Skip to main content

Aplikacija Nucleus® Smart: Česta pitanja


Procesor zvuka Cochlear™ Nucleus 7 je kompatibilan sa aplikacijom Nucleus Smart.


Aplikacija Nucleus Smart je kompatibilna sa uređajima iPhone 5 (i novijim) i iPod 6. generacije (i novijim) na kojima je instaliran iOS 10.0 ili noviji. Nije dizajnirana za korišćenje sa drugim Apple uređajima.

^Procesor zvuka Cochlear Nucleus 7 je kompatibilan sa uređajima iPhone, iPad i iPod touch. Informacije o kompatibilnosti možete pronaći na lokaciji www.cochlear.com/compatibility. Aplikacija Cochlear Nucleus Smart je dostupna u uslugama App Store i Google Play. Informacije o kompatibilnosti možete pronaći na lokaciji www.cochlear.com/compatibility. Apple, logotip Apple, FaceTime, logotip Made for iPad, logotip Made for iPhone, logotip Made for iPod, iPhone, iPad Pro, iPad Air, iPad mini, iPad i iPod touch zaštitni su znakovi kompanije Apple Inc. registrovani u SAD i drugim državama. App Store je oznaka usluge kompanije Apple Inc. registrovana u SAD i drugim državama.


Aplikacija Nucleus Smart može besplatno da se preuzme sa Apple portala App Store. Dodirnite ikonu App Store, potražite „Nucleus Smart“, pa izaberite preuzimanje aplikacije Nucleus Smart. Imajte u vidu da aplikacija Nucleus Smart možda neće biti dostupna u svim zemljama, pa vam se zato možda neće pojaviti u pretrazi.


Kada preuzmete i instalirate aplikaciju Nucleus Smart, dodirnite „DEMO režim“ da biste počeli da se upoznajete sa raznim funkcijama i svojstvima. On vam omogućava istraživanje aplikacije Nucleus Smart i upoznavanje sa njenim radom i pre nabavke procesora zvuka Nucleus 7.

Da biste mogli da upravljate procesorom zvuka Nucleus 7 putem aplikacije Nucleus Smart, treba da se prijavite pomoću podataka o Cochlear nalogu. Ako nemate Cochlear nalog, nakon što preuzmete aplikaciju nalog možete da kreirate tako što ćete dodirnuti „Kreirajte novi nalog“ i pratiti uputstva na ekranu.


Možete da uparite procesor zvuka Nucleus 7 sa najviše pet kompatibilnih Apple uređaja i da instalirate aplikaciju Nucleus Smart na svaki od njih. Međutim, u datom trenutku samo jedan kompatibilni Apple uređaj može da bude povezan sa vašim procesorima zvuka. 


U DEMO režimu možete da koristite aplikaciju Nucleus Smart i dok nije povezana sa procesorom zvuka Nucleus 7 radi demonstracije ili isprobavanja. DEMO režim možete da uključite/isključite u odeljku „Podešavanja“ u aplikaciji Nucleus Smart.


Da. Kada uparite kompatibilni Apple uređaj sa detetovim procesorom zvuka Nucleus 7, možete da upravljate procesorom i da ga nadgledate, što obuhvata podatke o statusu baterije, regulaciju jačine zvuka i promenu programa bez potrebe za dodirivanjem procesora zvuka.

Preporučujemo da deaktivirate striming zvuka na detetov procesor da se telefonski pozivi i muzika ne bi strimovali na procesor. To možete da uradite tako što ćete izabrati Podešavanja > Opšte > Pristupačnost > Slušni aparati, a zatim isključiti opciju „Strimuj na slušni aparat“. To će sprečiti striming zvuka na detetov procesor zvuka, ali neće uticati na mogućnost upravljanja putem aplikacije Nucleus Smart.

Ako ne uspevate da podesite procesore zvuka pomoću aplikacije Nucleus Smart, možda se vaš kompatibilni Apple uređaj nije pravilno upario sa procesorom.

Da biste saznali više o uparivanju, pogledajte našu animaciju o uparivanju sa modelom Nucleus 7. Ako ste uspešno obavili uparivanje, vodite računa da uređaj ne premašuje preporučeno rastojanje i da ništa ne izaziva prekomerne smetnje. Ako se problem i dalje javlja, obratite se kompaniji Cochlear ili specijalisti za sluh.

 

U gornjem desnom uglu početnog ekrana aplikacije Nucleus Smart videćete ikonu baterije. Ona vam pokazuje koliko su baterije napunjene. Dodirnite ikonu baterije da biste otvorili ekran „Status“ na kome je detaljnije prikazan nivo baterije u procesoru zvuka. Na tom ekranu su ilustrovani i nivo zvuka koji se šalje u procesor zvuka Nucleus 7 i indikator statusa procesora zvuka. Znak potvrde pokazuje da procesor zvuka Nucleus 7 pravilno radi.


Dvaput pritisnite dugme za početnu stranicu na kompatibilnom Apple uređaju da biste videli koje su sve aplikacije aktivne. Prevlačenjem prstom ulevo ili udesno listate aplikacije; ako je aplikacija Nucleus Smart aktivna, videćete je među prikazanim aplikacijama. Dodirnite prikazanu aplikaciju Nucleus Smart da biste se vratili na nju i nastavili da je koristite. Da bi vam stizala upozorenja, da biste mogli da locirate izgubljeni procesor zvuka i da koristite funkciju Praćenje slušanja, aplikacija treba uvek da vam bude aktivna na Apple uređaju. Ako treba da zatvorite aplikaciju radi otkrivanja i otklanjanja problema u radu, obavezno je otvorite opet.


Aplikacija Nucleus Smart će prestati da radi samo ako je prinudno zatvorite. Aplikaciju treba da zatvorite samo za potrebe otkrivanja i otklanjanja problema u radu, jer aplikacija mora da bude aktivna da biste mogli da koristite funkcije kao što su Traženje mog procesora i Praćenje slušanja. Da biste zatvorili aplikaciju, dvaput pritisnite dugme za početni ekran na kompatibilnom Apple uređaju da biste videli koje su sve aplikacije aktivne. Prevlačenjem prstom ulevo ili udesno listajte aplikacije dok ne dođete do aplikacije Nucleus Smart. Kada nađete aplikaciju Nucleus Smart, prevucite je nagore da biste je zatvorili.


Ako i dalje nailazite na probleme ili imate druga pitanja o aplikaciji Nucleus Smart, od lokalne kancelarije kompanije Cochlear (cochlear.com/intl/contact/global-offices) zatražite savet i pomoć.