Příběhy o sluchu

Poslechněte si, co někteří z našich uživatelů říkají o svých zkušenostech se zvukovým procesorem Nucleus® 7.

Příběh Jarroda Mavroyannise

Jarrod Mavroyannis je 22letý uživatel kochleárního implantátu z Aucklandu na Novém Zélandu. Zjistěte, jak dal zvukový procesor Nucleus® 7 Jarrodovi sebedůvěru při plnění snů.

Příběh Karla Klennera

Karl Klenner je uživatel kochleárního implantátu z města Kaukapakapa na Novém Zélandu. Podívejte se na příběh Karla a dozvíte se, jak mu dal zvukový procesor Nucleus® 7 nový život.

Zřeknutí se odpovědnosti

O způsobech léčby ztráty sluchu se poraďte se svým odborným zdravotníkem. Výsledky se mohou lišit a váš odborný zdravotník vám poradí s faktory, které by mohly výsledek ovlivnit. Vždy si pečlivě prostudujte návod k použití. Některé produkty nemusí být dostupné ve všech zemích. Informace o produktech vám poskytne místní zástupce společnosti Cochlear.