Skip to main content

ГЛОБАЛНА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА COCHLEAR

В стремежа да изпълни мисията си да помогне на хората да чуват и да бъдат чути Cochlear може да събира, използва и споделя лични данни. Това може да стане чрез използването на нашите уебсайтове, приложения, продукти или услуги или посредством комуникация с нас. Искаме да разберете какви лични данни събираме, как ги използваме, с кого ги споделяме, как се стремим да ги защитим, как Вие можете да получите достъп до тях и/или да ги коригирате и най-накрая – как да се свържете с нас, ако имате някакви въпроси или притеснения.

Настоящата политика за поверителност е приложима за уебсайтовете, приложенията, продуктите и услугите, предоставяни от Cochlear Limited и нейните дъщерни компании по света („Cochlear Group“), списък на които може да бъде намерен тук, както и за комуникациите с Cochlear.

Моля, имайте предвид: настоящата политика за поверителност не урежда събирането, използването и разкриването от страна на Cochlear на защитена здравна информация, както е определена от Health Insurance Portability and Accountability Act на САЩ („HIPAA“, Закон за преносимост и отчетност при здравното застраховане). Можете да прегледате нашето Известие за практиките на защита на личните данни съгласно HIPAA.

 

 

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЕ СЪБИРАТ ОТ COCHLEAR?

Лични данни, предоставени от Вас

Възможно е да предоставите личните си данни при взаимодействие с Cochlear. Например е възможно да предоставите:

 • Вашето име и данни за контакт, когато се регистрирате за акаунт в Cochlear на нашите уебсайтове или чрез едно от нашите приложения, или когато посетите учреждение или събитие на Cochlear;
 • информация за Вашия личен опит относно преодоляването на състоянието на глухота на нашите форуми в Cochlear Community и други наши услуги;
 • информация за Вашата възраст, здраве или медицинско лечение при регистрирането на устройство или при използването на или искането за предоставяне на информация за нашите продукти и услуги; или
 • номера на Вашата кредитна карта при закупуването на продукти или услуги от нас.

Ако сте здравен специалист, можете също така да събирате информация за Вашата медицинска специалност, клинични интереси и ангажираност с продуктите на Cochlear.

Лични данни, събрани чрез Вашето използване на продуктите и услугите.

Разрешаването на определени функции, включени в приложенията и услугите на Cochlear, може да Ви позволи да споделяте допълнителна информация за това как използвате приложението и/или слуховото си устройство. Освен това, когато посещавате нашите уебсайтове или използвате приложенията ни, Вашият компютър или мобилно устройство може да ни изпрати определени аналитични данни, като например Вашия IP адрес, версията на браузъра Ви, версията на приложението, което използвате, и каквито и да било възникнали грешки. За повече подробности прочетете раздела по-долу относно това как Cochlear използва бисквитките, а за подробности относно конкретни продукти и услуги вижте раздела Допълнения за поверителност.

Лични данни от трети страни.

Периодично може да придобиваме информация за Вас от други организации или лица. Например при получаването на слухов имплант клиниката Ви може да регистрира при нас серийния номер на Вашия слухов имплант, серийния номер и конфигурацията на звуковия процесор и данни за контакт, за да е сигурно, че имате пълна поддръжка от наша страна. Възможно е също така да придобием данни от доставчици на трети страни, за да подпомогнем нашия пазарен анализ и маркетинговите си дейности. Тези допълнителни данни ни помагат да Ви предоставим по-персонализирано изживяване.

 

КАК COCHLEAR ИЗПОЛЗВА ЛИЧНИТЕ ДАННИ?

