Zvukový procesor Nucleus® 7

První pro iPhone. První pro Android™. Jediný zvukový procesor pro kochleární implantát, který můžete ovládat přímo ze svého chytrého telefonu.

Se zvukovým procesorem Nucleus 7 můžete převzít kontrolu nad svým slyšením a připojit se k technologiím a lidem, které máte rádi, tak, jako nikdy předtím.

S pomocí aplikace Nucleus Smart můžete vůbec poprvé monitorovat a upravovat svá nastavení, zobrazovat osobní informace o slyšení a dokonce vyhledat postrádaný procesor, to vše z pohodlí vašeho chytrého telefonu1.

Díky technologii kompatibility Made for iPhone2, můžete streamovat hovory, videa, hudbu a zábavu přímo do vašeho zvukového procesoru Nucleus 7 z vašeho kompatibilního zařízení Apple. Můžete zůstat ve spojení s rodinou a přáteli, protože můžete streamovat hovory a zábavu z jakéhokoliv zařízení s OS Android prostřednictvím příslušenství Cochlear Wireless Phone Clip.

Naše nejmenší a nejlehčí3 řešení nošené na uchu v sobě kombinuje pohodlí a nositelnost s osvědčeným poslechovým výkonem, takže uslyšíte co možná nejlépe kdekoliv a kdykoliv4.

Další informace

Made for iPhone Logo       Android Logo
Nucleus 7 Sound Processor won Red Dot Award

Zřeknutí se odpovědnosti

O léčbě při ztrátě sluchu se poraďte se svým lékařem nebo foniatrem. Ti vás dokáží informovat o vhodném řešení pro daný případ ztráty sluchu. Všechny výrobky je dovoleno používat výhradně v souladu s pokyny lékaře nebo klinického pracovníka. 

Některé produkty nemusí být dostupné ve všech zemích. Obraťte se na místní zastoupení společnosti Cochlear.

Poznámky pod čarou

  1. Aplikace Cochlear Nucleus Smart je k dispozici v obchodech App Store a Google Play. Informace o kompatibilitě naleznete na adrese www.cochlear.com/compatibility.
  2. Zvukový procesor Cochlear Nucleus 7 je kompatibilní se zařízeními iPhone, iPad a iPod touch. Informace o kompatibilitě naleznete na adrese www.cochlear.com/compatibility. Apple, logo Apple, FaceTime, logo Made for iPad, logo Made for iPhone, logo Made for iPod, iPhone, iPad Pro, iPad Air, iPad mini, iPad a iPod touch jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. zaregistrované v USA a dalších zemích. App Store je značka služby společnosti Apple Inc. zaregistrovaná v USA a dalších zemích.
  3. Cochlear Limited. D1190805. CP1000 Processor Size Comparison. Březen 2017, data k dispozici na vyžádání.
  4. Mauger SJ, Warren C, Knight M, Goorevich M, Nel E. Clinical evaluation of the Nucleus 6 cochlear implant system: performance improvements with SmartSound iQ. International Journey Of Audiology. Srpen 2014; 53(8): 564-576. [Sponsored by Cochlear]

Android je ochrannou známkou společnosti Google LLC. Robot Android je reprodukovaný nebo upravený na základě díla, které vytvořila a sdílela společnost Google, a je používán podle podmínek uvedených v licenci Creative Commons 3.0 Attribution. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.