Skip to main content

GLOBALNA POLITYKA PRYWATNOŚCI COCHLEAR

Kiedy użytkownik kontaktuje się z firmą Cochlear za pośrednictwem jej stron internetowych, aplikacji, produktów lub wiadomości, może ona gromadzić jego dane osobowe i je wykorzystywać. Chcemy, by użytkownik wiedział i rozumiał, jakie dane osobowe gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy, komu je udostępniamy, w jaki sposób staramy się je chronić, jak użytkownik może uzyskać do nich dostęp i/lub je korygować oraz wreszcie w jaki sposób można się z nami skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości.

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy stron internetowych, aplikacji, produktów i usług dostarczanych przez spółkę Cochlear Limited oraz jej podmioty zależne na całym świecie (grupa „Cochlear Group”), których listę można znaleźć tutaj, a także komunikacji z firmą Cochlear.

Uwaga: niniejsza Polityka prywatności nie reguluje metod gromadzenia, wykorzystywania ani ujawniana Chronionych informacji zdrowotnych zgodnie z definicją określoną w amerykańskiej ustawie HIPAA (Ustawa o przenośności i odpowiedzialności w ubezpieczeniach zdrowotnych). Zachęcamy do zapoznania się z naszym Oświadczeniem o praktykach w zakresie prywatności HIPAA.

 

JAKIE DANE OSOBOWE GROMADZI FIRMA COCHLEAR?

Dane osobowe przekazywane przez użytkownika.

Kontaktując się z firmą Cochlear, użytkownik może przekazywać nam swoje dane osobowe, na przykład:

 • swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe podczas rejestracji konta Cochlear na naszych stronach internetowych lub za pośrednictwem jednej z naszych aplikacji lub podczas wizyty w obiekcie lub uczestnictwa w wydarzeniu Cochlear;
 • dane na temat jego osobistych doświadczeń związanych z utratą słuchu przekazywane na forach lub w innych serwisach naszej społeczności Cochlear;
 • informacje na temat swojego wieku, zdrowia lub leczenia podczas rejestracji urządzenia lub używania lub żądania informacji na temat naszych produktów i usług; lub
 • numer swojej karty kredytowej podczas kupowania produktów lub usług od nas.

Jeśli użytkownik jest klinicystą, możemy również gromadzić informacje na temat jego specjalizacji medycznej, zainteresowań klinicznych oraz zaangażowania w produkty Cochlear.

Użytkownik nie jest zobowiązany do przekazania nam swoich danych osobowych, jednak w niektórych okolicznościach brak takich danych może spowodować, że nie będziemy w stanie świadczyć niektórych z oferowanych przez nas usług.

Dane osobowe gromadzone w trakcie korzystania przez użytkownika z produktów i usług.

Poprzez aktywację niektórych funkcji w aplikacjach i usługach Cochlear użytkownik może mieć możliwości udostępniania dodatkowych informacji na temat metod korzystania przez niego z aplikacji i/lub jego aparatu słuchowego. Ponadto gdy użytkownik odwiedza nasze strony internetowe lub korzysta z naszych aplikacji, jego komputer lub urządzenie mobilne może wysyłać do nas określone dane analityczne, takie jak adres IP użytkownika, wersja przeglądarki, wersja aplikacji, z których korzysta użytkownik, oraz wszelkie napotkane błędy. Z dodatkowymi informacjami można zapoznać się poniżej w rozdziale dotyczącym metod wykorzystywania plików cookie przez firmę Cochlear, a szczegółowe informacje na temat konkretnych produktów, usług i działań można znaleźć w rozdziale Polityka prywatności – uzupełnienie.

Dane osobowe osób trzecich.

Okresowo możemy pozyskiwać informacje na temat użytkownika od innych organizacji lub osób. Na przykład po otrzymaniu aparatu słuchowego klinika użytkownika może zarejestrować u nas numer seryjny jego aparatu słuchowego, numer seryjny procesora dźwięku oraz konfigurację i dane kontaktowe, aby zapewnić użytkownikowi dostęp do pełnego wsparcia i pomocy technicznej z naszej strony. Możemy również pozyskiwać dane od zewnętrznych dostawców w celu uzupełnienia naszych analiz rynkowych i działań marketingowych. Dzięki tym dodatkowym informacjom możemy łatwiej zapewniać użytkownikowi bardziej spersonalizowane doświadczenia i obsługę.

 

W JAKI SPOSÓB FIRMA COCHLEAR WYKORZYSTUJE DANE OSOBOWE?

Aby zmienić powszechne postrzeganie problemu utraty słuchu i jego leczenia, a także aby opracowywać innowacyjne rozwiązania w zakresie implantów słuchowych i wprowadzać je na rynek, wykorzystujemy dane osobowe w celach określonych poniżej oraz sformułowanych w rozdziale Polityka prywatności – uzupełnienie.

Zgodnie z Globalną ograniczoną gwarancją Cochlear oraz jej prawnymi zobowiązaniami do prowadzenia rejestru związanego z naszymi urządzeniami medycznymi, dane użytkownika służą do:

 • śledzenia okresów gwarancji urządzeń użytkownika
 • prowadzenia rejestru dystrybucji i historii urządzeń firmy Cochlear
 • prowadzenia rejestru zapytań medycznych i/lub reklamacji dotyczących naszych produktów

Po uzyskaniu zgody użytkownika lub w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo dane osobowe użytkownika zostaną wykorzystane do:

 • rejestracji urządzeń użytkownika
 • prowadzenia działań marketingowych lub promocyjnych, takich jak zaproszenie do wzięcia udziału w ankietach lub wyrażenia swojej opinii, kontaktowania się z użytkownikiem w celu przekazania mu naszej oferty lub innych informacji związanych z naszymi produktami lub usługami, które zgodnie z naszym przekonaniem mogą go zainteresować

Zgodnie z dążeniem firmy Cochlear do zapewnienia użytkownikowi potrzebnych usług oraz ciągłego usprawniania oferowanych przez nas produktów i usług, wykorzystujemy dane osobowe użytkownika, aby:

 • odpowiadać na prośby użytkownika o informacje dotyczące naszych produktów i usług
 • dostosowywać nasze strony internetowe i aplikacje do indywidualnych preferencji użytkownika
 • przesyłać użytkownikowi zawiadomienia związane ze świadczonymi przez nas usługami, np. dotyczącymi wygaśnięcia okresu gwarancji
 • stworzyć na podstawie kontaktów użytkownika z nami profil użytkownika, dzięki któremu będziemy lepiej wiedzieć, jakich informacji może on potrzebować
 • opracowywać, testować i wspierać ulepszone wersje produktów i usług (np. w celu umożliwienia dopasowania, aktywacji, konserwacji i obsługi urządzeń), jak również opracowywać nowe produkty i usługi
 • analizować dane o funkcjonowaniu, serwisowaniu i awariach produktu
 • udoskonalać treści, funkcjonalność i przydatność naszych stron internetowych i aplikacji
 • zapewnić bezpieczeństwo i zapobiegać oszustwom

 

KIEDY UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE ORAZ JAKIM PODMIOTOM?

