Zvukový procesor Baha 3 Power

Tato část vám ukáže, jak používat Cochlear™ Baha® 3 Power (BP110 Power), včetně provádění změn nastavení a programů, a také informace pro rodiče, učitele nebo pečovatele.

Baha user Agnes

 

Shrnutí

1. Tlačítko zapnutí/vypnutí, tlačítko programu
2. Tlačítko pro snížení hlasitosti
3. Tlačítko pro zvýšení hlasitosti
4. Plastový nacvakávací konektor
5. Očko k upevnění pojistné šňůrky

6. Dvířka přihrádky na baterii
7. Mikrofony
8. Přímý audio vstup (DAI)
9. Světelné indikátory stavu


Zapnutí a vypnutí zvukového procesoru

Zvukový procesor zapnete tak, že podržíte prostřední tlačítko stisknuté tak dlouho, dokud světelný indikátor neblikne třikrát. Zvukový procesor vypnete tak, že podržíte prostřední tlačítko stisknuté 2 sekundy. Světelný indikátor není aktivní, když je zvukový procesor vypnut.

Pokud je zvukový procesor vypnut déle než 15 minut nebo pokud byla baterie vyjmuta nebo vyměněna, po opětovném zapnutí přejde procesor na výchozí program a nastavení hlasitosti (jak je nastavil váš klinický pracovník).


Čištění zvukového procesoru

Kryt zvukového procesoru čistěte speciálními čisticími ubrousky. K čištění zvukového procesoru nepoužívejte vodu.

Nacvakávací konektor udržujte v čistotě s pomocí speciálního čisticího kartáčku na zvukové procesory. Nepůsobte na nacvakávací konektor příliš velkou silou, abyste nepoškodili procesor.


Pojistná šňůrka Baha

Baha Safety line

Zúčastníte-li se aktivit, při kterých hrozí riziko pádu zvukového procesoru, doporučujeme použít dodávanou pojistnou šňůrku. Provlékněte šňůrku očkem pro upevnění a připevněte si ji na oděv.

Poznámka: Pojistná šňůrka by měla být připojena vždy, když zvukový procesor Baha používají děti.


Upozornění

Please seek advice from your health professional about treatments for hearing loss. Outcomes may vary, and your health professional will advise you about the factors which could affect your outcome. Always read the instructions for use. Not all products are available in all countries. Please contact your local Cochlear representative for product information.