Kdo je kandidátem na implantát Vistafix®

Systém Cochlear™ Vistafix® využívá k upevnění a zajištění obličejové protézy technologii implantátů Baha®.

Dědeček s implantátem Cochlear se mazlí s vnukem

Kandidáty na implantát Vistafix jsou pacienti, kteří by chtěli podstoupit kraniofaciální rehabilitaci z důvodu vrozených vývojových vad, operací nádorů nebo úrazů, včetně popálenin.

Implantát Vistafix je alternativou k jiným protetickým možnostem, včetně rekonstrukční chirurgie nebo přilepované protézy.

Indikace a kritéria pro kandidáty se mohou v různých zemích lišit a odborníci na poskytování zdravotní péče by si je měli ověřit u příslušného regulačního orgánu.

Dospělí a děti

Obecně lze použití implantátů Vistafix zvážit u osob, které:

  • Chtějí klinicky upevnit obličejovou protézu.

  • Hledají řešení pro deformaci obličeje z běžných příčin, jako jsou popáleniny, dopravní nehody, vrozené vady (např. atrézie/mikrocie, Treacherův Collinsův syndrom), operace a jiné druhy úrazů.

  • Je jim pět let nebo více.

  • Nemají žádné léčebné kontraindikace, například intoleranci anestezie, akutní onemocnění či nestabilní chronický zdravotní problém.

Výhod implantátu Vistafix může využít většina dětí ve věku pěti let a více a pro jeho implantaci není žádná horní věková hranice.

Vyloučení odpovědnosti

Tento materiál je určen pro odborné zdravotníky. Jste-li uživatel, o způsobech léčby ztráty sluchu se poraďte se svým odborným zdravotníkem. Výsledky léčby se mohou lišit a váš odborný zdravotník vám vysvětlí, jaké faktory by je mohly ovlivnit ve vašem případě. Vždy si přečtěte pokyny k použití. Některé produkty nemusí být dostupné ve všech zemích. Pro informace o konkrétních produktech se obraťte na místní zastoupení společnosti Cochlear.

Úplný seznam ochranných známek společnosti Cochlear najdete na naší stránce Podmínky použití.