Kdo je kandidátem pro systém Vistafix®?

Vistafix professionals Kerstin and Joakim

Systém Vistafix® pomáhá lidem s vadou obličeje. Byl speciálně navržen tak, aby zlepšit výsledky obličejových protéz a umožnil pacientům vrátit se k aktivnímu životu s obnovenou sebedůvěrou a lepší kvalitou života.

Baha user Evelyn at cafe

Časté příčiny zohyzdění

  • Popáleniny
  • Dopravní nehody
  • Vrozené stavy (např. atrézie/mikrocie, Treacher-Collinsův syndrom)
  • Operace (např. při rakovině)
  • Jiné druhy traumat

Kontaktujte nás

Systém Vistafix není k dispozici na všech trzích; dostupnost výrobku podléhá regulačnímu souhlasu. Kontaktujte místního zástupce společnosti Cochlear, poskytne vám více informací o vašem trhu.