W obrębie Cochlear Group.

Możemy udostępniać dane osobowe globalnie w obrębie Cochlear Group. Każdy członek Cochlear Group będzie wykorzystywać i udostępniać dane osobowe użytkownika wyłącznie zgodnie z treścią niniejszej Polityki prywatności.

W relacjach z zewnętrznymi dostawcami usług.

Udostępniamy dane osobowe organizacjom, które dostarczają lub wykonują usługi na rzecz lub w imieniu Cochlear; na przykład firmom, które świadczą usługi w zakresie pomocy technicznej dla strony internetowej lub które pomagają nam wprowadzać nasze produkty i usługi na rynek. W niektórych przypadkach użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe bezpośrednio tym zewnętrznym dostawcom usług (np. podczas dokonywania zakupu w naszym sklepie internetowym i wprowadzania danych swojej karty kredytowej na potrzeby płatności), oraz te dane mogą lub też nie być udostępniane firmie Cochlear przez taką osobę trzecią. Nasi dostawcy usług są zobowiązani na mocy umowy do ochrony poufności danych osobowych, jakie im udostępniamy oraz do wykorzystywania ich wyłącznie w celu świadczenia usług na rzecz naszej firmy.

W relacjach z opiekunami, dostawcami i partnerami z branży opieki medycznej.

Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika jego dostawcom opieki zdrowotnej (np. jego chirurgowi, audiologowi itp.) w celu oceny, czy nasze produkty będą odpowiednie dla użytkownika oraz aby pomagać użytkownikowi w korzystaniu z naszych produktów lub w innych celach związanych z leczeniem, operacjami z zakresu opieki zdrowotnej lub płatności. Na przykład:

 • gdy użytkownik zamówi przez Internet odpowiedni produkt lub usługę, możemy udostępniać jego dane osobowe organizacjom opłacającym usługi z zakresu opieki zdrowotnej w jego imieniu (na przykład w ramach programów Medicare lub Medicaid w USA oraz organom refundacyjnym i towarzystwom ubezpieczeniowym w Europie); oraz
 • w przypadku korzystania z technologii chmury firmy Cochlear w celu bezpiecznego tworzenia kopii zapasowej plików MAP procesora dźwięku przez firmę Cochlear oraz udostępniania ich naszym wyznaczonym placówkom opieki zdrowotnej.

Dodatkowo zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa możemy ujawniać dane osobowe rodzicom, opiekunom prawnym lub opiekunom (stosownie do okoliczności).

Transakcje biznesowe.

Dane osobowe użytkownika mogą być przesyłane do firmy, która nabyła akcje lub aktywa członka Cochlear Group lub jednego z naszych oddziałów operacyjnych; na przykład w wyniku sprzedaży, fuzji, reorganizacji lub likwidacji. W takim przypadku wykorzystywanie danych osobowych użytkownika przez firmę, która je uzyskała, będzie w dalszym ciągu podlegać warunkom niniejszej Polityki prywatności oraz określonym przez użytkownika preferencjom w zakresie prywatności.

Żądania prawne/administracji państwowej oraz Ochrona Cochlear i innych podmiotów.

Możemy udostępniać dane osobowe jeśli w dobrej wierze uznamy iż jest to stosowne w celu:

 • spełnienia wymogów prawa (lub nakazu czy wezwania sądu);
 • spełnienia prawomocnych żądań i próśb organów administracji państwowej i instytucji publicznych;
 • zapobiegania potencjalnym przestępstwom lub prowadzenia dochodzenia w ich sprawie, np. nadużycia finansowe lub kradzież tożsamości; lub
 • ochrony praw, mienia lub bezpieczeństwa Cochlear Group, naszych użytkowników i innych podmiotów.

 

W JAKI SPOSÓB FIRMA COCHLEAR WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIE, WTYCZKI MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH I PODOBNE TECHNOLOGIE?

Pliki cookie to niewielkie pliki, które przeglądarka internetowa przechowuje, by wspomagać śledzenie danych przez strony internetowe pomiędzy wizytami na stronie. Nasze strony internetowe wykorzystują pliki cookie, abyśmy mogli:

 • zrozumieć, które z naszych stron internetowych odwiedza użytkownik, jak często oraz z jakiego rodzaju urządzeń korzysta;
 • gromadzić i zapamiętywać informacje na temat preferencji i urządzeń do przeglądania treści użytkownika;
 • personalizować elementy naszych stron internetowych na podstawie przeglądarki, urządzenia, kraju i języka użytkownika oraz
 • gromadzić dane na temat strony internetowej, z jakiej użytkownik trafił na naszą stronę, oraz innych stron, jakie użytkownik odwiedził w celu łatwiejszej kategoryzacji przeglądania treści według segmentów rynku na potrzeby analizy rynkowej; oraz
 • oferować użytkownikowi lepiej dopasowane treści, wiadomości promocyjne i treści reklamowe.

Na przykład gdy użytkownik odwiedza nasze strony internetowe, pliki cookie pomagają nam określić, czego szuka, jakie treści przegląda oraz jak często powraca do strony. Choć dane gromadzone przez nas za pośrednictwem plików cookie nie umożliwiają bezpośredniej identyfikacji użytkownika, po dokonaniu rejestracji na naszych stronach internetowych możemy skojarzyć wcześniejszą i przyszłą aktywność użytkownika na naszych stronach internetowych i aplikacjach z danymi kontaktowym, jakie przekazał nam użytkownik.

