Zvukový procesor Nucleus® 7

Představujeme první zvukový procesor pro kochleární implantát Made for iPhone1.

Seznamte se se zvukovým procesorem Nucleus 7 - prvním a jediným zvukovým procesorem pro kochleární implantát na světě , který je Made for iPhone1.

Se zvukovým procesorem Nucleus 7 můžete převzít kontrolu nad svým slyšením a spojit se s technologiemi a lidmi, které máte rádi tak, jako nikdy předtím.

Naše nejmenší a nejlehčí2 řešení nošené na uchu v sobě kombinuje pohodlí a nositelnost s osvědčeným poslechovým výkonem, takže uslyšíte co možná nejlépe kdekoliv a kdykoliv3.

Další informace

Nucleus 7 black

 

Zřeknutí se odpovědnosti

O léčbě při ztrátě sluchu se poraďte se svým lékařem nebo foniatrem. Ti vás dokáží informovat o vhodném řešení pro daný případ ztráty sluchu. Všechny výrobky je dovoleno používat výhradně v souladu s pokyny lékaře nebo klinického pracovníka. 

Některé produkty nemusí být dostupné ve všech zemích. Obraťte se na místní zastoupení společnosti Cochlear.

Poznámky pod čarou

  1. Kompatibilní zařízení Apple Inc. [Internet]. Podpora Apple. 2017 [cited 24 February 2017]. K dispozici na: https://support.apple.com/cs-cz/HT201466#compatible.
  2. Cochlear Limited. D1190805. CP1000 Processor Size Comparison. Březen 2017, data k dispozici na vyžádání.
  3. Mauger SJ, Warren C, Knight M, Goorevich M, Nel E. Clinical evaluation of the Nucleus 6 cochlear implant system: performance improvements with SmartSound iQ. International Journey Of Audiology. Srpen 2014; 53(8): 564-576. [Sponsored by Cochlear]