За да се промени начинът, по който хората разбират и се отнасят към загубата на слуха, и за да се въведат иновации и да се предложи на пазара гама от имплантируеми слухови решения, ние използваме личните данни с цел да предоставим, поддържаме и подобряваме нашите продукти и услуги. Например ние използваме личните данни:

 • за тестване, поддържане и разработване на надстройки и подобрения на нашите продукти и услуги (напр. за настройване, активиране, поддръжка и управление на устройствата), както и за разработване на нови продукти и услуги
 • за анализиране на данни относно производителността, обслужването и надеждността на продуктите
 • за подобряване на съдържанието, функционалността и използваемостта на нашите уебсайтове и приложения
 • за поддържане на записи за разпространение и хронологични записи за устройството на продуктите на Cochlear
 • за спазване на регулаторните изисквания, като например воденето на дневник на медицинските запитвания и/или оплаквания, свързани с нашите продукти
 • за целите на защитата, кредитните услуги или борбата с измамите
 • в хода на оценяване на заявленията за наемане на работа и по време на процедурата по наемане

Ние също така използваме личните данни в подкрепа на усилията ни в областта на маркетинга и рекламата, включително:

 • да Ви каним да участвате в проучвания и да ни предоставите обратна информация
 • да се свързваме с Вас за оферти и друга информация, която смятаме, че ще представлява интерес за Вас
 • да Ви предоставяме персонализирано изживяване, когато използвате нашите уебсайтове и приложения
 • за създаване на профил от взаимодействията, които сме осъществили с Вас, за да ни подпомогне да разберем каква информация може да желаете да получавате

Винаги можете да отмените абонамента за рекламни съобщения или чрез връзката за отмяна в рамките на съобщенията, или чрез свързване с нас по един от методите, описани в края на настоящата политика за поверителност.

 

КОГА СПОДЕЛЯМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ И С КОГО?

В рамките на Cochlear Group.

Може да споделяме личните данни глобално в рамките на Cochlear Group. Всеки член на Cochlear Group ще използва и споделя Вашите лични данни само както е предвидено в настоящата политика за поверителност.

С нашите доставчици на услуги.

Ние споделяме лични данни с организации, които предоставят или извършват услуги за или от името на Cochlear; например компании, които предоставят услуги за поддръжка на уебсайтове или които ни помагат при пускането на пазара на нашите продукти и услуги. В някои случаи е възможно да предоставите личните си данни директно на тези доставчици на услуги от трета страна (напр., когато направите покупка в нашия онлайн магазин и въведете информация за заплащане от кредитната си карта, тези данни се изпращат директно на компанията на трета страна за обработване на заплащане) и тази трета страна може да сподели или да не сподели данните с Cochlear. От нашите доставчици на услуги по договор се изисква да защитават поверителността на личните данни, които споделяме с тях, и да ги използват само за да ни предоставят услуги.

С партньори, доставчици и полагащи грижи лица в сферата на здравеопазването.

Може да споделяме Вашите лични данни с доставчиците Ви на здравни услуги (напр. Вашия хирург, аудиолог и т.н.) за оценяване дали сте подходящ/а за нашите продукти, за подпомагане при Вашето използване на продуктите ни или по други причини, свързани с лечението, здравните операции или заплащането. Например:

 • при правенето на поръчка онлайн за приложим продукт или услуга може да споделим Вашите лични данни с организациите, заплащащи за здравните услуги от Ваше име (например Medicare или Medicaid в САЩ и органите за възстановяване на разходите или застрахователните компании в Европа); и
 • при използването на „облачни“ технологии на Cochlear, за да разрешите MAP файловете на звуковия процесор да бъдат защитено архивирани от Cochlear и споделяни между определените от Вас доставчици на здравни услуги.

Освен това в съответствие с приложимите закони може да разкрием личните данни на родители, настойници или полагащи грижи лица (според случая).

Бизнес трансакции.

Вашите лични данни може да бъдат прехвърлени на компания, която е придобила акциите или активите на член от Cochlear Group или на някое от нашите опериращи подразделения; например в резултат на продажба, сливане, реорганизация или ликвидация. Ако такова прехвърляне се случи, използването на Вашите лични данни от придобиващата компания ще продължи да бъде предмет на настоящата политика за поверителност и ще запази предпочитанията Ви относно защитата на личните данни, които сте споделили с нас.

Правни/държавни искания и защита на Cochlear и на други.

