Porovnání zvukových procesorů

Chystáte se na upgrade svého zvukového procesoru? Vyberte dvatři výrobky z panelu níže, abyste mohli porovnat jejich klíčové vlastnosti. Máte-li zájem o podrobné porovnání našeho celého sortimentu, stáhněte si naši srovnávací tabulku zvukových procesorů.

* S kompatibilními sluchadly ReSound. Seznam kompatibilních sluchadel je k dispozici on-line na adrese: www.cochlear.com/nucleus/compatibility

O způsobech léčby ztráty sluchu se poraďte se svým odborným zdravotníkem. Výsledky se mohou lišit a váš odborný zdravotník vám poradí s faktory, které by mohly výsledek ovlivnit. Vždy si pečlivě prostudujte návod k použití. Některé produkty nemusí být dostupné ve všech zemích. Informace o produktech vám poskytne místní zástupce společnosti Cochlear.

Zvukové procesory Nucleus 6 a Nucleus 7 s příslušenstvím Aqua+ a cívkou Aqua+ jsou odolné vůči vodě na úrovni IP68 podle mezinárodní normy IEC60529, když použijete standardní dobíjecí bateriový modul Cochlear nebo kompaktní dobíjecí bateriový modul Cochlear. Více informací najdete v příslušné Uživatelské příručce. Zvukový procesor Kanso s příslušenstvím Aqua+ je odolný vůči vodě na úrovni IP68 podle mezinárodní normy IEC60529, jsou-li v něm použity jednorázové alkalické nebo nikl-metal hydridové (NiMH) baterie LR44. Více informací najdete v příslušné Uživatelské příručce.

Aplikace Cochlear Nucleus Smart je k dispozici na App Store a Google Play. Zvukový procesor Cochlear Nucleus 7 je kompatibilní se zařízeními Apple a se zařízeními s OS Android; konkrétní informace o kompatibilitě naleznete zde www.cochlear.com/compatibility.

Apple, logo Apple, FaceTime, logo Made for iPad, logo Made for iPhone, logo Made for iPod, iPhone, iPad Pro, iPad Air, iPad mini, iPad a iPod touch jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a v jiných zemích. App Store je servisní známka společnosti Apple Inc. registrovaná v USA a jiných zemích.

Android a Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnost Google LLC. Robot Android je reprodukován nebo upraven z díla vytvořeného a sdíleného společností Google a používán podle podmínek popsaných v licenci Creative Commons 3.0.

Slovní označení a logo Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto známek firmou Cochlear Limited je licencováno.

Cochlear, 科利耳, コクレア, 코클리어, Hear now. And always, Nucleus,Kanso,Advance Off-Stylet, AutoNRT, Contour Advance, Custom Sound, Freedom,NRT, SmartSound, eliptické logo a značky nesoucí symbol ® nebo ™ jsou buď ochranné známky, nebo registrované ochranné známky společnosti Cochlear Limited (není-li uvedeno jinak).