Skip to main content

การเข้าคู่เครื่องแปลงสัญญาณเสียง Nucleus® 7 ของคุณกับอุปกรณ์ Apple ที่ใช้งานร่วมกันได้

ฉันจะเข้าคู่เครื่องแปลงสัญญาณเสียง Nucleus 7 กับ iPhone หรือ iPod touch ได้อย่างไร

ก่อนที่คุณจะสามารถใช้คุณสมบัติการควบคุมของแอพ Nucleus Smart คุณจำเป็นต้องเข้าคู่เครื่องแปลงสัญญาณเสียงของคุณกับ iPhone หรือ iPod touch ที่ใช้งานร่วมกันได้ก่อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าคู่ ดู คำถามที่พบบ่อยของแอพ Nucleus Smart

 

ฉันสามารถเข้าคู่อุปกรณ์สองทิศทางกับ iPhone หรือ iPod touch ของฉันได้หรือไม่

ได้ หากคุณมีเครื่องแปลงสัญญาณเสียง Nucleus 7 สองทิศทาง คุณจำเป็นต้องเข้าคู่เครื่องแปลงสัญญาณเสียงทั้งสองเครื่องเข้ากับอุปกรณ์ Apple ที่ใช้งานร่วมกันได้ โดยเข้าคู่เครื่องแปลงสัญญาณเสียงทั้งสองเครื่องพร้อมกัน (ระหว่างหน้าต่างเข้าคู่เดียวกัน) แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าทั้งสองเครื่องตั้งค่าเป็นอุปกรณ์ ‘ซ้าย’ และ ‘ขวา’ ถูกต้อง

 

^เครื่องแปลงสัญญาณเสียง Nucleus 7 ของ Cochlear สามารถใช้ร่วมกับ iPhone, iPad และ iPod touch สำหรับข้อมูลความเข้ากันได้ของอุปกรณ์ โปรดดูที่ www.cochlear.com/compatibility. แอพ Nucleus Smart ของ Cochlear สามารถดาวน์โหลดได้บน App Store และ Google Play สำหรับข้อมูลความเข้ากันได้ของอุปกรณ์ โปรดดูที่ www.cochlear.com/compatibility. Apple, โลโก้ Apple, FaceTime, โลโก้ Made for iPad, โลโก้ Made for iPhone, โลโก้ Made for iPod, iPhone, iPad Pro, iPad Air, iPad mini, iPad และ iPod touch เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ App Store เป็นเครื่องหมายบริการของ Apple Inc. จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