Niektóre z plików cookie wykorzystywane przez nasze strony internetowe są ustawione przez nas, a inne przez osoby trzecie w naszym imieniu. Dzięki wykorzystywaniu przez nas plików cookie zewnętrznych dostawców możemy opierać nasze działania reklamowe na zainteresowaniach, w wyniku czego reklamy od Cochlear mogą być wyświetlane dla użytkownika na innych odwiedzanych przez niego stronach internetowych.

Wykorzystujemy Google Analytics w celu pozyskiwania danych statystycznych na temat wykorzystywania naszych stron internetowych i aplikacji oraz Google AdSense i Google DoubleClick w celu obsługi i umieszczania reklam (zwane razem "Google Services"). Usługi Google Services umożliwiają skorelowanie sposobów używania treści przez użytkownika na wielu różnych urządzeniach, na przykład na telefonie i komputerze stacjonarnym. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat systemu Google Analytics lub zablokować możliwość gromadzenia przez niego danych na temat wizyt użytkownika na naszych stronach internetowych, albo przejdź na stronę http://myaccount.google.com, aby określić swoje preferencje w zakresie wyświetlania reklam w usługach Google Services.

Jeśli użytkownik nie chce ustawiać plików cookie, może skonfigurować swoją przeglądarkę internetową tak, by pliki cookie były odrzucane. Może to zablokować prawidłową pracę niektórych funkcji na naszych stronach internetowych. Więcej informacji na temat plików cookie i podobnych technologii można znaleźć na stronie http://allaboutcookies.org. Użytkownik może również zrezygnować z reklam dostosowanych do swoich zainteresowań za pośrednictwem branżowych stron internetowych, odwiedzając następujące witryny http://www.networkadvertising.org/choices, http://www.aboutads.info/choices i http://www.youronlinechoices.com (dla mieszkańców Europy).

Wtyczki mediów społecznościowych

Oprócz plików cookie wdrożyliśmy również wtyczki mediów społecznościowych z sieci społecznościowych takich, jak Facebook i Twitter, tak by użytkownik mógł udostępniać treści z naszych stron internetowych swoim znajomym i innym użytkownikom w Internecie. W przypadku każdej wizyty na naszych stronach, która będzie wiązać się z zastosowaniem wtyczki, przeglądarka użytkownika nawiąże połączenie z serwerami serwisów Facebook i/lub Twitter. Jeśli użytkownik jest zalogowany na Facebooku i/lub Twitterze podczas odwiedzania naszych stron internetowych, mogą one kojarzyć przeglądanie przez użytkownika treści na naszej stronie internetowej z jego odpowiednim kontem użytkownika.

 

PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Gdzie są przechowywane i przetwarzane dane osobowe?

Cochlear to globalna spółka z siedzibą w Syndey, w Australii, której kluczowe obiekty i personel są rozlokowani w Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych oraz innych miejscach na świecie. Dane osobowe użytkownika mogą być przesyłane, przetwarzane i przechowywane w dowolnym miejscu, w jakim Cochlear, Cochlear Group lub ich odpowiedni dostawcy usług prowadzą działalność. W takim zakresie, w jakim dane osobowe są pozyskiwane od rezydentów UE/EOG oraz przesyłane do krajów, w których mogą obowiązywać mniej restrykcyjne normy prawne w zakresie ochrony danych osobowych, firma Cochlear podejmie działania w celu zapewnienia ochrony oraz przetwarzania danych zgodnie ze standardami UE w zakresie ochrony danych.

Przez jaki okres firma Cochlear będzie przechowywać dane osobowe?

Firma Cochlear będzie przechowywać dane osobowe w formie umożliwiającej identyfikację wyłącznie przez taki czas, jaki jest konieczny do osiągnięcia celu, w jakim zostały one pierwotnie pozyskane lub w dowolnych dodatkowych celach, na jakie użytkownik wyraził zgodę, lub w celu wypełnienia naszych zobowiązań ustawowych lub prawnych w zakresie prowadzenia dokumentacji. Po upływie tego okresu usuniemy te informacje lub też zablokujemy możliwość ustalenia tożsamości na ich podstawie, tak by nie były już one kojarzone z użytkownikiem.

 

BEZPIECZEŃSTWO

W jaki sposób firma Cochlear pomaga zabezpieczać dane osobowe?

Firma Cochlear wdrożyła odpowiednie środki administracyjne, techniczne i organizacyjne w celu wspierania ochrony danych osobowych przed niewłaściwym wykorzystywaniem, utratą i nieuprawnionym dostępem lub ujawnieniem. Nasze środki bezpieczeństwa to między innymi odpowiednia kontrola dostępu, szyfrowanie (stosownie do okoliczności) oraz regularne oceny bezpieczeństwa.

 

DANE OSÓB NIEPEŁNOLETNICH

Jak firma Cochlear podchodzi do praw dzieci i rodziców w zakresie ochrony prywatności?

Nasze strony internetowe i usługi są przeznaczone dla wszystkich odbiorców, takich jak pacjenci, rodzice i ogół społeczeństwa, lecz nie są skierowane do dzieci. Dostęp do niektórych usług i aplikacji Cochlear jest możliwy za pośrednictwem konta Cochlear, a konta dziecięce mogą być zakładane za zgodą rodzica. Więcej informacji na temat zakładania i zarządzania kontem dziecięcym znajduje się w uzupełnieniu dotyczącym prywatności kont Cochlear.

 

PRAWA DO DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

W jaki sposób użytkownik może uzyskać dostęp do danych osobowych, poprawić je lub usunąć?

Szanujemy prawo użytkownika do decyzji na temat metod gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania przez nas jego danych osobowych. W każdym przypadku, gdy gromadzimy dane osobowe użytkownika, podejmujemy działania, aby zapewnić ich dokładność, kompletność i aktualność. Rozumiemy jednak, że dane osobowe użytkownika i jego preferencje w zakresie ochrony prywatności mogą zmieniać się w miarę upływu czasu.

W celu uzyskania dostępu, skorygowania, zmiany lub usunięcia swoich danych osobowych będących w posiadaniu firmy Cochlear, lub aby ograniczyć lub uniemożliwić przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem, należy skontaktować się z firmą Cochlear, wybierając jedną z dostępnych metod wymienionych poniżej. Udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych można w dowolnym momencie cofnąć. Aby lepiej chronić prywatność i bezpieczeństwo użytkownika, będziemy podejmować zasadne kroki w celu weryfikacji jego tożsamości przed zapewnieniem mu dostępu do jego danych lub możliwości ich skorygowania, zmiany lub usunięcia naszych rejestrów.

