Skip to main content

Osia® Smart App: Vanliga frågor


Osia Smart App är kompatibel med Osia 2-ljudprocessorn.


En aktuell lista med kompatibla Android-smartphones och OS-versioner finns på www.cochlear.com/compatibility.


Ja, i de flesta fall. Appen har verifierats på det Android OS som är tillgängligt vid tidpunkten för start. Om en nyare Android OS-version rapporteras orsaka problem uppdaterar vi sidan www.cochlear.com/compatibility samt uppdaterar appen och löser problemet så snart som möjligt.

För att minimera risken för problem med parkopplingen, anslutningen eller appen vid uppdatering av Android OS rekommenderar vi att du antingen:

  • loggar ut från appen och avinstallerar appen innan du uppdaterar OS, eller
  • loggar ut från appen, avinstallerar appen och startar om din smartphone när du har uppdaterat OS.

Installera och öppna sedan appen, logga in och parkoppla med/anslut ljudprocessorn igen genom att följa anvisningarna på skärmen.


Ja, du kan parkoppla upp till 5 smartphones med dina ljudprocessorer och installera appen på alla. Du kan däremot bara ansluta en smartphone åt gången till ljudprocessorerna.


Anslutningen mellan ljudprocessorn och din smartphone kan brytas om ljudprocessorns batterinivå är låg eller om avståndet mellan smartphone och ljudprocessor är för stort eller blockeras.

Kontrollera att ljudprocessorns batterinivå är tillräcklig och att den är inom räckvidden för din smartphone. Se till att Bluetooth är på och starta sedan om appen och ljudprocessorn. Appen bör återansluta automatiskt.

Om anslutningen bryts visas alternativet ”Starta felsökning”. Tryck på den för att starta en guidad felsökning för att få mer hjälp.


Det är svårt att ange ett exakt avstånd eftersom detta beror på faktorer som ljudprocessorns batterinivå, eventuella fasta föremål mellan iPhone och ljudprocessor samt den miljö du befinner dig i.


Batterinivån på ljudprocessorn kan vara för låg för att hantera anslutningen. Försök att byta batteri. Appen återansluter automatiskt.

Om anslutningen bryts visas alternativet ”Starta felsökning”. Tryck på den för att starta en guidad felsökning för att få mer hjälp.

Om problemet kvarstår kan du försöka ta bort den parkopplade ljudprocessorn från din smartphone och sedan parkoppla den igen. Mer information finns i ”Hur tar jag bort en tidigare parkopplad ljudprocessor?”


Anslutningen till ljudprocessorn kan ha brutits. När anslutningen har återupprättats kan du byta program igen.


Batteriindikatorn i appen visar ljudprocessorns aktuella batterinivå som full eller låg. Låg batterinivå innebär att den trådlösa driften är nära att brytas och att batteriet bör bytas ut snart.

Osia 2-ljudprocessorn använder ett batteri av zink-lufttyp som ger i princip samma effekt tills det nästan är tomt och förlorar sedan effekt mycket snabbt. Det är därför svårt för appen att visa en exakt batterinivå tills ljudprocessorn visar en batterivarning.


Nej. Appen påverkar inte ljudprocessorns batteriförbrukning nämnvärt.

När appen körs använder den en del av smartphonebatteriet, ungefär som andra appar. Om du vill använda funktionen ”Hitta enhet” i appen måste GPS-funktionen vara påslagen. Du kan spara batteri genom att stänga av GPS-funktionen på din smartphone.


Ja. Om du parkopplar din mobila enhet med barnets ljudprocessor kan du styra och övervaka den på avstånd, men du måste vara inom räckvidden. Du kan då se batteristatus, justera volym och byta program utan att behöva röra vid ljudprocessorn.