Skip to main content

Osia® Smart App: Vanliga frågor


Osia Smart App är kompatibel med Osia 2-ljudprocessorn.


En aktuell lista med kompatibla iPhone- och Apple Watch-modeller samt iOS-versioner finns på www.cochlear.com/compatibility.


Ja, i de flesta fall. Appen har verifierats på den iOS som är tillgänglig vid tidpunkten för start. Om en nyare iOS-version rapporteras orsaka problem försöker vi uppdatera appen och lösa problemet så snart som möjligt.

För att minimera risken för problem med parkopplingen, anslutningen eller appen vid uppdatering av iOS rekommenderar vi att du antingen:

  • loggar ut från appen, tar bort parkopplingen med ljudprocessorn och avinstallerar appen innan du uppdaterar iOS, eller
  • loggar ut från appen, tar bort parkopplingen med ljudprocessorn, avinstallerar appen och startar om din iPhone när du har uppdaterat iOS.

Därefter börjar du med att parkoppla ljudprocessorn, ladda ned och installera appen (se vidare anvisningar nedan) och loggar in igen med samma uppgifter som tidigare.


Ja, du kan parkoppla upp till 5 iPhones med dina ljudprocessorer och installera appen på alla. Du kan däremot bara ansluta en iPhone åt gången till ljudprocessorerna.


I appen visas anvisningar på skärmen om hur du löser problem med anslutningen. Se till att du använder den senaste iOS-versionen (om inget annat anges från Cochlear på www.cochlear.com/compatibility). Vi rekommenderar att du, innan du uppdaterar iOS, tar bort parkopplingen med ljudprocessorn och sedan parkopplar igen efter uppdateringen.

Det kan även uppstå problem med anslutningen om du strömmar ljud från din iPhone till ljudprocessorn när appen startas. Om appen körs i bakgrunden när ljud strömmas ska det inte vara något problem.


Anslutningen mellan ljudprocessorn och iPhone kan brytas om ljudprocessorns batterinivå är låg eller om avståndet mellan iPhone och ljudprocessor är för stort eller blockeras.

Kontrollera att ljudprocessorns batterinivå är tillräcklig och att den är inom räckvidden för den mobila enheten. Se till att Bluetooth är på och starta sedan om appen. Appen bör återansluta automatiskt.

Om anslutningen bryts visas alternativet ”Starta felsökning”. Tryck på den för att starta en guidad felsökning för att få mer hjälp.


Det är svårt att ange ett exakt avstånd eftersom detta beror på faktorer som ljudprocessorns batterinivå, eventuella fasta föremål mellan iPhone och ljudprocessor samt den miljö du befinner dig i.


Batterinivån på ljudprocessorn kan vara för låg för att hantera anslutningen. Försök att byta batteri. Appen återansluter automatiskt.

Om anslutningen bryts visas alternativet ”Starta felsökning”. Tryck på den för att starta en guidad felsökning för att få mer hjälp.

Om problemet kvarstår kan du försöka ta bort den parkopplade ljudprocessorn från din iPhone och sedan parkoppla den igen. Mer information finns i ”Hur tar jag bort en tidigare parkopplad ljudprocessor?”


När du strömmar ljud från din iPhone flyttas ljudprocessorerna automatiskt till ett strömningsprogram. Om du vill gå tillbaka till ett hörselprogram stoppar du strömningen.


Anslutningen till ljudprocessorn kan ha brutits. När anslutningen har återupprättats kan du byta program igen.


Apple Watch-gränssnittet ger dig snabb åtkomst till huvudfunktioner som att byta program eller justera volymen. Svep åt vänster eller höger för att välja ett program, välja en favorit eller aktivera strömning från trådlösa tillbehör. Vrid på Digital Crown för att justera volymen upp eller ned, eller stäng av ljudet genom att ställa in volymen på 0.

På Apple Watch visas också notifieringar, t.ex. varningar om ljudprocessorns batteri.


Batteriindikatorn i appen visar ljudprocessorns aktuella batterinivå som full eller låg. Låg batterinivå innebär att den trådlösa driften är nära att brytas och att batteriet bör bytas ut snart.

Osia 2-ljudprocessorn använder ett batteri av zink-lufttyp som ger i princip samma effekt tills det nästan är tomt och förlorar sedan effekt mycket snabbt. Det är därför svårt för appen att visa en exakt batterinivå tills ljudprocessorn visar en batterivarning.


Nej. Appen påverkar inte ljudprocessorns batteriförbrukning nämnvärt.

När appen körs använder den en del av iPhone-batteriet, ungefär som andra appar. Om du vill använda funktionen ”Hitta enhet” i appen måste GPS-funktionen vara påslagen. Du kan spara batteri genom att stänga av GPS-funktionen på din iPhone.


Ja. Om du parkopplar din mobila enhet med barnets ljudprocessor kan du styra och övervaka den på avstånd, men du måste vara inom räckvidden. Du kan då se batteristatus, justera volym och byta program utan att behöva röra vid ljudprocessorn.