Osvědčený poslechový výkon

SmartSound iQ s funkcí SCAN se automaticky přizpůsobuje vašemu prostředí.

Old couple smiling

Nejnovější řada zvukových procesorů Cochlear využívá náš nejpokročilejší systém zpracování zvuku – SmartSound iQ s technologií SCAN. Aniž byste stiskli jakékoliv tlačítko, zvukový procesor Nucleus® 7 automaticky přizpůsobuje poslech prostředí, ve kterém se právě nacházíte - od práce, přes školu až po domov - takže si můžete být jisti, že slyšíte nejlépe, ať jste kdekoliv1.

SmartSound iQ s technologií SCAN

SmartSound iQ - Speech in Noise Řeč v hluku: Povídejte si v hlučném prostředí, jako například na ulici nebo v hlučné kavárně.
SmartSound iQ - Speech Řeč: Pomáhá zřetelněji slyšet řeč, abyste nezmeškali žádnou důležitou informaci.
SmartSound iQ - Noise Hluk: Pohodlný poslech v hlučných prostředních, například při sportovních hrách nebo na nádraží či letišti.
SmartSound iQ - Wind Vítr: Pohodlný poslech za větrných podmínek.
SmartSound iQ - Quiet Ticho: Poslech slabých zvuků v tichém prostředí.
SmartSound iQ - Music Hudba: Radost z poslechu oblíbené hudby.

 

Zřeknutí se odpovědnosti

O způsobech léčby ztráty sluchu se poraďte se svým odborným zdravotníkem. Výsledky se mohou lišit a váš odborný zdravotník vám poradí s faktory, které by mohly výsledek ovlivnit. Vždy si pečlivě prostudujte návod k použití. Některé produkty nemusí být dostupné ve všech zemích. Informace o produktech vám poskytne místní zástupce společnosti Cochlear.

Poznámky pod čarou

  1. Mauger SJ, Warren C, Knight M, Goorevich M, Nel E. Clinical evaluation of the Nucleus 6 cochlear implant system: performance improvements with SmartSound iQ. International Journey Of Audiology. Srpen 2014; 53(8): 564-576. [Sponsored by Cochlear]