Użytkownik może zawsze zrezygnować z subskrypcji wiadomości promocyjnych za pośrednictwem linków do anulowania subskrypcji zawartych w wiadomościach lub kontaktując się z nami za pośrednictwem jednej z metod przedstawionych na końcu niniejszej Polityki prywatności.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI – UZUPEŁNIENIE

W poniższych informacjach uzupełniających opisano sposób gromadzenia i wykorzystania danych osobowych przez określone produkty, usługi i działania, który nie został ujęty w naszej podstawowej Polityce prywatności (powyżej) lub który wymaga dalszego doprecyzowania.

 

Aplikacja Nucleus® Smart umożliwia optymalizację ustawień odbioru dźwięku bezpośrednio ze zgodnego urządzenia z systemem Apple lub AndroidTM. Aplikacja pozwala na sparowanie procesora dźwięku Nucleus 7 ze zgodnym smartfonem przez połączenie Bluetooth®, umożliwiając szybką zmianę programów, regulację głośności, sterowanie akcesoriami do przesyłu strumieniowego, korzystanie ze wskazówek dotyczących obsługi oraz lokalizowanie zagubionego procesora dźwięku.
 

Synchronizacja danych

Po włączeniu synchronizacji danych dane słuchowe z procesora dźwięku i aplikacji Nucleus® Smart będą regularnie synchronizowane z usługami Cochlear, aby były dostępne ze wszystkich podłączonych urządzeń. Przesyłane dane obejmują dane ze śledzenia funkcji słuchowych w aplikacji Nucleus Smart, takie jak ilość czasu spędzanego na mówieniu oraz częstotliwość odłączania cewki dźwiękowej. Zsynchronizowane dane nie zawierają ani nie ujawniają szczegółów dotyczących stanu zdrowia użytkownika. Dzięki synchronizacji tych danych z Cochlear użytkownicy wielu urządzeń mobilnych będą mogli zobaczyć te same dane śledzenia funkcji słuchowych na każdym urządzeniu mobilnym.

Funkcja synchronizacji danych jest włączana dla określonego użytkownika. Gdy rodzic lub opiekun włączy funkcję synchronizacji danych dla użytkownika implantu Cochlear, funkcja ta zostanie włączona również dla jego współmałżonka i/lub innych opiekunów, którzy używają aplikacji Nucleus Smart z urządzeniem użytkownika implantu. Na przykład jeśli rodzic użytkownika implantu Cochlear włączy funkcję synchronizacji danych procesora(-ów) dźwięku swojego dziecka, umożliwi to również drugiemu rodzicowi użytkownika implantu, który używa aplikacji Nucleus Smart, sterowanie procesorem dźwięku swojego dziecka z własnego urządzenia mobilnego. Podobnie gdy jeden z rodziców lub opiekunów wyłączy funkcję synchronizacji danych, zostanie ona wyłączona dla wszystkich innych opiekunów użytkownika implantu.

Cochlear wykorzystuje dane osobowe otrzymane za pośrednictwem funkcji synchronizacji danych w celu świadczenia usługi synchronizacji i umożliwienia korzystania z innych usług Cochlear dostępnych w wybranych krajach. Ponadto Cochlear wykorzystuje dane osobowe tylko w zanonimizowanej formie – bez nazwisk odbiorców lub opiekunów – do identyfikacji trendów, rozwoju i dzielenia się wynikami badań naukowych, do zrozumienia, jak wykorzystywane są jego produkty i usługi oraz do ciągłego ulepszania swoich produktów i usług. Dane z synchronizacji danych będą przechowywane przez cały okres posiadania konta Cochlear lub dopóki nie zdecydujesz inaczej.

Nie ma obowiązku korzystania z funkcji synchronizacji danych procesora dźwięku. Jest to funkcja opcjonalna, którą można włączyć lub wyłączyć w dowolnym momencie na ekranie „Ustawienia” aplikacji Nucleus Smart.

Udostępnianie danych

Oferowana w wybranych krajach funkcja udostępniania danych aplikacji Nucleus Smart umożliwia udostępnianie danych słuchowych klinice uczestniczącej w programie. Udostępnienie danych klinice umożliwi jej przeglądanie danych pochodzących z implantu słuchowego, procesora dźwięku oraz aplikacji Nucleus Smart użytkownika, jak również wszystkich danych związanych z usługami bazującymi na funkcji udostępniania danych, np. usługą Remote Check (Zdalna kontrola). Dane udostępnione klinice mogą pomóc jej personelowi poznać lepiej sposób korzystania z urządzenia i jego działanie.

Aby włączyć funkcję udostępniania danych, należy najpierw uaktywnić opisaną powyżej funkcję synchronizacji danych, która pozwoli na regularne synchronizowanie danych z urządzeń użytkownika z usługami firmy Cochlear. Z funkcji synchronizacji danych mogą korzystać wyłącznie kliniki uczestniczące w programie w wybranych krajach. Jeśli klinika użytkownika oferuje usługę wymagającą udostępniania danych, np. zdalną kontrolę, w aplikacji Nucleus Smart zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o zezwolenie na udostępnienie danych klinice. Kliniki, którym użytkownik udostępnia dane, oraz te, które poprosiły go o włączenie tej funkcji, można zobaczyć w menu Ustawienia aplikacji Nucleus Smart. Funkcję udostępniania danych można w dowolnym momencie wyłączyć.

Najważniejsze dane

Podczas logowania do aplikacji Nucleus Smart za pomocą swojego konta CochlearTM do firmy Cochlear wysyłane są informacje na temat implantu oraz procesora dźwięku użytkownika. Informacje te pozwalają nam zweryfikować, czy aplikacja jest używana z zatwierdzonym sprzętem.

Powiadomienia

Aplikacja Nucleus Smart prosi o włączenie powiadomień umożliwiających przekazywanie użytkownikowi ważnych alarmów dotyczących procesora dźwięku. Funkcja ta pozwala również na włączenie funkcji działających w tle, takich jak Śledzenie funkcji słuchowych.

Funkcję tę można włączyć lub wyłączyć w ustawieniach powiadomień aplikacji smartfona.

