Skip to main content

Parkoppla ljudprocessorn med en kompatibel Apple-enhet^

Hur parkopplar jag en Nucleus 7- eller Kanso 2-ljudprocessor med en iPhone eller iPod touch?

Innan du kan använda styrfunktionerna i Nucleus Smart App måste du parkoppla ljudprocessorn med en kompatibel iPhone eller iPod touch. Mer information om parkoppling finns i vanliga frågor och svar om Nucleus Smart App.

 

Kan jag parkoppla bilaterala ljudprocessorer med min iPhone eller iPod touch?

Ja Om du har bilaterala ljudprocessorer måste du parkoppla båda ljudprocessorerna med den kompatibla Apple-enheten. När du ska göra det parkopplar du båda ljudprocessorerna samtidigt (under samma parkopplingsperiod) och ser till att de är rätt inställda som vänster och höger enhet.

^Cochlear Nucleus 7- och Kanso 2-ljudprocessorerna är kompatibla med iPhone, iPad och iPod touch. Mer information om kompatibilitet finns på www.cochlear.com/compatibility. Cochlear Nucleus Smart App finns tillgänglig på App Store och Google Play. Mer information om kompatibilitet finns på www.cochlear.com/compatibility. Apple, Apple-logotypen, FaceTime, Made for iPad-logotypen, Made for iPhone-logotypen, Made for iPod-logotypen, iPhone, iPad Pro, iPad Air, iPad mini, iPad och iPod touch är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. App Store är ett varumärke för tjänster som tillhör Apple Inc. och är registrerat i USA och andra länder.