Skip to main content

Cochlearin maailmanlaajuinen tietosuojakäytäntö

Jotta voimme auttaa ihmisiä kuulemaan ja tulemaan kuulluiksi, Cochlear saattaa kerätä, käyttää ja jakaa henkilökohtaisia tietoja. Tietoja voidaan kerätä sivustojemme, sovellustemme, tuotteidemme ja palvelujemme kautta sekä kanssamme käytyyn viestintään liittyen. Haluamme kertoa, mitä tietoja keräämme, kuinka käytämme keräämiämme tietoja, mille tahoille jaamme niitä ja kuinka suojaamme tiedot. Kerromme myös, kuinka pystyt itse katselemaan ja/tai korjaamaan kerättyjä tietoja ja ottamaan yhteyttä, jos sinulla on aiheeseen liittyviä kysymyksiä tai huolenaiheita.

Tämä tietosuojakäytäntö koskee Cochlear Limitedin ja sen eri puolilla maailmaa toimivien tytäryhtiöiden (yhteisnimellä ”Cochlear Group”) sivustoja, sovelluksia, tuotteita ja palveluja sekä viestintää Cochlearin kanssa. Luettelo Cochlear Groupiin sisältyvistä toimijoista on täällä.

Huomautus: tämä tietosuojakäytäntö ei koske sellaisia Cochlearin keräämiä, käyttämiä tai luovuttamia tietoja, jotka luokitellaan Yhdysvaltain Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA-lainsäädännön) mukaisesti suojatuiksi terveystiedoiksi. Katso Tietosuojakäytäntöä koskeva ilmoitus (HIPAA).

 

 

MITÄ TIETOJA COCHLEAR KERÄÄ?

Itse luovuttamiasi tietoja

Kun olet yhteydessä Cochleariin, saatat antaa meille henkilökohtaisia tietoja. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi seuraavat:

 • nimesi ja yhteystietosi, jotka annat Cochlear-tilin rekisteröinnin yhteydessä sivustossamme, sovelluksessamme tai Cochlearin toimitiloissa tai osallistuessasi Cochlearin järjestämään tapahtumaan
 • tiedot omalta matkaltasi kuulemisen maailmaan, joita olet jakanut Cochlear-yhteisön foorumeilla tai muissa palveluissa
 • ikä sekä terveyttä ja lääketieteellistä hoitoa koskevat tiedot, jotka olet ilmoittanut laitetta rekisteröidessäsi tai käyttäessäsi tai pyytäessäsi tuotteisiimme ja palveluihimme liittyviä tietoja
 • luottokorttisi numero, jonka olet ilmoittanut tuotteidemme tai palvelujemme oston yhteydessä.

Jos olet terveydenhuollon ammattilainen, saatamme myös kerätä tietoa erikoisalastasi, lääketieteellisistä kiinnostuksen kohteistasi sekä siitä, kuinka toimintasi liittyy Cochlearin tuotteisiin.

Tietoja, joita kerätään tuotteiden ja palveluiden käytön yhteydessä.

Ottamalla käyttöön tiettyjä ominaisuuksia Cochlearin sovelluksissa ja palveluissa saatat pystyä jakamaan lisätietoja siitä, kuinka käytät sovellusta ja/tai kuulokojettasi. Samaten jos käyt sivustoissamme tai käytät sovelluksiamme, tietokoneesi tai mobiililaitteesi saattaa lähettää meille tiettyjä analyysitietoja, kuten IP-osoitteesi, käyttämäsi selaimen ja sovelluksen versiotiedot sekä tietoja ilmenneistä virhetilanteista. Lisätietoja on jäljempänä kohdassa, jossa kerrotaan, kuinka Cochlear käyttää evästeitä. Lisätietoja tietyistä tuotteista ja palveluista on osiossa Tietosuojaliitteet.

Tietoja, joita saadaan kolmansilta osapuolilta.

Aika-ajoin saatamme kerätä sinua koskevaa tietoa muilta organisaatioilta tai henkilöiltä. Kun esimerkiksi hankit kuuloistutteen, klinikkasi saattaa rekisteröidä käyttöömme kuuloistutteen sarjanumeron, puheprosessorin sarjanumeron ja määritykset sekä yhteystiedot varmistaakseen, että pystyt hyödyntämään kaikkia Cochlearin tukipalveluja. Saatamme hankkia tietoja kolmansilta osapuolilta myös markkinatutkimus- ja markkinointitarkoituksiin. Näiden täydentävien tietojen ansiosta pystymme tarjoamaan entistä yksilöllisempää palvelua.

