Osvědčený poslechový výkon

SmartSound iQ s funkcí SCAN se automaticky přizpůsobuje vašemu prostředí.

Old couple smiling

Nejnovější řada zvukových procesorů Cochlear využívá náš nejpokročilejší systém zpracování zvuku – SmartSound iQ s technologií SCAN. Aniž byste stiskli jakékoliv tlačítko, zvukový procesor Nucleus® 7 automaticky přizpůsobuje poslech prostředí, ve kterém se právě nacházíte - od práce, přes školu až po domov - takže si můžete být jisti, že slyšíte nejlépe, ať jste kdekoliv1.

SmartSound iQ s technologií SCAN

SmartSound iQ - Speech in Noise Řeč v hluku: Povídejte si v hlučném prostředí, jako například na ulici nebo v hlučné kavárně.
SmartSound iQ - Speech Řeč: Pomáhá zřetelněji slyšet řeč, abyste nezmeškali žádnou důležitou informaci.
SmartSound iQ - Noise Hluk: Pohodlný poslech v hlučných prostředních, například při sportovních hrách nebo na nádraží či letišti.
SmartSound iQ - Wind Vítr: Pohodlný poslech za větrných podmínek.
SmartSound iQ - Quiet Ticho: Poslech slabých zvuků v tichém prostředí.
SmartSound iQ - Music Hudba: Radost z poslechu oblíbené hudby.

 

Zřeknutí se odpovědnosti

O léčbě při ztrátě sluchu se poraďte se svým lékařem nebo foniatrem. Ti vás dokáží informovat o vhodném řešení pro daný případ ztráty sluchu. Všechny výrobky je dovoleno používat výhradně v souladu s pokyny lékaře nebo klinického pracovníka. 

Některé produkty nemusí být dostupné ve všech zemích. Obraťte se na místní zastoupení společnosti Cochlear.

Poznámky pod čarou

  1. Mauger SJ, Warren C, Knight M, Goorevich M, Nel E. Clinical evaluation of the Nucleus 6 cochlear implant system: performance improvements with SmartSound iQ. International Journey Of Audiology. Srpen 2014; 53(8): 564-576. [Sponsored by Cochlear]