Pediatrie

Děti se ztrátou sluchu čelí specifickým problémům, pokud jde o jejich vzdělávání a osobnostní rozvoj

Mother with young girl with cochlear implant

 

Mnohé nezávislé studie došly k závěru, že včasnější zásah s kochleárním implantátem povede k lepšímu rozvoji mluveného jazyka a porozumění řeči1.


Je velmi důležité, aby děti, které neměly příležitost naučit se mluvit, protože se narodily s úplnou ztrátou sluchu, dostaly implantát co možná nejdříve. Jasné důkazy prokazují, že pro dosažení nejlepších výsledků by implantace měla proběhnout před 2. rokem jejich života tak, aby jejich jazykové schopnosti dostaly maximální příležitost se rozvinout2

  1. McConkey Robbins A, Koch DB, Osberger MJ, Zimmerman-Phillips S, Kishon-Rabin L. Effect of age at cochlear implantation on auditory skill development in infants and toddlers. Archives of Otolaryngology Head & Neck Surgery 2004; 130: 570-574 
  2. Manrique M, Cervera-Paz FJ , Huarte A, et al. Advantages of cochlear implantation in prelingual deaf children before 2 years of age when compared with later implantation. Laryngoscope 2004; 114: 1462–1469