 

MITEN COCHLEAR KÄYTTÄÄ KERÄTTYJÄ TIETOJA?

Jotta voimme vaikuttaa ihmisten tietämykseen kuulonalenemasta ja sen hoidosta, tehdä kehitystyötä ja tuoda markkinoille erilaisia istutettavia kuuloratkaisuja, hyödynnämme kerättyjä tietoja tuotteidemme ja palvelujemme tarjonnassa, ylläpidossa ja parantamisessa. Hyödynnämme kerättyjä tietoja esimerkiksi

 • tuotteiden ja palvelujen päivitysten ja parannusten testauksessa, tukitoiminnoissa ja kehitystyössä (esimerkiksi laitteiden sovitus, aktivointi, huolto ja hallinta) sekä uusien tuotteiden ja palvelujen kehitystyössä
 • tuotteiden suorituskyky-, huolto- ja luotettavuustietojen analysoinnissa
 • sivustojen ja sovellusten sisällön, toiminnan ja käytettävyyden parantamisessa
 • Cochlear-tuotteiden jälleenmyyntitilastojen ja laitehistoriatietojen ylläpidossa
 • lakisääteisten vaatimusten edellyttämissä toiminnoissa (esimerkiksi tuotteita koskevien lääketieteellisten kysely- ja/tai valitustietojen säilyttämisen osalta)
 • turvallisuus-, hyvitys- ja petostentorjuntatarkoituksissa
 • työhakemusten arvioinnissa ja rekrytointiprosessin kaikissa vaiheissa.

Hyödynnämme kerättyjä tietoja myös markkinoinnin ja myynninedistämisen tukena esimerkiksi

 • kutsuessamme sinua kyselytutkimuksiin ja pyytäessämme palautetta
 • ottaessamme yhteyttä ilmoittaaksemme tarjouksista tai antaaksemme muuta tietoa, jonka uskomme kiinnostavan sinua
 • tarjotaksemme yksilöllisen käyttökokemuksen sivustojen ja sovellusten käytössä
 • luodaksemme profiilin kanssasi käydyn vuorovaikutuksen perusteella, jotta opimme ymmärtämään, millaista tietoa haluat vastaanottaa.

Voit aina lopettaa markkinointiviestintään liittyvien yhteydenottojen vastaanottamisen napsauttamalla viestissä olevaa tilauksen peruutuslinkkiä tai ottamalla meihin yhteyttä jollakin tämän tietosuojakäytännön lopussa ilmoitetuista yhteydenottotavoista.

 

MILLOIN JA KENEN KANSSA KERÄTTYJÄ TIETOJA JAETAAN?

Cochlear Groupin sisällä.

Saatamme jakaa tietoja Cochlear Groupin sisällä maailmanlaajuisesti. Jokainen Cochlear Groupin jäsen käyttää ja jakaa tietojasi ainoastaan tässä tietosuojakäytännössä esitetyn mukaisesti.

Palveluntarjoajiemme kanssa.

Jaamme tietoja sellaisten organisaatioiden kanssa, jotka tarjoavat tai toteuttavat palveluja Cochlearille tai sen puolesta, kuten yrityksille, jotka tarjoavat verkkosivujen tukipalveluja tai auttavat markkinoimaan tuotteitamme ja palveluitamme. Joissakin tapauksissa saatat antaa tietoja suoraan tällaisille kolmannen osapuolen palveluntarjoajille. (Kun esimerkiksi teet ostoksia verkkokaupassamme ja annat luottokorttitietosi maksua varten, kyseiset tiedot lähetetään suoraan kolmannen osapuolen maksujärjestelmään.) Näitä tietoja kolmas osapuoli voi jakaa tai olla jakamatta Cochlearin kanssa. Palveluntarjoajillamme on sopimukseen perustuva velvoite suojata heidän kanssaan jakamiemme henkilökohtaisten tietojen luottamuksellisuus, ja heillä ei ole lupaa käyttää kyseisiä tietoja kuin silloin, kun he tarjoavat meille palvelujaan.

Terveydenhuollon kumppaneiden, terveydenhoitopalvelujen tarjoajien ja huoltajien kanssa.

