Klinické případy

Příklady různých klinických případů s kochleárním implantátem.

Boy giving his mother a hug

 

Případ 1: Dospělý muž

 

Clinical case graph of nucleus candidate Peter

Pacient:  Peter / Muž
Věk:       28 let

 

Historie sluchu:

 • Úplná oboustranná ztráta od 2 let (následkem meningitidy) - viz audiogramy
 • Sluchadla použita od 3. let
 • Přestal používat sluchadlo ve 14 letech: nepovažoval ho za příliš užitečné
 • Vzdělání: Škola pro děti se sluchovým postižením
 • Hlavním prostředkem komunikace byl znakový jazyk
 • Tvorba řeči – ne velmi zřetelná
 • Odezírání ze rtů – nedostatečné
 • Poslechové zkoušky -  neukázaly žádnou schopnost rozumět zaznamenaným větám nebo slovům
 • Nedávný CT sken: ukázal normální hlemýžď

 

Proč je tady?

Pracuje jako skladník a je frustrovaný, protože nemůže být v práci povýšen. Chtěl by kochleární implantát, aby se mu zlepšilo porozumění řeči a tvorba řeči a aby mohl telefonovat. Má mnoho neslyšících přátel a jeden z nich mu řekl, že kochleární implantáty jsou nebezpečné, a že když si ho pořídí, bude mít paralyzovaný obličej.

 

Otázky

 1. Jaké jsou klíčové záležitosti v tomto případě? (pozitivní/negativní)
 2. Jaká vyšetření by měla být provedena a proč?
 3. Myslíte, že tým doporučí kochleární implantát? Prosím, uveďte důvody pro své rozhodnutí, a které ucho?

 

Případ 2: Pediatrická pacientka

Pacientka: Isabella / žena
Věk:      3 měsíce

 

Historie sluchu:

 • Neuspěla při novorozeneckém screeningu sluchu prováděném v nemocnici v den narození.
 • Sluchadlo nasazeno ve třech měsících věku
 • Diagnostické audiologické vyšetření (elektrofyziologické vyšetření) v jednom měsíci později potvrdilo významnou senzorineurální ztrátu sluchu (alespoň závažnou, možná horší)
 • Rodina: starší sestra s postižením sluchu, které byl kochleární implantát voperován v 18 měsících a která se s ním řádně rozvíjí.

 

Proč je tady?

Rodina je velmi motivovaná a chce, aby toto dítě bylo implantováno co možná nejdříve.

 

Otázky

 1. Jaké jsou klíčové záležitosti v tomto případě? (pozitivní/negativní)
 2. Jaká vyšetření by měla být provedena a proč?
 3. Myslíte, že tým doporučí kochleární implantát? Doporučí KI nyní nebo až později? Prosím, uveďte důvody pro své rozhodnutí, a které ucho.

 

Případ 3: Dospělý muž

 

Clinical case graph of nucleus candidate Paul

Pacient: Paul / Muž
Age:      72 let

 

Historie sluchu:

 • Před 42 lety se objevila Meniérova choroba - velmi silné záchvaty závratí, šelestů a kolísavá ztráta sluchu na pravém uchu, která se nakonec v 35 letech stala úplnou ztrátou na této straně
 • Nikdy nenosil sluchadlo - na levém uchu měl normální sluch
 • V poslední době se příznaky objevily znovu a ztráta sluchu kolísá na levém uchu, od střední po závažnou. Zkouší sluchadlo, ale poslech je špatný, nelíbí se mu.
 • Percepce řeči se sluchadlem, věty, levá strana: 78 %, když slyší dobře, 38 %, když špatně. Pro pravé ucho je výsledek 0 % i se zesílením.

 

Proč je tady?

Jeho ORL lékař ho odeslal k posouzení týmem pro KI.

 

Otázky

 1. Jaké jsou klíčové záležitosti v tomto případě? (pozitivní/negativní)
 2. Jaká vyšetření by měla být provedena a proč?
 3. Myslíte, že tým doporučí kochleární implantát? Prosím, uveďte důvody pro své rozhodnutí, a které ucho.

 

Případ 4: Pediatrická pacientka

 

Clinical case graph of nucleus candidate Mary

Pacientka: Mary / žena
Věk: Čtyři roky

 

Historie sluchu:

 • Diagnostikována ztráta sluchu v osmi měsících
 • Sluchadlo nasazeno v 10 měsících
 • Časný zásah: program sluchové verbální rehabilitace, její rodiče se velmi snažili při práci s rehabilitačním pracovníkem i doma, nakonec po několika měsících začala imitovat některé zvuky a slova. I nadále dělala pokroky v následujících několika letech, ale pokrok byl pomalý a její řeč je obtížně srozumitelná.
 • Nemá žádné jiné známé zdravotní problémy

 

Proč je tady?

Její řeči je obtížné rozumět a často mívá záchvaty vzteku, když jí nikdo nerozumí, za šest měsíců by měla jít do školy a její rodiče se ptají, zda by mohla být posouzena jako kandidát pro kochleární implantát.

 

Otázky

 • Jaké jsou klíčové záležitosti v tomto případě? (pozitivní/negativní)
 • Jaká vyšetření by měla být provedena a proč?
 • Myslíte, že tým doporučí kochleární implantát? Prosím, uveďte důvody pro své rozhodnutí, a které ucho.