Chytré bimodální řešení slyšení

Představujeme první a jediné chytré bimodální řešení slyšení na světě, které je Made for iPhone1.

Když sluchadla už nestačí

S bimodálním poslechovým systémem můžete svým pacientům nabídnout bohatší a přirozenější poslech2.

Je prokázáno, že při používání kochleárního implantátu společně se sluchadlem pacienti lépe rozumí řeči ve srovnání s použitím samotných sluchadel: Také čistota slov a zvuků je lepší, a to dokonce i na náročných, hlučných místech3,4.

Mezi přínosy bimodálního slyšení patří:

 • Lepší slyšení v tichém i hlučném prostředí3, 4.
 • Lepší kvalita zvuku a vnímání hudby5, 6.
 • Prevence sluchové deprivace7.
 • Snadnější poslech8, 9.
 • Skvělá lokalizace zvuku10.

Lepší slyšení s bimodálním řešením

Přechod ze sluchadla na kochleární implantát je velkým skokem v poslechovém výkonu i v porozumění řeči ve srovnání s použitím samotných sluchadel3.

Hearing aids
Poslechový výkon se dvěma sluchadly

 

Cochlear implant and hearing aid
Poslechový výkon s bimodálním řešením slyšení

Systémy implantátů společnosti Cochlear spolupracují s jakýmikoliv sluchadly, aby přinesly tyto výhody bimodálního slyšení, které mění život.

3 klíče pro přístup k prvnímu chytrému bimodálnímu řešení slyšení na světě

Poprvé, pokud vaši pacienti mají zvukový procesor Nucleus® 7 a kompatibilní sluchadlo ReSound*, mohou streamovat zvuk přímo do obou uší současně z kompatibilního zařízení Apple**.

Nucleus 7 Sound Processor - Black

Cochlear Nucleus 7
Zvukový procesor

iPhone

Kompatibilní iPhone,
iPad nebo iPod touch

GN Resound Hearing Aid

Kompatibilní ReSound
Sluchadlo

Radost z hudby a telefonické konverzace do obou uší

Lidé se ztrátou sluchu mohou mít potíže při telefonování nebo mohou postrádat potěšení z hudby, filmů a zábavy. Díky přímému streamování do obou uší současně mohou vaši pacienti prožívat tyto zážitky znovu a také převzít kontrolu nad svým slyšením zcela novým způsobem.

Přínosy Made for iPhone jsou jasné

Vaši bimodální pacienti mohou:

 • Připojit se bez problémů a užívat si lepšího porozumění při telefonování.
 • Znovu objevit potěšení z hudby, filmů a zábavy.
 • Snadno ovládat nastavení svého zařízení, aniž by si museli pořizovat další přístroj.

Podívejte se na dobře zdokumentované přínosy v nejnovější bílé knize o bimodálním slyšení.

Až k
25 Percent

zlepšení porozumění řeči, když bimodální uživatelé kochleárních implantátů streamovali telefonní hovory bezdrátově11.

Partnerství pro chytřejší slyšení

Cochlear Implant and GN Resound

Systémy implantátů společnosti Cochlear spolupracují s jakýmkoliv sluchadlem, aby přinesly převratné výhody bimodálního slyšení uživatelům kochleárních implantátů Nucleus.

Cochlear a ReSound- přední světové firmy hledající lepší řešení slyšení – uzavřely partnerství, aby mohly nabídnout chytré bimodální řešení slyšení pacientům, kteří mají zájem o špičkový bimodální poslech.

Partnerství s firmou ReSound je součástí odhodlání společnosti Cochlear přinášet stále nová řešení. Chcete-li se dozvědět více o dohodě Smart Hearing Alliance uzavřené mezi společnostmi Cochlear a ReSound, kontaktujte některého z našich zástupců.

A co dále?

Společnost Cochlear je připravena podpořit vás i vaše pacienty na cestě za lepším slyšením.

Chcete-li svým pacientům nabízet nejnovější možnosti bimodální technologie, promluvte si se svým zástupcem společnosti Cochlear, abyste mohli začít.

