Skip to main content

Nucleus® Smart App: Hörselmonitor


Nucleus® 7-ljudprocessorn övervakar hela tiden lyssningsmiljön och känner av tal. Diagrammen på Tid i tal-skärmen spårar den tid som tillbringas i talmiljö. Om du strömmar ljud från en enhet (till exempel Cochlear Wireless TV Streamer) räknas den tiden också in i den totala tiden i tal.

Tiden som tillbringas i en lyssningsmiljö motsvarar de framsteg som du gör på din hörselresa. Målet för Tid i tal varierar mellan olika personer och beror på ålder, familj, jobb och var du befinner dig på din resa. Ett bra sätt att komma igång på är att spåra din Tid i tal i ungefär en vecka och sedan sätta målet lite högre än det.

I Nucleus Smart App kan du få tips som hjälper dig att öka din Tid i tal.


Spole av är det antal gånger som Nucleus 7-ljudprocessorn kopplades från cochleaimplantatet under en dag. Siffran reflekterar alla gånger som spolen medvetet togs bort (till exempel vid klädbyte eller dusch), men även de gånger spolen frånkopplades av misstag (att spolen råkade lossna). Ett meddelande om Spole av kan även bero på ett problem med spolkabeln.

Antalet Spole av varierar mellan olika personer och vardagssituationer. Det kan vara bra att komma fram till ett medelvärde som utgångspunkt. Det genomsnittliga antalet Spole av varje vecka kan ge en uppfattning om vad som är normalt för dig eller ditt barn. Du kan även skriva ned antalet Spole av under en dag när du är säker på att antalet oavsiktliga Spole av var få eller inga. Medelvärdet kan användas för att bedöma om antalet Spole av är högre än normalt.

Det finns tips i Nucleus Smart App som kan hjälpa dig att minska antalet Spole av.


Anslutningen mellan Nucleus 7-ljudprocessorn och den kompatibla Android™-enheten kan ha brutits, vilket innebär att otillräckliga data samlades in under denna period.

För att förhindra att det här händer i framtiden kan du se till att både din kompatibla Android-enhet och ljudprocessorn är påslagna, att Bluetooth® är aktiverat samt att den kompatibla Android-enheten är i närheten (åtminstone en gång på morgonen och en gång på kvällen).

Obs! För att data ska samlas in måste Nucleus Smart App vara igång, men den behöver inte vara aktiv i förgrunden.


Nej. Du behöver bara se till att både den kompatibla Android-enheten och Nucleus 7-ljudprocessorn är påslagna och i närheten av varandra regelbundet (åtminstone en gång på morgonen och en gång på kvällen), att Bluetooth är aktiverat samt att Nucleus Smart App körs på den kompatibla Android-enheten.


Nej. Vi värnar om våra kunders integritet. Nucleus 7-ljudprocessorn övervakar miljön och känner igen tal, men spelar inte in ljud.


Cochlear lagrar inte data från hörselmonitorn. De sparas bara på din kompatibla Android-enhet.


ForwardFocus är en användaraktiverad styrfunktion som gör att du kan höra bättre i svåra lyssningsmiljöer. Den kan slås på eller stängas av på fliken Program i Nucleus Smart App.

När ForwardFocus är på reduceras alla ljud bakom dig så att du bättre kan höra den person som talar framför dig. Slå på funktionen i miljöer där du vill fokusera på en person som talar framför dig och slå av den när den inte behövs, till exempel i en tyst omgivning.


ForwardFocus måste aktiveras av din audionom. Kontakta Cochlear eller din audionom för mer information.