Příběhy o sluchu

Poslechněte si, co někteří z našich uživatelů říkají o svých zkušenostech se zvukovým procesorem Nucleus® 7.

Příběh Jarroda Mavroyannise

Jarrod Mavroyannis je 22letý uživatel kochleárního implantátu z Aucklandu na Novém Zélandu. Zjistěte, jak dal zvukový procesor Nucleus® 7 Jarrodovi sebedůvěru při plnění snů.

Příběh Karla Klennera

Karl Klenner je uživatel kochleárního implantátu z města Kaukapakapa na Novém Zélandu. Podívejte se na příběh Karla a dozvíte se, jak mu dal zvukový procesor Nucleus® 7 nový život.

Zřeknutí se odpovědnosti

O léčbě při ztrátě sluchu se poraďte se svým lékařem nebo foniatrem. Ti vás dokáží informovat o vhodném řešení pro daný případ ztráty sluchu. Všechny výrobky je dovoleno používat výhradně v souladu s pokyny lékaře nebo klinického pracovníka. 

Některé produkty nemusí být dostupné ve všech zemích. Obraťte se na místní zastoupení společnosti Cochlear.