Може да разкриваме лични данни, когато добросъвестно смятаме, че разкриването е подходящо за:

 • спазване на закона (или съдебна заповед или призовка);
 • спазване на законови искания от публични или държавни органи;
 • предотвратяване или разследване на потенциално престъпление, като например измама или кражба на самоличност; или
 • защитаване на правата, собствеността или безопасността на Cochlear Group, на нашите потребители или на други лица.

 

КАК COCHLEAR ИЗПОЛЗВА БИСКВИТКИ, ДОБАВКИ НА СОЦИАЛНИ МЕДИИ И ПОДОБНИ ТЕХНОЛОГИИ?

Бисквитките са малки файлове, които се съхраняват от Вашия интернет браузър, за да се подпомогнат уебсайтовете при проследяване на информацията между посещенията. Нашите уебсайтове използват бисквитки, за да ни помогнат да:

 • разберем коя от нашите уебстраници посещавате, колко често и от какви типове устройства;
 • съберем и да запомним информация за устройства и предпочитания за сърфиране;
 • персонализираме елементите на нашите уебсайтове според Вашия браузър, устройство, държава и език; и
 • събираме информация за уебсайта, от който сте дошли, и за други сайтове, които сте посетили, за да ни помогне при категоризирането на Вашето сърфиране в пазарен сегмент за пазарен анализ; и
 • предоставим на Вас по-подходящо съдържание, промоционални съобщения и реклами.

Като пример, когато посещавате нашите уебсайтове, бисквитките ни помагат да идентифицираме какво търсите, какво съдържание посещавате и колко често се връщате. Въпреки че информацията, която събираме чрез бисквитките, не Ви идентифицира директно, щом веднъж се регистрирате на нашите уебсайтове, можем да асоциираме предишната и бъдещата Ви дейност на нашите уебсайтове и приложения с предоставените от Вас данни за контакт.

Някои от бисквитките, използвани от нашите уебсайтове, са зададени от нас, а други са зададени от трети страни от наше име. Нашето използване на бисквитки от трети страни разрешава рекламирането въз основа на интереси, при което може да Ви се показват реклами от Cochlear на други уебсайтове, които посещавате.

Ние използваме Google Analytics, за да получим статистически данни за използването на нашите уебсайтове и приложения и Google AdSense и Google DoubleClick за управление и подаване на реклами (заедно „Google Services“). Google Services дават възможност Вашето използване да бъде синхронизирано между много устройства, като например между Вашия мобилен телефон и настолен компютър. Щракнете тук, за да научите повече за Google Analytics или да му попречите да събира информация за посещението Ви на нашите уеб сайтове, или да влезете във Вашия акаунт в Google, за да контролирате рекламното си изживяване при използване на Google Services.

Ако не искате да се задават бисквитки, можете да конфигурирате Вашия интернет браузър да отхвърля бисквитките. Ако го направите, това може да попречи на определени функции на нашите уебсайтове да функционират по предназначение. За да научите повече за бисквитките и подобни технологии, посетете allaboutcookies.org. Можете също така да се отпишете от рекламирането въз основа на интереси чрез управлявани от индустрията уебсайтове, като посетите http://www.networkadvertising.org/choices, http://www.aboutads.info/choices и http://www.youronlinechoices.com (за европейски жители).

Добавки на социални медии

Освен бисквитките ние също така сме включили добавки на социални медии от социални мрежи като Facebook и Twitter, така че да можете да споделяте неща от нашите уебсайтове с Вашите онлайн приятели и връзки. При всяко посещение на нашите сайтове, които включват добавка, Вашият браузър ще се свързва със сървърите на Facebook и/или Twitter. Ако сте влезли в услугите на Facebook и/или Twitter, докато посещавате нашите уебсайтове, те може да асоциират Вашето сърфиране на нашия уебсайт със съответния Ваш потребителски акаунт.

 

СЪХРАНЯВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Къде се обработват и съхраняват личните данни?