Znajdź mój procesor / Usługi lokalizowania

Procesory dźwięku są wyposażone w lokalizator GPS, dzięki któremu aplikacja Nucleus Smart może za pośrednictwem sieci WiFi lub komórkowej odnaleźć zagubione urządzenie. W tym celu zapisuje ona miejsce, w którym procesor dźwięku był używany po raz ostatni, jak również miejsce, w którym po raz ostatni procesor dźwięku był używany z aplikacją. Dane dotyczące miejsca nie są wysyłane do firmy Cochlear.

Funkcję tę można włączyć lub wyłączyć w ustawieniach usług lokalizacyjnych aplikacji smartfona.

Dane analityczne

Aplikacja Nucleus Smart gromadzi i wysyła do firmy Cochlear zanonimizowane dane dotyczące sposobu korzystania z aplikacji oraz pojawiających się błędów. Dane te pomagają firmie Cochlear stale usprawniać działanie aplikacji Nucleus Smart oraz innych produktów i usług firmy Cochlear. Przykładami danych analitycznych są rodzaj używanego urządzenia mobilnego i systemu operacyjnego, częstotliwość korzystania z funkcji aplikacji oraz adresy protokołów internetowych pozwalające określić rejon geograficzny, w którym aplikacja jest używana. Firma Cochlear wdrożyła odpowiednie środki techniczne oraz administracyjne mające na celu wyeliminowanie ryzyka powiązania tych danych z danymi identyfikacyjnymi użytkownika.

Nazwa oraz logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. Jakiekolwiek użycie tej nazwy przez firmę Cochlear Limited podlega warunkom licencji.

Apple jest znakiem towarowym firmy Apple Inc., zastrzeżonym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Android jest znakiem towarowym firmy Google LLC.

Założenie konta Cochlear umożliwia zalogowanie się i korzystanie z różnych usług i aplikacji Cochlear, takich jak aplikacja Nucleus Smart, portal internetowy myCochlear oraz nasz sklep internetowy. Usługi korzystające z kont Cochlear różnią się w zależności od kraju.

Podczas zakładania konta Cochlear prosimy o podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz daty urodzenia. Informacje te są wykorzystywane do powiązania konta Cochlear z danymi rejestracyjnymi urządzeń Cochlear, dzięki czemu możemy zaoferować swoim użytkownikom usługi odpowiadające ich potrzebom. Adres e-mail użytkownika może być poza tym używany do komunikacji związanej z jego kontem Cochlear, natomiast data urodzenia pomaga zapewnić, że konta dziecięce są zakładane tylko za zgodą rodzica lub opiekuna.

Konta dziecięce i zgoda rodziców

Z usług i aplikacji Cochlear mogą korzystać dzieci za pośrednictwem dziecięcego konta. Konta dziecięce mogą być zakładane przez rodziców lub opiekunów za pośrednictwem usług i aplikacji, które pozwalają na korzystanie z nich, takich jak aplikacja Nucleus Smart. Instrukcje dotyczące zakładania konta dziecięcego można znaleźć w części Często zadawane pytania dotyczące aplikacji Nucleus Smart.

Konta dziecięce mogą mieć dostęp do tych samych usług i aplikacji Cochlear, które są dostępne dla osób dorosłych. Może to skutkować przesłaniem danych osobowych do Cochlear. Na przykład dziecko korzystające z aplikacji Nucleus Smart może włączyć funkcje takie jak synchronizacja danych, co zostało dokładniej opisane w uzupełnieniu polityki prywatności dotyczącym aplikacji Nucleus Smart.

Usługi oferowane przez konto Cochlear, dostępne w niektórych krajach, umożliwiają dzielenie się informacjami zdrowotnymi z wyznaczonym klinicystą. Po włączeniu tych usług rodzice mogą w dowolnym momencie zwrócić się z prośbą o ich wyłączenie, kontaktując się z klinicystą lub firmą Cochlear.

Rodzice mogą weryfikować, edytować, żądać usunięcia lub przeciwdziałać dalszemu gromadzeniu lub wykorzystywaniu danych osobowych ich dzieci, kontaktując się z nami w sposób podany w niniejszej Polityce prywatności.

Gromadzone dane osobowe

Osoby ubiegające się o pracę w firmie Cochlear lub dla firmy Cochlear zostaną poproszone o podanie różnych informacji, takich jak dane kontaktowe, szczegółowe informacje o dotychczasowym zatrudnieniu i wykształceniu (np. CV/życiorys i/lub wykaz ukończonych przedmiotów i ocen), dowód uprawnień do podjęcia pracy (np. paszport i/lub wiza) oraz opis umiejętności (np. znajomość języków obcych).

Informacje na temat danej osoby mogą być również zbierane od innych osób w wyniku:

 • Przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej
 • Sprawdzania otrzymanych referencji
 • Przeglądu historii danej osoby
 • Wyszukiwania informacji w internecie, np. w wyszukiwarce Google lub w serwisie LinkedIn
 • Przeprowadzonych testów psychologicznych

Rodzaj wymaganych i gromadzonych informacji może się różnić w zależności od kraju.

Cel gromadzenia danych

Informacje gromadzone w procesie rekrutacji są wykorzystywane do oceny przydatności kandydata do pełnienia określonej roli lub ról, prowadzenia rejestru składanych w czasie aplikowania na stanowisko w firmie Cochlear zażaleń, a także służą jako pomoc w ocenie skuteczności narzędzi i procesów weryfikacji kandydatów na stanowisko. Informacje te pozwalają nam również poznać historię, mocne strony i możliwości rozwoju kandydata.

Udostępnianie danych stronom trzecim

Z wyjątkiem firm rekrutacyjnych działających w imieniu firmy Cochlear dane osobowe zebrane w procesie rekrutacji nie będą udostępniane stronom trzecim bez zgody kandydata. W przypadku podania w ramach swojego podania o pracę listy osób (znajomych oraz współpracowników/menedżerów) mogących zaświadczyć o kwalifikacjach kandydata, firma Cochlear może kontaktować się z tymi osobami i poinformować je, że kandydat ubiega się w firmie Cochlear o stanowisko.

Okres przechowywania danych

Jeśli kandydat zostanie zatrudniony w firmie Cochlear, dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez cały okres pracy w firmie Cochlear. Po ustaniu zatrudnienia dane te zostaną usunięte zgodnie z wewnętrznymi standardami firmy Cochlear dotyczącymi przechowywania i usuwania danych.