Saatamme jakaa tietojasi käyttämiesi terveydenhoitopalvelujen tarjoajien (esimerkiksi kirurgisi tai audiologisi) kanssa, jotta voimme arvioida tuotteiden sopivuutta käyttöösi tai auttaa tuotteidemme käytössä. Tietoja voidaan jakaa myös muista hoitoon, terveydenhoitotoimenpiteisiin tai maksuihin liittyvistä syistä. Esimerkkejä:

 • Kun tilaat tietyntyyppisen tuotteen tai palvelun verkossa, saatamme jakaa tietojasi sellaisten organisaatioiden kanssa, jotka maksavat terveyspalveluista puolestasi (esimerkiksi Medicare ja Medicaid Yhdysvalloissa tai sosiaaliturvaviranomaiset ja vakuutusyhtiöt Euroopassa).
 • Kun hyödynnät Cochlearin pilviteknologiaa ja annat Cochlearin varmuuskopioida puheprosessorin MAP-tiedostoja ja jakaa niitä määrittämiesi terveydenhoitopalvelujen tarjoajien käyttöön.

Jos sovellettava lainsäädäntö niin sallii, saatamme luovuttaa tietoja (tapauskohtaisesti) myös vanhemmille, huoltajille tai edunvalvojille.

Liiketoimet

Tietojasi voidaan siirtää yritykselle, joka on hankkinut Cochlear Groupin jäsenen tai jonkin liiketoimintayksikkömme osakekannan tai varallisuuden esimerkiksi myynnin, fuusion, uudelleenjärjestelyjen tai selvitystilan vuoksi. Tällaisen siirron tapauksessa tietojesi käyttö on myös vastaanottavan yhtiön osalta tämän tietosuojakäytännön alaista ja meille ilmoittamasi tietosuojavalinnat ovat edelleen voimassa.

Lainmukaiset/julkishallinnon pyynnöt sekä Cochlearin ja muiden tahojen suoja

Voimme luovuttaa henkilökohtaisia tietoja, jos on syytä uskoa, että tällainen tietojen luovutus on tarpeen

 • lain noudattamiseksi (tai tuomioistuimen määräyksen tai nostetun haasteen vuoksi)
 • viranomaisilta tai julkisen vallan edustajilta saatuihin lainmukaisiin pyyntöihin vastaamiseksi
 • mahdollisen rikoksen, kuten petoksen tai identiteettivarkauden, estämiseksi tai tutkimiseksi
 • Cochlear Groupin, käyttäjiemme tai muiden tahojen oikeuksien, omaisuuden tai turvallisuuden suojaamiseksi.

 

MITEN COCHLEAR KÄYTTÄÄ EVÄSTEITÄ, SOSIAALISEN MEDIAN LAAJENNUKSIA JA VASTAAVIA TEKNIIKOITA?

Evästeet ovat pieniä tiedostoja, joita selain tallentaa laitteeseen ja joiden avulla sivustot pystyvät hyödyntämään samoja tietoja sivuston eri käyttökerroilla. Sivustoissamme käytetään evästeitä, koska niiden avulla pystymme paremmin

 • kartoittamaan, millä verkkosivuillamme käyt, kuinka usein ja minkä tyyppisiä laitteita käyttäen
 • keräämään ja muistamaan tietoja selaamisessa käyttämistäsi laitteista ja valinnoista
 • mukauttamaan sivustojemme sisältöä käyttämäsi selaimen ja laitteen sekä oman maasi ja kielesi mukaan
 • keräämään tietoa sivustosta, josta siirryit sivustoomme, sekä muista sivustoista, joissa olet käynyt, ja siten tunnistamaan markkinasegmenttisi markkinatutkimuksen näkökulmasta
 • tarjoamaan sinulle kiinnostavaa sisältöä ja mainoksia.

Kun käyt sivustossamme, evästeet auttavat meitä tunnistamaan, millaista tietoa etsit, mitä sisältöä luet ja kuinka toistuvasti palaat takaisin. Evästeiden kautta keräämiemme tietojen perusteella et ole suoraan tunnistettavissa. Jos olet kuitenkin rekisteröitynyt sivustoomme, pystymme yhdistämään aiemmat ja tulevat sivustoissa ja sovelluksissa suorittamasi toiminnot antamiisi yhteystietoihin.

