Hodnocení kandidátů

Pro správné hodnocení kandidatury musí být provedena komplexní sada audiologických testů.

Clinic setting showing a male with a femal clinician

 

Mezi příklady audiologických vyšetření patří: 

  • Sluchový audiogram a historie sluchu
  • Funkce středního ucha
  • Funkce vláskových buněk
  • Funkce sluchového nervu
  • Optimalizace a zkouška sluchadla
  • Přínos sluchadla
  • Sluch se sluchadlem a audiogram se sluchadlem
  • Přínos sluchadla a zkouška percepce řeči
  • Pro děti: vývojové milníky a reakce na zvuky