Jeśli osoba ubiegająca się o pracę nie zostanie zatrudniona, jej dane zebrane w procesie rekrutacji zostają usunięte przez firmę Cochlear w czasie 12 miesięcy od momentu jej zakończenia. W przypadku gdy kandydat zwróci się do firmy Cochlear z prośbą o ich zachowanie na potrzeby przyszłych rekrutacji, dane te zostaną usunięte w ciągu 5 lat od momentu ostatniego rozpatrywania jego kandydatury na określone stanowisko.

Bring Back the Beat to zabawna aplikacja na urządzenia mobilne, która pomaga użytkownikom implantów firmy Cochlear odzyskać lub rozwinąć przyjemność ze słuchania muzyki, ucząc ich rozróżniania dźwięków wydawanych przez różne instrumenty, a także ich barw i wysokości. Podczas korzystania z aplikacji gromadzimy niektóre dane osobowe i wykorzystujemy je, aby zapewnić jej użytkownikom najlepsze możliwe wrażenia.

Gromadzone dane osobowe

Podczas korzystania z aplikacji Bring Back the Beat gromadzimy i wykorzystujemy następujące kategorie danych osobowych:

Kategoria danych osobowych Cel gromadzenia danych osobowych i ich wykorzystania
Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, takie jak adres e-mail i numer telefonu Informacje te są wykorzystywane do utworzenia konta Cochlear, jeśli jeszcze użytkownik go nie posiada, oraz zapewnienia mu dostępu do stron internetowych, aplikacji i usług firmy Cochlear, w tym aplikacji Bring Back the Beat. Więcej informacji można znaleźć w dodatku poświęconym prywatności kont Cochlear.
Dane gry, takie jak postępy w grze i zdjęcie gracza Korzystając z konta Cochlear w celu zalogowania się w aplikacji Bring Back the Beat, możemy zapisać postępy użytkownika w grze. Dzięki temu po zmianie telefonu lub zalogowania się do aplikacji Bring Back the Beat z innego urządzenia użytkownik będzie mógł wrócić do gry dokładnie w tym samym momencie, w którym ją zakończył. Informacje te umożliwiają również utworzenie tabeli wyników, dzięki której użytkownik będzie widzieć swoje postępy na tle innych graczy Bring Back the Beat.
Dane serwisu Spotify W przypadku połączenia konta do serwisu Spotify z aplikacją Bring Back the Beat gromadzimy informacje o utworach i artystach, których słuchasz w serwisie Spotify. Dzięki temu użytkownik będzie mógł korzystać z trybu gry Repertoire (Repertuarowy), który zapewni mu jeszcze więcej radości z muzyki.
Dane analityczne Aplikacja Bring Back the Beat gromadzi i wysyła do firmy Cochlear dane pozbawione elementów pozwalających na identyfikację, dotyczące sposobu używania aplikacji oraz pojawiających się błędów. Dane te pomagają firmie Cochlear stale usprawniać działanie aplikacji Bring Back the Beat oraz innych produktów i usług firmy Cochlear. Przykładami danych analitycznych są rodzaj używanego urządzenia mobilnego i systemu operacyjnego, częstotliwość korzystania z funkcji aplikacji oraz adresy protokołów internetowych pozwalające określić rejon geograficzny, w którym aplikacja jest używana. Firma Cochlear wdrożyła odpowiednie środki techniczne oraz administracyjne mające na celu wyeliminowanie ryzyka powiązania tych danych z danymi identyfikacyjnymi użytkownika.

 

Udostępnianie danych osobowych

Podczas korzystania z gry Bring Back the Beat na widocznej dla innych graczy Bring Back the Beat tabeli wyników pojawi się imię i nazwisko użytkownika. W przypadku połączenia aplikacji Bring Back the Beat z kontem w serwisie Spotify wysyłamy również do serwisu Spotify informacje na temat korzystania przez użytkownika z aplikacji Bring Back the Beat. Poza tym udostępnimy dane osobowe użytkownika innym stronom trzecim wyłącznie po uzyskaniu jego zgody lub zgodnie z prawnym zobowiązaniem do ich udostępnienia. Uwaga: jeśli użytkownik zdecyduje się na dodanie zdjęcia, aby spersonalizować swoją grę, zdjęcie to nie zostanie wyświetlone w tabeli wyników ani udostępnione innym graczom.

Przechowywanie danych osobowych

Dane użytkownika z gry Bring Back the Beat będą przechowywane przez cały okres posiadania przez niego konta Cochlear lub do momentu aż zwróci się on do nas z prośbą o ich usunięcie. Pomimo usunięcia konta Cochlear możemy zachować dane analityczne pozbawione elementów pozwalających na identyfikację, dotyczące sposobu korzystania z aplikacji Bring Back the Beat.

Dane dotyczące serwisu Spotify zostaną zachowane do czasu wykorzystywania przez użytkownika jego konta Spotify w aplikacji Bring Back the Beat. Aby usunąć konto serwisu Spotify z aplikacji Bring Back the Beat, należy dotknąć ikony Spotify w trybie repertuarowym gry i postępować zgodnie z wyświetlanymi poleceniami.

Usługa zdalnej kontroli firmy Cochlear umożliwia użytkownikom jej implantów przeprowadzanie za pomocą aplikacji Nucleus Smart autotestów w domu i przekazywania jej wyników oraz informacji diagnostycznych klinice uczestniczącej w programie. Po przeprowadzeniu autotestu jego wyniki, w tym dane osobowe, zostaną przesłane do firmy Cochlear.

Korzystanie z usługi zdalnej kontroli jest opcjonalne i w dowolnym momencie można z niej zrezygnować, kontaktując się ze swoim klinicystą lub firmą Cochlear w sposób podany poniżej.

Gromadzone dane osobowe użytkowników korzystających z usługi zdalnej kontroli

Po uzyskaniu zgody użytkownika zbieramy i wykorzystujemy następujące kategorie danych osobowych:

Kategoria danych osobowych Cel gromadzenia danych osobowych i ich wykorzystania
Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, takie jak adres e-mail Informacje te umożliwiają nam zidentyfikowanie użytkownika w naszych wewnętrznych systemach i komunikowania się z nim. Informacje te mogą służyć do wysyłania użytkownikowi wiadomości na temat usługi zdalnej kontroli, takich jak przypomnienia o przeprowadzeniu autotestów lub informacji zwrotnych z kliniki.
Informacje z konta Cochlear i aplikacji Nucleus Smart Konto Cochlear i aplikacja Nucleus Smart umożliwiają świadczenie usługi zdalnej kontroli. Więcej informacji o każdej z usług można uzyskać w rozdziale Polityka prywatności – uzupełnienie.
Wyniki zdalnej kontroli, w tym dane dotyczące badań słuchu, zdjęcia miejsca wszczepienia implantu, wyniki kwestionariusza oraz dane diagnostyczne implantu(-ów) lub procesora(-ów) dźwięku Gromadzenie przez nas tych informacji umożliwi użytkownikowi ich udostępnienie wyznaczonej klinice lub klinikom, które następnie przeprowadzą analizę stanu jego słuchu bez konieczności odbycia wizyty w klinice.