Osa sivustoissamme käytetyistä evästeistä on meidän asettamiamme ja osa kolmansien osapuolten puolestamme asettamia. Kolmansien osapuolten evästeiden käyttö mahdollistaa mielenkiinnon kohteisiin perustuvan mainonnan hyödyntämisen. Tämän vuoksi Cochlearin mainoksia saattaa tulla näkyviin muihin sivustoihin, joissa käyt.

Käytössämme on Google Analytics, joka auttaa keräämään tilastotietoja sivustojemme ja sovellustemme käytöstä, sekä Google AdSense ja Google DoubleClick mainosten hallintaa ja sijoittelua varten (yhteisnimellä ”Google Services”). Google Services mahdollistaa käyttötietojen korreloinnin eri laitteet (esimerkiksi matkapuhelin ja pöytäkone) huomioon ottaen. Napsauttamalla tätä voit lukea lisää Google Analyticsista ja halutessasi estää sitä keräämästä tietoja vierailustasi sivustoissamme. Voit myös kirjautua Google-tilillesi ja vaikuttaa Google Services -palvelun myötä tuotettuun mainossisältöön määrittämällä mainostukseen liittyviä asetuksia.

Jos et halua, että evästeet ovat käytössä, voit määrittää selaimen asetuksiin, että ne poistetaan käytöstä. Jos poistat evästeet käytöstä, tietyt sivustomme ominaisuudet eivät ehkä toimi odotetulla tavalla. Lisätietoja evästeistä ja vastaavista tekniikoista on osoitteessa http://allaboutcookies.org. Jos haluat estää mielenkiinnon kohteisiin perustuvan mainonnan alan toimijoiden sivustoissa, voit tehdä sen seuraavissa osoitteissa: http://www.networkadvertising.org/choices, http://www.aboutads.info/choices ja http://www.youronlinechoices.com (eurooppalaisille).

Sosiaalisen median laajennukset

Evästeiden lisäksi käytössämme ovat sosiaalisen median laajennukset yhteisöpalveluihin, kuten Facebookiin ja Twitteriin, joten voit jakaa sisältöä sivustoistamme verkossa olevien ystäviesi ja kontaktiesi kanssa. Aina kun käyt laajennuksen sisältävässä sivustossa, selaimesi muodostaa yhteyden Facebookin ja/tai Twitterin palvelimeen. Jos olet Facebookissa ja/tai Twitterissä sisään kirjautuneena ja käyt samalla sivustossamme, Facebook ja/tai Twitter liittävät tämän tiedon omaan käyttäjätiliisi.

 

TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Missä kerättyjä tietoja käsitellään ja säilytetään?

Cochlear on maailmanlaajuinen yritys, jonka pääkonttori on Australian Sydneyssä, mutta jolla on tärkeitä toimipisteitä ja henkilöstöä Euroopan unionin alueella, Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Tietojasi voidaan siirtää niin, että niiden käsittely ja säilytys toteutetaan missä tahansa paikassa, jossa Cochlearilla, Cochlear Groupilla tai niiden palveluntarjoajilla on toimipiste. Jos EU-/ETA-maiden asukkailta kerättyjä tietoja siirretään maihin, joissa henkilökohtaisten tietojen suojausta koskevat oikeudelliset normit ovat väljemmät, Cochlear ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin tietojen suojaamiseksi ja käsittelee tietoja tietojen suojausta koskevien EU-standardien mukaisesti.

Kuinka kauan Cochlear säilyttää tietoja?

Cochlear säilyttää tietoja tunnistettavassa muodossa niin kauan kuin se on tarpeen tarkoituksessa, johon tiedot on alun perin kerätty, tai muussa käyttötarkoituksessa, johon olet suostunut, tai lakeihin tai säädöksiin perustuvien tietojen säilytysvelvoitteiden täyttämiseksi. Tämän jälkeen joko poistamme tiedot tai muokkaamme niiden tunnistettavuutta niin, ettei niitä pysty enää liittämään sinuun.

 

TURVALLISUUS.

Miten Cochlear auttaa suojaamaan tietoja?

Cochlearilla on käytössään asianmukaiset hallinnolliset, tekniset ja organisatoriset toimintatavat, joiden avulla se pystyy suojaamaan tietoja niin, että niiden väärinkäyttö, katoaminen, luvaton käyttäminen ja luovuttaminen voidaan estää. Suojaustoimenpiteitä ovat esimerkiksi asianmukainen käyttöoikeuksien valvonta, salaus (soveltuvin osin) sekä säännölliset turvallisuusarviot.