Cochlear е глобална компания със седалище в Сидни, Австралия, но с ключови учреждения и персонал в Европейския съюз, Съединените американски щати и други места по света. Вашите лични данни може да бъдат прехвърляни, обработвани и съхранявани навсякъде, където Cochlear, Cochlear Group или съответните техни доставчици на услуги извършват дейност. Доколкото личните данни се събират от жители на ЕС/ЕИП и се прехвърлят в държави, които е възможно да имат по-ниски правни стандарти за защита на личните данни, Cochlear ще предприеме мерки, за да ги защити и обработи в съответствие със стандартите на ЕС за защита на данните.

Колко дълго ще съхранява Cochlear личните данни?

Cochlear ще пази личните данни във форма, която позволява идентифициране, толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнението на целта, за която са били събрани първоначално, или за каквито и да е допълнителни употреби, за които сте дали съгласието си, или за изпълнение на нашите регулаторни или правни задължения за водене на записи. След това или ще изтрием информацията, или ще я направим невъзможна за идентифициране, така че вече няма да бъде асоциирана с Вас.

 

ЗАЩИТА

Как Cochlear помага за защитата на личните данни?

Cochlear е въвела подходящите административни, технически и организационни мерки в помощ на защитата на личните данни от злоупотреба със, загуба на, неупълномощен достъп до или разкриване на данните. Нашите мерки за сигурност включват подходящ контрол на достъпа, шифроване (където това е подходящо) и редовни оценки на сигурността.

 

ДАННИ НА ДЕЦА

Как се отнася Cochlear към поверителността на децата и към правата на родителите?

Нашите уебсайтове и услуги са предназначени за всички, които имат достъп до тях, като например пациенти, родители и широката общественост, но по принцип не са насочени към деца. Определени услуги и приложения на Cochlear са достъпни чрез акаунт в Cochlear и могат да бъдат създавани детски акаунти при съгласие от страна на родителите. За повече информация относно създаването и управлението на детски акаунт вижте допълнението за поверителност на акаунтите в Cochlear.

 

ДОСТЪП ДО И ПРОМЯНА НА ИНФОРМАЦИЯ

Как можете да получите достъп до, да коригирате или да изтриете лични данни?

Ние уважаваме правото Ви да правите избори във връзка с начина, по който събираме, използваме и споделяме Вашите лични данни. Когато събираме Вашите лични данни, ние предприемаме мерки, за да се гарантира, че данните са точни, пълни и актуални. Но ние разбираме, че Вашите лични данни и Вашите предпочитания за поверителност може да се променят с времето.

Свържете се с нас чрез един от посочените по-долу методи, за да получите достъп до, да коригирате, изменяте или изтривате личните данни под контрола на Cochlear. За подпомагане на защитата на Вашата поверителност и сигурност ние ще предприемем разумни мерки с цел проверка на самоличността Ви, преди да Ви предоставим достъп до Вашите данни или да Ви позволим да коригирате, изменяте или изтривате нашите записи.

 

ДОПЪЛНЕНИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

В допълненията по-долу описваме как конкретни продукти и услуги събират и използват лични данни по начини, които не са описани в нашата главна Политика за поверителност (по-горе) или които изискват допълнително пояснение.


С приложението Nucleus® Smart можете да оптимизирате своето слухово изживяване директно от съвместимо устройство на Apple или устройство с AndroidTM. Приложението Ви позволява да сдвоите звуков процесор Nucleus 7 чрез Bluetooth® с Вашия съвместим смартфон, като Ви дава възможност бързо да сменяте програми, да регулирате силата на звука, да контролирате аксесоарите за предаване, да осъществявате достъп до работни съвети и да намирате изгубен или поставен на различно от обичайното място звуков процесор.
 

Синхронизиране на данни

Когато разрешите синхронизирането на данни, данните за слушане от Вашия звуков процесор и приложението Nucleus® Smart ще бъдат редовно синхронизирани с услугите на Cochlear, за да ги направят достъпни от всички Ваши свързани устройства. Изпратените данни включват данни от функцията за проследяване на слуха на приложението Nucleus Smart, като например колко е времето на отчетена реч и колко често Вашата звукова бобина е била разкачена. Синхронизираните данни не включват или разкриват подробности за Вашето здравословно състояние. Чрез синхронизирането на тези данни с Cochlear потребителите на множество мобилни устройства ще виждат едни и същи данни в Проследяване на слуха на всяко мобилно устройство.