 

W związku z dążeniem firmy Cochlear do ciągłego ulepszania oferowanych przez nią produktów i usług, wykorzystujemy również dane pozbawione elementów pozwalających na identyfikację, zebrane za pośrednictwem usługi zdalnej kontroli, aby jeszcze lepiej poznać sposób korzystania z naszych produktów i usług i opracowywać nowe rozwiązania w zakresie implantów słuchowych.

Udostępnianie danych osobowych

Podstawowym celem usługi zdalnej kontroli jest umożliwienie wykonywania autotestów i udostępniania jej wyników klinice. Dane zdalnej kontroli zostaną przekazane wyłącznie wskazanym przez użytkownika klinikom. Aby określić, które kliniki mają mieć dostęp do danych zdalnej kontroli, należy skorzystać z funkcji udostępniania danych aplikacji Nucleus Smart. Więcej informacji na temat funkcji udostępniania danych można znaleźć w dodatku dotyczącym ochrony prywatności w aplikacji Nucleus Smart. W stosownych przypadkach dostęp do zebranych od użytkownika danych będzie miał również wskazany rodzic, opiekun prawny lub wybrana osoba sprawująca opiekę. Dane osobowe użytkownika udostępnimy innym stronom trzecim wyłącznie po uzyskaniu jego zgody lub zgodnie z prawnym zobowiązaniem do takiego udostępnienia.

Przechowywanie danych osobowych

Informacje gromadzone dzięki usłudze zdalnej kontroli są przechowywane przez firmę Cochlear w imieniu użytkownika do czasu aż użytkownik nakaże ich usunięcie.

Cochlear Family to bezpłatny program członkowski oferowany przez firmę Cochlear użytkownikom w wybranych krajach. Zadaniem programu jest wsparcie użytkowników, ich rodzin i opiekunów w okresie oswajania się z urządzeniem.

Po dołączeniu do programu Cochlear Family użytkownik będzie otrzymywać od firmy Cochlear informacje o nowych usługach i produktach, promocjach, ofertach specjalnych, zaproszeniach na imprezy i opcjonalnych ankietach. W zależności od podanych informacji kontaktowych, wiadomości te mogą być dostarczane drogą mejlową, pocztą tradycyjną, telefonicznie lub w formie wiadomości SMS.

Z członkostwa w programie Cochlear Family można zrezygnować w dowolnym momencie, kontaktując się z nami za pomocą jednej z metod opisanych na końcu niniejszej Polityki prywatności. Po podjęciu decyzji o rezygnacji z programu Cochlear Family jego byli uczestnicy nie będą mogli korzystać z dostępnych w jego ramach korzyści. Istnieje możliwość ponownego dołączenia do programu. W tym celu należy skontaktować się z lokalnym zespołem ds. obsługi klienta.

Dane osobowe gromadzone od członków programu Cochlear Family

Po uzyskaniu zgody użytkownika zbieramy i wykorzystujemy następujące kategorie danych osobowych:

Kategoria danych osobowych Cel gromadzenia danych osobowych i ich wykorzystania
Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, takie jak adres e-mail i numer telefonu. Informacje te są wykorzystywane do identyfikacji użytkownika w naszych wewnętrznych systemach, komunikowania się z nim oraz do śledzenia naszych kontaktów.
Informacje biograficzne i dotyczące stanu zdrowia, takie jak wiek lub data urodzenia, stopień i czas trwania utraty słuchu oraz korzystanie z urządzeń słuchowych. Informacje te umożliwiają nam lepsze poznanie stanu słuchu użytkownika oraz korzystania przez niego z urządzeń słuchowych, tak aby firma Cochlear mogła jak najlepiej wspierać użytkownika i komunikować się z nim. Wykorzystujemy je również do celów demograficznych i statystycznych, aby lepiej zrozumieć potrzeby naszych dotychczasowych i potencjalnych klientów.

 

Udostępnianie danych osobowych

W stosownych przypadkach dostęp do zebranych od użytkownika danych będzie miał również wskazany rodzic, opiekun prawny lub wybrana osoba sprawująca opiekę. Dane osobowe użytkownika udostępnimy innym stronom trzecim wyłącznie po uzyskaniu jego zgody lub zgodnie z prawnym zobowiązaniem do takiego udostępnienia.

Przechowywanie danych osobowych

Informacje gromadzone podczas uczestnictwa w programie Cochlear Family będą przechowywane przez cały okres jego trwania.

Nasz Program Wolontariuszy Cochlear łączy tysiące wolontariuszy oraz ich bliskich z całego świata, którzy mogą słyszeć dzięki rozwiązaniu firmy Cochlear. Wszystkich ich łączy wspólna sprawa — chęć niesienia pomocy osobom niesłyszącym.

Wolontariusze Cochlear dzielą się swoimi historiami, oferują wsparcie i przekazują informacje każdej osobie rozważającej lub korzystającej z rozwiązania firmy Cochlear, jej rodzicom, członkom rodziny i znajomym.

Dane osobowe gromadzone podczas wyrażania zainteresowania uczestnictwem w programie

Kiedy dana osoba wyrazi zainteresowanie zostaniem wolontariuszem w Programie Wolontariuszy Cochlear, poprosimy ją o podanie pewnym danych osobowych, które są nam potrzebne, aby ocenić jej kandydaturę.

Aby określić, czy kandydat kwalifikuje się do udziału w Programie Wolontariuszy Cochlear, po uzyskaniu jej zgody będziemy gromadzić i wykorzystywać następujące kategorie danych osobowych:

 • imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, takie jak adres e-mail i numer telefonu;
 • informacje biograficzne i dotyczące stanu zdrowia, takie jak wiek lub data urodzenia, stopień i czas trwania utraty słuchu oraz korzystanie z urządzeń słuchowych;
 • osobistą historię kandydata z perspektywy użytkownika implantu słuchowego firmy Cochlear lub osoby z nim powiązanej, a także zainteresowania, umiejętności i dostępność kandydata oraz
 • ze względów bezpieczeństwa i w celu zapewnienia wiarygodności kandydata w niektórych krajach sprawdzana jest jego przeszłość kryminalna lub uzyskiwane jest zaświadczenie o niekaralności.