 

LASTEN TIEDOT

Miten Cochlear varmistaa lasten tietosuojan ja vanhempien oikeudet?

Sivustomme ja palvelumme on tarkoitettu laajaan käyttöön, esimerkiksi potilaille, vanhemmille ja suurelle yleisölle. Niitä ei kuitenkaan ole erityisesti suunnattu lapsille. Tiettyjä Cochlearin palveluita ja sovelluksia käytetään Cochlear-tilin kautta, ja lapselle voidaan luoda oma tili vanhemman suostumuksella. Lisätietoja lapsen oman Cochlear-tilin luomisesta ja hallinnasta on Cochlear-tilien tietosuojaliitteessä.

 

TIETOJEN KATSELEMINEN JA MUUTTAMINEN

Kuinka voit katsella, korjata tai poistaa tietoja?

Kunnioitamme oikeuttasi valita, kuinka tietojasi kerätään, käytetään ja jaetaan. Kun keräämme tietojasi, varmistamme tarvittavin toimenpitein, että tiedot ovat paikkansapitäviä, täydellisiä ja ajantasaisia. Ymmärrämme, että henkilökohtaiset tietosi ja ilmoittamasi tietosuojaa koskevat valinnat voivat muuttua.

Jos haluat katsella Cochlearin hallussa olevia tietojasi tai korjata, täsmentää tai poistaa niitä, ota yhteyttä jollakin jäljempänä ilmoitetuista yhteydenottotavoista. Ennen kuin pääset katselemaan tietojasi ja korjaamaan, täsmentämään tai poistamaan niitä, varmistamme henkilöllisyytesi kohtuullisin toimenpitein tietosuojan ja turvallisuuden vuoksi.

 

TIETOSUOJALIITTEET

Seuraavat liitteet käsittelevät sitä, miten yksittäiset tuotteemme ja palvelumme keräävät ja käyttävät henkilökohtaisia tietoja tavoilla, joita ei ole käsitelty pääasiallisessa Tietosuojakäytännössämme (edellä), tai jotka vaativat selvennystä.


Nucleus® Smart -sovelluksen avulla voit optimoida kuulokokemustasi kätevästi yhteensopivalla Apple- tai AndroidTM-laitteella. Sovelluksella voit pariliittää Nucleus 7 -puheprosessorin Bluetooth®-yhteydellä yhteensopivaan älypuhelimeen, minkä jälkeen voit vaivattomasti vaihtaa ohjelmaa, säätää äänenvoimakkuutta, ohjata suoratoiston lisälaitteita, tutustua käyttövinkkeihin tai paikallistaa kadonneen puheprosessorin.
 

Tietojen synkronointi

Kun otat tietojen synkronoinnin käyttöön, kuuntelun tiedot puheprosessorista ja Nucleus® Smart -sovelluksesta synkronoituvat säännöllisesti Cochlear-palveluiden kanssa, joten pääset tarkastelemaan niitä kaikilla yhdistetyillä laitteilla. Lähetettäviä tietoja ovat esimerkiksi Nucleus Smart -sovelluksen kuuntelun seurantatoimintoa koskevat tiedot, kuten keskustelun kuunteluun käytetty aika ja kelan irrotusten määrä. Terveydellistä tilaasi koskevia tietoja ei synkronoida tai paljasteta. Kun nämä tiedot synkronoituvat Cochlearin kanssa, useiden mobiililaitteiden käyttäjät näkevät jokaisessa laitteessa samat kuuntelun seurannan tiedot.

Tietojen synkronointi otetaan käyttöön käyttäjäkohtaisesti. Jos vanhempi tai huoltaja ottaa tietojen synkronoinnin käyttöön Cochlear-istutteen käyttäjällä, toiminto otetaan käyttöön myös muilla huoltajilla, jotka käyttävät Nucleus Smart -sovellusta istutteen käyttäjän laitteen kanssa. Jos esimerkiksi Cochlearin istutteen käyttäjän vanhempi ottaa tietojen synkronoinnin käyttöön lapsensa puheprosessorissa, toiminto otetaan käyttöön myös istutteen käyttäjän toisen vanhemman mobiililaitteessa, jolla puheprosessoria hallitaan Nucleus Smart -sovelluksen kautta. Samoin jos toinen vanhempi tai huoltaja poistaa tietojen synkronointitoiminnon käytöstä, se poistetaan käytöstä myös kaikilta muilta istutteen käyttäjän huoltajilta.

