Oboustranná kochleární implantace

Abychom mohli zažívat každodenní stereo poslech, potřebujeme slyšet oběma ušima.

Girl sitting on a couch

 

Pro kandidáty a uživatele kochleárních implantátů je oboustranná implantace (tj. kochleární implantát v každém uchu) ideálním řešením pro zajištění přirozenějšího a úplného sluchového vjemu.

 

 

Lepší je z obou stran

Pokud vám funguje správně pouze jedno ucho, může být pro vás náročné dobře slyšet zvuky okolo vás. To je proto, že vaše hlava funguje jako překážka pro zvuky přicházející z různých směrů. Bilaterální kochleární implantáty zajišťují slyšení ze všech stran – přesně tak, jak to příroda zamýšlela.

 

Jednostranný sluch Oboustranný sluch
Demonstration of unilateral cochlear implantation Demonstration of bilateral cochlear implantation
Když zvuk slyší jen jedno ucho, je pro mozek obtížné určit vzdálenost a směr zvuku. Proto je tak obtížné najít zdroj mnohých zvuků nebo se zaměřit na jeden hlas v davu. Schopnost slyšet zvuky oběma ušima vytváří efekt prostorového slyšení. To nám pak umožňuje slyšet i tichou nebo vzdálenou řeč, oddělit jednotlivý hlas od zvuku na pozadí a určit, ze kterého směru zvuk přichází.

Ověřené výhody pro uživatele

  • Pocit lepšího zapojení
    Slyšení pouze jedním uchem může velmi ztěžovat poslech v hlučných prostředích, jako jsou učebny, restaurace a rušné kanceláře. Sluch v obou uších podporuje přirozenou schopnost uživatele zaměřit se na řeč v hlučných situacích, „naladit se“ na tišší zvuky, které jej obklopují.
  • Jednostranný sluch
    Když zvuk slyší jen jedno ucho, je pro mozek obtížné určit vzdálenost a směr zvuku. Proto je tak obtížné najít zdroj mnohých zvuků nebo se zaměřit na jeden hlas v davu.
  • Oboustranný sluch
    Schopnost slyšet zvuky oběma ušima vytváří efekt prostorového slyšení. To nám pak umožňuje slyšet i tichou nebo vzdálenou řeč, oddělit jednotlivý hlas od zvuku na pozadí a určit, ze kterého směru zvuk přichází.