Dane osobowe gromadzone od wolontariuszy

Po uzyskaniu zgody użytkownika zbieramy i wykorzystujemy następujące kategorie danych osobowych:

Kategoria danych osobowych Cel gromadzenia danych osobowych i ich wykorzystania
Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, takie jak adres e-mail i numer telefonu. Informacje te są wykorzystywane do identyfikacji użytkownika w naszych wewnętrznych systemach, komunikowania się z nim oraz do śledzenia naszych kontaktów.
Informacje biograficzne i dotyczące stanu zdrowia, takie jak wiek lub data urodzenia, stopień i czas trwania utraty słuchu oraz korzystanie z urządzeń słuchowych. Informacje te umożliwiają nam lepsze poznanie stanu słuchu kandydata oraz korzystania przez niego z urządzeń słuchowych, tak aby firma Cochlear mogła jak najlepiej go wspierać. Wykorzystujemy je również do celów demograficznych i statystycznych, aby lepiej zrozumieć potrzeby naszych dotychczasowych i potencjalnych klientów.
Osobista historia kandydata z perspektywy użytkownika implantu słuchowego firmy Cochlear lub osoby z nim powiązanej, a także zainteresowania, umiejętności i dostępność kandydata. Wykorzystujemy te informacje wraz innymi danymi biograficznymi w celu określenia możliwości uczestniczenia przez kandydata w Programie Wolontariuszy Cochlear. W tym celu umożliwiamy nawiązanie przez kandydata kontaktu z osobami, które chcą lepiej poznać jego historię z perspektywy osoby, która straciła słuch, lub osoby jej bliskiej.
Materiały pisemne, cytaty, zdjęcia, filmy i/lub nagrania audio z udziałem kandydata. Po uzyskaniu od kandydata dodatkowej zgody możemy wykorzystywać te informacje w naszych materiałach promocyjnych.
Odbyte szkolenia. W związku z możliwością zapewniania kandydatom dostępu do specjalistycznych szkoleń gromadzimy dane na temat tych, które zostały przez nich ukończone. Pozwoli nam to lepiej poznać wiedzę, jaką posiada kandydat oraz jego umiejętności.

 

Udostępnianie danych osobowych

Przeprowadzając ocenę zainteresowania kandydata przystąpieniem do programu, firma Cochlear nie udostępni danych osobowych kandydata stronom trzecim bez jego zgody lub prawnego zobowiązania do ich udostępnienia.

W przypadku osób, które zostaną wolontariuszami Programu Wolontariuszy Cochlear, firma Cochlear może udostępnić ich dane osobom, które chcą poznać historię ich problemów ze słuchem, lub organizacjom imprez, na których osoby te mogą przemawiać jako wolontariusze Programu Wolontariuszy Cochlear. W stosownych przypadkach dostęp do zebranych od użytkownika danych będzie miał również wskazany rodzic, opiekun prawny lub wybrana osoba sprawująca opiekę. Dane osobowe użytkownika udostępnimy innym stronom trzecim wyłącznie po uzyskaniu jego zgody lub zgodnie z prawnym zobowiązaniem do takiego udostępnienia.

Przechowywanie danych osobowych

Dane osoby, która została uczestnikiem Programu Wolontariuszy Cochlear, będą przechowywane tak długo, jak długo będzie ona uczestniczyć w programie. W przypadku rezygnacji z przystąpienia do Programu Wolontariuszy Cochlear dane osobowe przekazane wraz z wyrażeniem zainteresowania zostaną zniszczone tuż po jej złożeniu.

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

W jaki sposób użytkownik może zgłaszać pytania lub wątpliwości na temat niniejszej polityki lub metod obsługi przez Cochlear jego danych osobowych?

Jeśli użytkownik będzie chciał uzyskać dostęp do swoich danych, zmienić preferowane formy kontaktu lub zgłosić dowolne pytania lub obawy dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub metod obsługi przez Cochlear jego danych osobowych, należy przesłać wiadomość e-mail na adres privacy@cochlear.com lub skontaktować się z jednym z najbliższych regionalnych oddziałów Cochlear:

COCHLEAR LIMITED
Attn: Privacy Officer
1 University Avenue
Macquarie University
NSW 2019
Australia
+61 2 9428 6555
COCHLEAR AMERICAS
Attn: Privacy Officer
13059 East Peakview Avenue
Centennial, CO 80111
United States of America
+1 800 523 5798
COCHLEAR EUROPE LIMITED
Attn: Privacy Officer
6 Dashwood Lang Road
Bourne Business Park
Addlestone
Surrey KT15 2HJ
United Kingdom
+44 1932 26 3400
COCHLEAR LATINOAMERICA S.A.
Attn: Privacy Officer
International Business Park
Building 3835, Office 403,
Panama Pacifico
Panama
+507 830 6220

 

Choć będziemy starać się udzielać odpowiedzi na wszelkie pytania i wątpliwości, użytkownik ma również prawo do bezpośredniego skontaktowania się ze swoim lokalnym organem regulacyjnym ds. ochrony danych lub prywatności.

 

EWENTUALNE ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE

Konieczne może być okresowe aktualizowanie treści niniejszej polityki z różnych powodów, w tym w wyniku zmian w prawie, przepisach i naszych praktykach biznesowych. Aby zapewnić użytkownikom dostęp do najnowszych informacji, po wprowadzeniu zmiany opublikujemy naszą zaktualizowaną politykę prywatności 30 dni przed jej wejściem w życie.

 

DZIĘKUJEMY!

Dziękujemy za czas poświęcony na zapoznanie się z treścią niniejszej polityki. Mamy świadomość zaufania, jakim użytkownicy obdarzają firmę Cochlear, decydując się na udostępnienie swoich danych osobowych. Zamierzamy wykorzystywać je w sposób odpowiedzialny.

Data ostatniej aktualizacji czerwiec 2019 r.
Data wejścia w życie lipiec 2019 r.
D1632250 ISS1
Polish translation of D1425384 ISS5 JUN19