Функцията за синхронизиране на данни се разрешава за всеки потребител поотделно. Когато родител или полагащо грижа лице разреши функцията за синхронизиране на данни за потребител на имплант Cochlear, функцията също така ще бъде разрешена за неговия/нейния съпруг/а и/или други полагащи грижа лица, които използват приложението Nucleus Smart с устройството на потребителя на импланта. Например, ако родител на потребител на имплант Cochlear разреши функцията за синхронизиране на данни за звуковия(ите) процесор(и) на своето дете, това също така ще разреши функцията за другия родител на потребителя на имплант, който използва приложението Nucleus Smart, за да контролира звуковия процесор на своето дете от собственото си мобилно устройство. По същия начин, ако единият родител или полагащото грижа лице забрани функцията за синхронизиране на данни, тя се забранява за всички други полагащи грижи лица за потребителя на имплант.

Cochlear използва личните данни, получени чрез функцията за синхронизиране на данни, за предоставяне на услугата за синхронизиране и за разрешаване на други услуги на Cochlear, налични на избрани пазари. Освен това Cochlear използва личните данни само в деидентифицирана форма, без имената на потребителите или на полагащите грижа лица, за идентифициране на тенденции, за подпомагане и споделяне на научноизследователски открития, за да разбере как се използват продуктите и услугите и за тяхното непрекъснато подобряване. Ние ще съхраняваме данните от синхронизирането на данни, докато поддържате акаунта си в Cochlear или докато изискате нещо друго.

Функцията за синхронизиране на данни не е необходима за използването на Вашия звуков процесор. Тя е опционална функция, която можете да разрешите или забраните по всяко време от екрана Настройки в приложението Nucleus Smart.
 

Задължителни данни

Когато влезете в приложението Nucleus Smart със своя акаунт в CochlearTM, информацията, свързана с Вашия имплант и звуков процесор, се изпраща на Cochlear. Тази информация ни позволява да валидираме, че приложението се използва с одобрен хардуер.
 

Известия

Приложението Nucleus Smart иска от Вас да разрешите известията, за да може приложението да Ви уведомява за важните известия, касаещи Вашия звуков процесор. Тази функция също позволява фонови функции, като Проследяване на слуха.

Можете да разрешите или забраните тази функция в настройките на известията на приложението на Вашия смартфон.
 

Намери моя процесор/услуги за местоположение

Приложението Nucleus Smart използва GPS и WiFi или клетъчна мрежа на Вашето устройство, за да Ви помогне да откриете изгубен или поставен на различно от обичайното място звуков процесор. То го прави чрез съхраняване на последното място, на което сте използвали звуковия си процесор, и на последното местоположение, където приложението е било използвано с Вашия звуков процесор. Вашите данни за местоположението не се изпращат на Cochlear.

Можете да разрешите или забраните тази функция в настройките на услугите за местоположение на Вашия смартфон.
 

Аналитични данни

Приложението Nucleus Smart събира и изпраща на Cochlear деидентифицирани данни за начина, по който се използва приложението, и всякакви грешки, които то среща. Тези данни помагат на Cochlear непрекъснато да подобрява приложението Nucleus Smart и други продукти и услуги на Cochlear. Примерите за аналитични данни включват типа на мобилното устройство и използваната операционна система, колко често са използвани функциите в рамките на приложението и адресите за интернет протокол, за да се оценява общия географски регион, в който се използва приложението. Cochlear прилага технологични и административни мерки за предотвратяване на свързването на тези данни с Вашата самоличност.

Словната марка Bluetooth® и логотата са регистрирани търговски марки, притежавани от Bluetooth SIG, Inc., и всякакво използване на тези марки от Cochlear Limited е по лиценз.

Apple е търговска марка на Apple Inc, регистрирана в САЩ и други държави.
Android е търговска марка на Google LLC.
Създаването на акаунт в Cochlear Ви позволява да влезете и използвате различни услуги и приложения на Cochlear, като приложението Nucleus® Smart, уебпортала myCochlear и нашия онлайн магазин. Услугите, от които се възползвате чрез акаунтите в Cochlear, се различават на различните пазари.