Zřeknutí se odpovědnosti

O léčbě při ztrátě sluchu se poraďte se svým lékařem nebo foniatrem. Ti vás dokáží informovat o vhodném řešení pro daný případ ztráty sluchu. Všechny výrobky je dovoleno používat výhradně v souladu s pokyny lékaře nebo klinického pracovníka. 

Některé produkty nemusí být dostupné ve všech zemích. Obraťte se na místní zastoupení společnosti Cochlear.

Poznámky pod čarou

 1. Kompatibilní zařízení Apple Inc. [Internet]. Podpora Apple. 2017 [cited 24 February 2017]. K dispozici na: https://support.apple.com/cs-cz/HT201466#compatible.
 2. Sammeth CA, Bundy MBM, D. A. (2011) Bimodal Hearing or Bilateral Cochlear Implants: A Review of the Research Literature. Semin Hear 32:3-31.
 3. Gottermeier L, De Filippo C, Clark C. Trials of a Contralateral Hearing Aid After Long-Term Unilateral Cochlear Implant Use in Early-Onset Deafness. American journal of audiology. 1. června 2016; 25(2):85-99.
 4. Balkany TJ, Hodges AV, Eshraghi AA, Butts S, Bricker K, Lingvai J, Polak M, King J. Cochlear implants in children--a review. Acta oto-laryngologica. 1. ledna 2002; 122(4):356-62.
 5. Sucher CM, McDermott HJ. Bimodal stimulation: benefits for music perception and sound quality. Cochlear Implants International. 1. ledna 2009; 10(S1):96-9.
 6. Ching TY, Psarros C, Hill M, Dillon H, Incerti P. Should children who use cochlear implants wear hearing aids in the opposite ear?. Ear and hearing. 1. října 2001; 22(5):365-80.
 7. Ching TY, Van Wanrooy E, Dillon H. Binaural-bimodal fitting or bilateral implantation for managing severe to profound deafness: a review. Trends in amplification. 1. září 2007; 11(3):161-92.
 8. Hamzavi J, Marcel Pok S, Gstoettner W, Baumgartner WD. Speech perception with a cochlear implant used in conjunction with a hearing aid in the opposite ear. International journal of audiology. 1. ledna 2004; 43(2):61-5.
 9. Ching TY, Incerti P, Hill M. Binaural benefits for adults who use hearing aids and cochlear implants in opposite ears. Ear and hearing. 1. února 2004; 25(1):9-21.
 10. Potts LG, Skinner MW, Litovsky RA, Strube MJ, Kuk F. Recognition and localization of speech by adult cochlear implant recipients wearing a digital hearing aid in the nonimplanted ear (bimodal hearing). Journal of the American Academy of Audiology. 1. června 2009; 20(6):353-73.
 11. Wolfe J, Morais M, Schafer E. Speech Recognition of Bimodal Cochlear Implant Recipients Using a Wireless Audio Streaming Accessory for the Telephone. Otology & Neurotology. 1. února 2016; 37(2):e20-5.

* Zvukový procesor Nucleus 7 je kompatibilní se zařízeními iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone SE, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPad Pro (12,9 palce), iPad Pro (9,7 palce), iPad Air 2, iPad Air, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2, iPad mini, iPad (4. generace) a iPod touch (6. generace), která používají operační systém iOS 10.0 nebo vyšší. Apple, logo Apple, logo Made for iPad, logo Made for iPhone, logo Made for iPod, iPhone, iPad Pro, iPad Air, iPad mini, iPad a iPod touch jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a v jiných zemích. App Store je servisní známka společnosti Apple Inc. registrovaná v USA a jiných zemích. Informace platné k červenci 2017.
** Sluchadlo ReSound, jako například modely ReSound Linx 3D 9 BTE a RIE, modely ReSound Linx 3D 7 BTE RIE a modely ReSound Linx 3D 5 BTE a RIE. Abyste mohli užívat výhod bimodálního streamování, musí vám váš specialista nejprve nastavit vaše zařízení tak, aby spolupracovala.