Cochlear käyttää tietojen synkronoinnin kautta saatuja henkilökohtaisia tietoja synkronointipalvelun toteuttamiseen ja tietyillä markkinoilla saatavilla olevien muiden Cochlear-palveluiden mahdollistamiseen. Lisäksi Cochlear käyttää henkilökohtaisia tietoja vain anonymisoidussa muodossa ilman käyttäjän tai huoltajien nimiä trendien tunnistamiseen, tieteellisten tutkimusten edistämiseen ja jakamiseen, tuotteiden ja palveluiden käyttötapojen tarkastelemiseen sekä tuotteiden ja palveluiden jatkuvaan kehittämiseen. Säilytämme tietojen synkronoinnin kautta saatuja tietoja niin kauan kuin sinulla on Cochlear-tili tai kunnes pyydät tietojen poistamista.

Puheprosessorin käyttö ei edellytä tietojen synkronointitoiminnon käyttämistä. Se on valinnainen toiminto, jonka voi milloin tahansa ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä Nucleus Smart -sovelluksen asetusnäytön kautta.
 

Perustiedot

Kun kirjaudut Nucleus Smart -sovellukseen CochlearTM-tilisi tiedoilla, istutteesi ja puheprosessorisi tiedot lähetetään Cochlearille. Käytämme tietoja sen varmistamiseen, että sovellusta käytetään soveltuvien laitteiden kanssa.
 

Ilmoitukset

Nucleus Smart -sovellus pyytää sinua ottamaan ilmoitukset käyttöön, jotta sovellus voi antaa sinulle tärkeitä tietoja puheprosessoristasi. Tämä toiminto mahdollistaa myös taustatoimintojen, kuten kuuntelun seurannan, käytön.

Voit ottaa toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä älypuhelimen sovellusilmoitusasetuksista.
 

Etsi prosessori / sijaintipalvelut

Nucleus Smart -sovellus voi hyödyntää laitteen GPS- ja Wi-Fi- tai mobiiliverkko-ominaisuuksia kadonneen puheprosessorin etsinnässä. Sovellus tallentaa puheprosessorin edellisen käyttöpaikan ja paikan, jossa sovellusta on viimeksi käytetty puheprosessorin kanssa. Sijaintitietojasi ei lähetetä Cochlearille.

Voit ottaa toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä älypuhelimen sijaintipalveluasetuksista.
 

Analyysitiedot

Nucleus Smart -sovellus kerää tietoja sovelluksen käytöstä ja siinä mahdollisesti ilmenevistä virheistä ja lähettää nämä tiedot anonymisoituina Cochlearille. Nämä tiedot auttavat Cochlearia kehittämään Nucleus Smart -sovellusta ja muita Cochlear-tuotteita ja palveluita. Analyysitietoja ovat esimerkiksi käytetyn älypuhelimen ja käyttöjärjestelmän tyyppi, tieto siitä, miten usein sovelluksen eri ominaisuuksia käytetään, sekä IP-osoitteet, joista ilmenee, millä maantieteellisellä alueella sovellusta on käytetty. Cochlear on estänyt näiden tietojen yhdistämisen identiteettiisi sekä teknisin että hallinnollisin keinoin.

Sana Bluetooth® ja vastaavat logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Cochlear Limited käyttää niitä lisenssisopimuksen alaisena.

Apple on Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröity tavaramerkki.
Android on Google LLC -yhtiön tavaramerkki.
Luomalla Cochlear-tilin voit kirjautua sisään useisiin Cochlearin palveluihin ja sovelluksiin ja käyttää niitä. Tällaisia ovat esimerkiksi Nucleus® Smart -sovellus, myCochlear-verkkoportaali ja verkkokauppamme. Cochlear-tiliä hyödyntävät palvelut vaihtelevat markkinoittain.

Kun luot Cochlear-tilin, sinun on annettava nimesi, sähköpostiosoitteesi ja syntymäaikasi. Näiden tietojen avulla yhdistämme Cochlear-tilisi Cochlear-laitteidesi rekisteröinteihin, jotta voimme tarjota sinulle tarvitsemiasi palveluita. Lisäksi sähköpostiosoitettasi voidaan käyttää Cochlear-tiliisi liittyvään viestintään ja syntymäajan avulla voimme varmistaa, että lapsille luodaan tilejä vain vanhemman tai huoltajan suostumuksella.

