlačítko stisknuté tak dlouho, dokud světelný indikátor neblikne třikrát. Zvukový procesor vypnete tak, že podržíte prostřední tlačítko stisknuté 2 sekundy. Světelný indikátor není aktivní, když je zvukový procesor vypnut.

Pokud je zvukový procesor vypnut déle než 15 minut nebo pokud byla baterie vyjmuta nebo vyměněna, přejde procesor po opětovném zapnutí na výchozí program a nastavení hlasitosti (jak je nastavil váš klinický pracovník).


Čištění zvukového procesoru

Baha sound processor cleaning wipes

Kryt zvukového procesoru čistěte speciálními čisticími ubrousky. Nepoužívejte vodu k čištění zvukového procesoru.

Baha sound processor cleaning

Nacvakávací konektor udržujte v čistotě s pomocí speciálního čisticího kartáčku na zvukové procesory. Nepůsobte na nacvakávací konektor příliš velkou silou, abyste procesor nepoškodili.


Upozornění

Please seek advice from your health professional about treatments for hearing loss. Outcomes may vary, and your health professional will advise you about the factors which could affect your outcome. Always read the instructions for use. Not all products are available in all countries. Please contact your local Cochlear representative for product information.