Когато създавате акаунт в Cochlear, ние искаме Вашите име, имейл адрес и дата на раждане. Ние използваме тази информация, за да свържем Вашия акаунт в Cochlear с регистрациите за Вашето устройство на Cochlear, което да ни помогне да Ви предоставим най-добрите услуги. Освен това Вашият имейл адрес може да бъде използван за комуникации, свързани с Вашия акаунт в Cochlear, а датата на раждане ни помага да гарантираме, че детските акаунти са създадени само със съгласието на родител или настойник.

Детски акаунти и родителско съгласие
Услугите и приложенията на Cochlear могат да бъдат използвани от деца чрез детски акаунт. Детските акаунти могат да бъдат създавани от родители или настойници чрез услугите и приложенията, които позволяват използването им, като приложението Nucleus Smart. За инструкции относно създаването на детски акаунт вижте ЧЗВ за приложението Nucleus Smart.

Детските акаунти могат да осъществят достъп до същите услуги и приложения на Cochlear, които са налични за възрастни. Това може да доведе до изпращане на лични данни на Cochlear. Например дете, използващо приложението Nucleus Smart, може да разреши функции, като синхронизиране на данни, която е описана подробно в допълнението за поверителност за приложение Nucleus Smart.

Услугите на Cochlear, които са разрешени от акаунта и са налични на някои пазари, разрешават споделянето на здравна информация с определен здравен специалист. Ако са разрешени, родителите по всяко време могат да изискат тези услуги да бъдат забранени, като се свържат със здравния специалист или с Cochlear.

Родителите може да преглеждат, да редактират, да изискат изтриването или да попречат на по-нататъшното събиране или използване на лични данни на децата им, като се свържат с нас, както е описано в настоящата политика за поверителност.


СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Как можете да повдигате въпроси или да изразявате притеснения във връзка с настоящата политика или относно начина, по който Cochlear борави с личните Ви данни?

Ако желаете да получите достъп до Вашата информация, да промените предпочитанията си за контакт или да повдигнете каквито и да било въпроси или притеснения относно настоящата политика за поверителност или относно начина, по който боравим с личните Ви данни, моля, изпратете имейл на privacy@cochlear.com или се свържете с един от регионалните офиси на Cochlear, който е най-близо до Вас:

COCHLEAR LIMITED
Attn: Privacy Officer
1 University Avenue
Macquarie University
NSW 2019
Australia
+61 2 9428 6555
COCHLEAR AMERICAS
Attn: Privacy Officer
13059 East Peakview Avenue
Centennial, CO 80111
United States of America
+1 800 523 5798
COCHLEAR EUROPE LIMITED
Attn: Privacy Officer
6 Dashwood Lang Road
Bourne Business Park
Addlestone
Surrey KT15 2HJ
United Kingdom
+44 1932 26 3400

Въпреки че ще положим усилия да разгледаме всякакви въпроси и притеснения, които може да имате, Вие също така имате право директно да се свържете с Вашия местен регулатор по поверителността или защитата на данните.

 

КАКВО СТАВА, КОГАТО НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА СЕ ПРОМЕНИ?

Може да се наложи понякога да актуализираме настоящата политика по най-различни причини, включително промяна на законите, разпоредбите и нашите бизнес практики. Когато извършваме промяна, ние ще публикуваме актуализираната политика за поверителност 30 дни, преди да влезе в сила, за да се гарантира, че сте запознати с това, което е ново.

 

БЛАГОДАРИМ ВИ

Оценяваме, че отделихте от времето си, за да прочетете настоящата политика. Знаем, че се доверявате на Cochlear, когато избирате да споделите Вашите лични данни с нас, и ние възнамеряваме да ги използваме отговорно, докато продължаваме да помагаме на хората да чуват и да бъдат чути.

Последна актуализация: юни 2018 г.
В сила от юли 2018 г.
D1425384