Lasten tilit ja vanhemman suostumus
Lapset voivat käyttää Cochlearin palveluita ja sovelluksia lapselle luotavan tilin kautta. Vanhemmat tai huoltajat voivat luoda lapselle tilin palveluissa ja sovelluksissa, jotka mahdollistavat lasten tilien käytön. Sen voi tehdä esimerkiksi Nucleus Smart -sovelluksessa. Katso ohjeet lapsen oman tilin luomiseen Nucleus Smart -sovelluksen usein kysytyistä kysymyksistä.

Lasten omilla tileillä voi käyttää samoja Cochlearin palveluita ja sovelluksia kuin aikuisten tileillä. Tämän seurauksena henkilökohtaisia tietoja voidaan lähettää Cochlearille. Jos lapsi käyttää esimerkiksi Nucleus Smart -sovellusta, hän voi ottaa käyttöön tietojen synkronoinnin, josta kerrotaan tarkemmin Nucleus Smart -sovelluksen tietosuojaliitteessä.

Joillakin markkina-alueilla saatavilla olevat, Cochlear-tilillä toimivat palvelut mahdollistavat terveydentilaa koskevien tietojen jakamisen terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Jos nämä palvelut on otettu käyttöön, huoltajat voivat milloin tahansa pyytää niiden poistamista käytöstä ottamalla yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen tai Cochleariin.

Vanhemmat voivat tarkistaa lastensa tiedot, muokata niitä ja pyytää niiden poistamista. He voivat myös ilmoittaa tässä tietosuojakäytännössä kuvatulla tavalla, ettei lasten tietoja saa enää kerätä ja käyttää.


YHTEYSTIEDOT

Kuinka voit ottaa yhteyttä, jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita, jotka liittyvät tähän tietosuojakäytäntöön tai siihen, miten Cochlear käsittelee henkilökohtaisia tietojasi?

Jos haluat katsella tietojasi, muuttaa yhteydenottoasetuksia tai esittää kysymyksiä tästä tietosuojakäytännöstä tai siitä, miten käsittelemme tietoja, lähetä sähköpostia osoitteeseen privacy@cochlear.com tai ota yhteyttä lähimpään paikalliseen Cochlearin toimipisteeseen:

COCHLEAR LIMITED
Attn: Privacy Officer
1 University Avenue
Macquarie University
NSW 2019
Australia
+61 2 9428 6555
COCHLEAR AMERICAS
Attn: Privacy Officer
13059 East Peakview Avenue
Centennial, CO 80111
United States of America
+1 800 523 5798
COCHLEAR EUROPE LIMITED
Attn: Privacy Officer
6 Dashwood Lang Road
Bourne Business Park
Addlestone
Surrey KT15 2HJ
United Kingdom
+44 1932 26 3400

Vaikka pyrimme aina perehtymään kaikkiin kysymyksiin ja huolenaiheisiin huolellisesti, sinulla on myös oikeus ottaa suoraan yhteyttä paikalliseen tietosuojavaltuutettuun.

 

MITÄ TAPAHTUU, KUN TÄHÄN TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖÖN TULEE MUUTOKSIA?

Voimme aika-ajoin joutua tekemään muutoksia tähän tietosuojakäytäntöön. Tähän voi olla eri syitä (esimerkiksi laki-, säädös- ja liiketoimintakäytäntömuutokset). Kun teemme muutoksia, julkaisemme päivitetyn tietosuojakäytännön 30 päivää ennen sen voimaantuloa varmistaaksemme, että käyttäjät ovat tietoisia muutoksista.

 

KIITOS

Kiitos, että käytit aikaasi tämän tietosuojakäytännön lukemiseen. Olemme tietoisia siitä, että tietojen jakaminen kanssamme on luottamuksen osoitus Cochlearia kohtaan. Tämän vuoksi haluamme käyttää tietojasi vastuullisesti ja luotettavasti ja niin, että pystymme edelleen auttamaan ihmisiä kuulemaan ja tulemaan kuulluiksi.

Päivitetty viimeksi kesäkuussa 2018.
Astuu voimaan heinäkuussa 2018
D1425384