Skip to main content

Ứng dụng Nucleus® Smart: Giám sát nghe


Bộ xử lý âm thanh Nucleus® 7 thường xuyên theo dõi môi trường nghe và có thể nhận biết khi có lời nói. Biểu đồ trên màn hình 'Thời lượng nghe lời nói' theo dõi thời gian đã sử dụng trong môi trường nói. Nếu bạn sử dụng phụ kiện truyền âm thanh (như điện thoại iPhone tương thích), thời gian đó cũng được tính và thêm vào tổng 'Thời lượng nghe lời nói'.

Thời gian được sử dụng trong môi trường nghe có mối tương quan với tiến trình trong hành trình thính lực của bạn. Mục tiêu 'Thời lượng nghe lời nói' của mỗi người là khác nhau và tùy thuộc vào điều kiện công việc, gia đình và độ tuổi, cũng như vị trí của bạn trong hành trình. Một phương pháp tốt để bắt đầu đó là theo dõi 'Thời lượng nghe lời nói’ của bạn trong khoảng một tuần, sau đó đặt mục tiêu cao hơn một chút và xem bạn có thể cải thiện hay không.

Các gợi ý trong Ứng dụng Nucleus Smart có thể giúp bạn gia tăng 'Thời lượng nghe lời nói'.


Khi ghép đôi bộ xử lý âm thành với Ứng dụng Nucleus Smart, bạn sẽ được hỏi có muốn bật Đồng bộ dữ liệu hay không. Bật tính năng Đồng bộ dữ liệu nghĩa là dữ liệu Giám sát nghe sẽ được đồng bộ với Đám mây Cochlear. Nếu Đồng bộ dữ liệu không được bật, dữ liệu Giám sát nghe chỉ được lưu trên thiết bị và sẽ không được đồng bộ.


'Ngắt cuộn coil' là số lần mà cuộn coil của Bộ xử lý âm thanh Nucleus 7 bị ngắt kết nối với thiết bị cấy ghép cochlear trong một ngày cụ thể. Con số này thể hiện tất cả những lần mà cuộn coil bị tháo có chủ ý (ví dụ, khi thay quần áo hoặc khi tắm) và cả những lần mà cuộn coil bị ngắt kết nối ngoài ý muốn (ví dụ, vô tình va chạm). 'Ngắt cuộn coil’ cũng có thể được ghi lại nếu có vấn đề với dây coil của bạn.

Số lần 'Ngắt cuộn coil’ sẽ khác nhau ở mỗi người vì phụ thuộc vào phong cách sống của bạn. Bạn nên thiết lập thông tin ban đầu cho riêng bạn. Bạn có thể dùng số lần 'Ngắt cuộn coil' trung bình mỗi tuần để biết được như thế nào là bình thường cho bạn và con của bạn. Hoặc, bạn có thể ghi chú lại số lần 'Ngắt cuộn coil’ trong một ngày mà bạn cảm thấy tự tin rằng không có hoặc có rất ít số lần vô tình 'Ngắt cuộn coil'. Bạn có thể sử dụng thông tin ban đầu này để xác định xem số lần 'Ngắt cuộn coil' mà bạn thấy có cao hơn bình thường hay không.

Các gợi ý trong Ứng dụng Nucleus Smart có thể giúp bạn hạn chế số lần 'Ngắt cuộn coil'.


Có thể đã mất kết nối giữa Bộ xử lý âm thanh Nucleus 7 và thiết bị Apple tương thích của bạn, vì vậy dữ liệu đã không được thu thập đầy đủ trong thời gian này.

Để tránh tình trạng này xảy ra trong tương lai, hãy đảm bảo rằng cả iPhone hoặc iPod touch và bộ xử lý âm thanh đều được bật, Bluetooth® được bật và thiết bị Apple tương thích của bạn ở gần đó (ít nhất một lần buổi sáng và một lần buổi tối).

Lưu ý rằng để dữ liệu có thể được thu thập, Ứng dụng Nucleus Smart phải đang chạy, tuy nhiên không nhất thiết phải hoạt động bên trên các ứng dụng khác.


Không. Bạn chỉ cần đảm bảo rằng thiết bị Apple tương thích và Bộ xử lý âm thanh Nucleus 7 đều được bật và thường xuyên ở gần nhau (ít nhất một lần buổi sáng và một lần buổi tối), Bluetooth cũng được bật và Ứng dụng Nucleus Smart đang chạy trên thiết bị Apple tương thích.


Không. Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng với chúng tôi. Bộ xử lý âm thanh Nucleus 7 theo dõi môi trường và phát hiện lời nói nhưng không ghi âm.


ForwardFocus là tính năng điều kiện do người dùng kích hoạt, giúp bạn nghe rõ hơn trong những môi trường nghe không rõ. Có thể bật hoặc tắt trong thẻ ‘Chương trình’ trên Ứng dụng Nucleus Smart.

Khi được bật lên, ForwardFocus làm giảm mọi tiếng ồn phát ra từ đằng sau để bạn nghe rõ hơn người đang nói ở đằng trước bạn. Chỉ cần bật trong những môi trường nơi bạn muốn tập trung vào ai đó đang nói ở đằng trước bạn và tắt khi không cần thiết, ví dụ như trong bối cảnh yên tĩnh.


ForwardFocus cần được bật bởi chuyên viên thính giác của bạn. Hãy liên hệ Cochlear hoặc chuyên viên sức khỏe thính giác của bạn để tìm hiểu thêm.


Đồng bộ dữ liệu là một tính năng của Ứng dụng Nucleus Smart, giúp đồng bộ dữ liệu ừ bộ xử lý âm thanh của bạn với Cochlear Cloud.


Nếu Đồng bộ dữ liệu được bật, dữ liệu Giám sát nghe sẽ được sao lưu và tổng hợp từ tất cả thiết bị mà dữ liệu được ghi lại qua đó. Điều này có nghĩa là nếu bạn làm mất điện thoại, dữ liệu của bạn sẽ không bị mất nếu bạn đăng nhập từ một thiết bị khác.