Zvukové procesory Baha®

Systém Baha® vám poskytuje volbu mezi třemi zvukovými procesory pro různé stupně ztráty sluchu jak pro dnešek, tak pro budoucnost.

Chlapec na Oslavách Cochlear se zvukovým procesorem Baha

Zaposlouchejte se do světa kolem vás, se zvukovými procesory Cochlear™ Baha®.

Tím hlavním, co vám umožní nové sluchové zážitky, je naše technologie SmartSound® iQ, která se automaticky přizpůsobuje prostředí, ve kterém jste, aby vám pomáhala lépe slyšet.1

Nemusíte nám to jen věřit. Vyzkoušejte si to sami.

Požádejte vašeho sluchového specialistu, aby vám nějaký zvukový procesor předvedl a abyste sami mohli zjistit, jak by pro vás byl užitečný.

„Systém Baha mi změnil život. Poprvé v životě jsem slyšela stereo.“*1

– Debra, uživatelka systému Cochlear™ Baha®

Vyloučení odpovědnosti

O způsobech léčby ztráty sluchu se poraďte se svým odborným zdravotníkem. Výsledky se mohou lišit a váš odborný zdravotník vám poradí s faktory, které by mohly výsledek ovlivnit. Vždy si pečlivě prostudujte návod k použití. Některé produkty nemusí být dostupné ve všech zemích. Informace o produktech vám poskytne místní zástupce společnosti Cochlear.

Úplný seznam ochranných známek společnosti Cochlear najdete na naší stránce Podmínky použití .

*1 Vyjádřené názory jsou osobními názory jednotlivců. Chcete-li zjistit, zda jste možným kandidátem technologie společnosti Cochlear, obraťte se na svého lékaře.

Apple, logo Apple, FaceTime, logo Made for iPad, logo Made for iPhone, logo Made for iPod, iPhone, iPad Pro, iPad Air, iPad mini, iPad a iPod touch jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. zaregistrované v USA a dalších zemích. App Store je značka služby společnosti Apple Inc. zaregistrovaná v USA a dalších zemích.

Android je ochrannou známkou společnosti Google LLC. Robot Android je reprodukovaný nebo upravený na základě díla, které vytvořila a sdílela společnost Google, a je používán podle podmínek uvedených v licenci Creative Commons 3.0 Attribution. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

Seznam kompatibilních zařízení Apple a Android naleznete na www.cochlear.com/compatibility.

Zvukové procesory Cochlear Baha 5 jsou kompatibilní se zařízeními iPhone, iPad a iPod touch. Informace o kompatibilitě naleznete na www.cochlear.com/compatibility

Odkazy

  1. Hedin A., Andersson J., Agat T., Hoffmann J., Flynn M., The Clinical Investigations behind the Smart and Small Baha® 5 Sound Processor, Technical Report June 2015, Doc. 633233-00, https://www.researchgate.net/publication/277567048

 **630909  Baha 5 Sound Processor Datasheet - Connect & Attract Systems

*** Gustafsson J. BCDrive performance vs. conv. bone conduction transducer. Cochlear Bone Anchored Solutions AB, Report No. 611407, 2015.
A
D1317599-1 ‘MPO available to the patient A comparison of Cochlear’s Baha® 5 Power, Baha 5 SuperPower and Oticon Medical’s Ponto 3 SuperPower’ whitepaper  2017