Systém Baha® Connect

Přímé spojení se zvukem Zjistěte si, jak vám systém Baha® Connect může pomoci lépe slyšet.

Žena, která používá systém Baha Connect

Co na této stránce najdete

  • Jak systém Baha® Connect funguje.
  • Jak je navržený, aby se zkrátila doba operace a hojení.1,2
  • Jak je systém Baha Connect kompatibilní s MRI.**

Vaše přímé spojení se zvukem

Jednoduše nasaďte zvukový procesor na abutment systému Baha Connet a zapněte ho,

„Když jsem dostala systém Baha, změnilo mi to život. Vrátil mi rodinu a přátele – schopnost jít ven a bavit se s lidmi.“*

– Shelly, uživatelka systému Cochlear™ Baha®

Nejnovější technologie přinášejí lepší výsledky 3,4

Abutment systému Baha Connect využívá unikátní technologii povrchové úpravy DermaLock™.

Ta je navržena tak, aby zkracovala dobu operace a hojení a aby vedla k lepším kosmetickým výsledkům.1,2

Kompatibilní s MRI

Se systémem Baha Connect můžete jít na vyšetření MRI (zobrazování magnetickou rezonancí).

Systém je schválen jako vysoce kompatibilní s MRI o intenzitě až 3 Tesla. Před vyšetřením MRI potřebujete jen sundat zvukový procesor. Abutment a implantát mohou zůstat na místě.5

Vyloučení odpovědnosti

O způsobech léčby ztráty sluchu se poraďte se svým odborným zdravotníkem. Výsledky se mohou lišit a váš odborný zdravotník vám poradí s faktory, které by mohly výsledek ovlivnit. Vždy si pečlivě prostudujte návod k použití. Některé produkty nemusí být dostupné ve všech zemích. Informace o produktech vám poskytne místní zástupce společnosti Cochlear.

Úplný seznam ochranných známek společnosti Cochlear najdete na naší stránce Podmínky použití .

*1 Vyjádřené názory jsou osobními názory jednotlivců. Chcete-li zjistit, zda jste možným kandidátem technologie společnosti Cochlear, obraťte se na svého lékaře.

** Systém Baha Connect je za určitých podmínek kompatibilní s MRI. Před vyšetřením MRI konzultujte prosím s vaším specialistou vhodná preventivní opatření.

Odkazy

  1. Wilkie M, Chakravarthy K, Mamais C, Temple R. Osseointegrated Hearing Implant Surgery Using a Novel Hydroxyapatite-Coated Concave Abutment Design. Otolaryngology-Head and Neck Surgery. 2014;151(6):1014-1019.
  2. Polat B, İşeri M, Orhan KS, et al. Two Different Percutaneous Bone-Anchored Hearing Aid Abutment Systems: Comparative Clinical Study. J Int Adv Otol. 2016;12(1):23–27
  3. M, Orhan KS, Yariktas MH, Kara A, Durgut M, Ceylan DS, Guldiken Y, Keskin IG, Deger K. Surgical and audiological evaluation of the Baha BA400. J Laryngol Otol. 2015;129(1):32-37
  4. Iseri M, Orhan KS, Tuncer U, Kara A, Durgut M, Guldiken Y, Surmelioglu O. Transcutaneous Bone-anchored Hearing Aids Versus Percutaneous Ones: Multicenter Comparative Clinical Study. Otol Neurotol. 2015;36(5):849-853.
  5. 633619-1 Baha Connect System MRI Radiographers Instructions