Skip to main content

Aplikacija Nucleus® Smart: Česta pitanja


Procesori zvuka Cochlear™ Nucleus 7 i Kanso 2 kompatibilni su sa aplikacijom Nucleus Smart.


Aplikacija Nucleus Smart je kompatibilna sa uređajima iPhone 5s (i novijim) i iPod uređajima 6. generacije (i novijim) na kojima je instaliran iOS 11.0 ili noviji operativni sistem. Nije projektovan za korišćenje sa drugim Apple uređajima. Informacije o kompatibilnosti možete pronaći na lokaciji www.cochlear.com/compatibility.


Aplikacija Nucleus Smart može besplatno da se preuzme sa portala App Store kompanije Apple. Dodirnite ikonu App Store, potražite „Nucleus Smart“, pa izaberite preuzimanje aplikacije Nucleus Smart. Imajte u vidu da aplikacija Nucleus Smart možda neće biti dostupna u svim zemljama, pa vam se zato možda neće pojaviti u pretrazi.


Kada preuzmete i instalirate aplikaciju Nucleus Smart, dodirnite „DEMO režim“ da biste počeli da se upoznajete sa raznim funkcijama i svojstvima. On vam omogućava istraživanje aplikacije Nucleus Smart i upoznavanje sa njenim radom i pre nabavke procesora zvuka Nucleus 7 ili Kanso 2.

Da biste mogli da upravljate procesorom zvuka putem aplikacije Nucleus Smart, treba da se prijavite pomoću podataka o Cochlear nalogu. Ako nemate nalog za Cochlear, možete da ga kreirate nakon što preuzmete aplikaciju tako što ćete dodirnuti stavku „Kreirajte novi nalog“ i pratiti uputstva na ekranu.


Možete da uparite procesore zvuka Nucleus 7 ili Kanso 2 sa najviše pet kompatibilnih Apple uređaja i da instalirate aplikaciju Nucleus Smart na svaki od njih. Međutim, u datom trenutku samo jedan kompatibilni Apple uređaj može da bude povezan sa vašim procesorima zvuka. 


U demo režimu možete da koristite aplikaciju Nucleus Smart i dok nije povezana sa procesorom zvuka Nucleus 7 ili Kanso 2 radi demonstracije ili isprobavanja. Demo režim možete da uključite/isključite u odeljku „Podešavanja“ u aplikaciji Nucleus Smart.


Da. Kada uparite kompatibilni Apple uređaj sa detetovim procesorom zvuka Nucleus 7 ili Kanso 2, možete da upravljate procesorom i da ga nadgledate, što obuhvata podatke o statusu baterije, regulaciju jačine zvuka i promenu programa bez potrebe za dodirivanjem procesora zvuka.

Preporučujemo da deaktivirate striming zvuka na detetov procesor da se telefonski pozivi ili muzika ne bi strimovali na procesor. To možete da uradite promenom podešavanja „Audio Routing“ (Usmeravanje zvuka) za slušni aparat koje se nalazi pod stavkom „Pristupačnost“ u meniju „Podešavanja“ vašeg Apple uređaja. Kada otvorite podešavanja „Audio Routing“ (Usmeravanje zvuka), izaberite opciju „Never Hearing Devices“ (Nikada slušni aparati) za stavke „Call Audio“ (Zvuk poziva) ili „Media Audio“ (Zvuk medija) da biste prekinuli striming poziva ili medija. To će sprečiti striming zvuka na detetov procesor zvuka, ali neće uticati na mogućnost upravljanja putem aplikacije Nucleus Smart.


Ako ne uspevate da podesite procesore zvuka pomoću aplikacije Nucleus Smart, možda se vaš kompatibilni Apple uređaj nije pravilno upario sa procesorom.

Da biste saznali više o uparivanju, pogledajte našu animaciju o uparivanju. Ako ste uspešno obavili uparivanje, vodite računa o tome da uređaj ne premašuje preporučeno rastojanje i da ništa ne izaziva prekomerne smetnje. Ukoliko problem i dalje postoji, obratite se kompaniji Cochlear.

 

U gornjem desnom uglu početnog ekrana aplikacije Nucleus Smart videćete ikonu baterije. Ona vam pokazuje koliko još snage ima u bateriji procesora zvuka. Dodirnite ikonu baterije da biste otvorili ekran „Status“ na kome je detaljnije prikazan nivo baterije u procesoru zvuka. Na tom ekranu su ilustrovani i nivo zvuka koji se šalje u procesor zvuka Nucleus 7 ili Kanso 2 i indikator statusa procesora zvuka. Znak potvrde označava da procesor zvuka pravilno radi.


Dvaput pritisnite dugme za početnu stranicu na kompatibilnom Apple uređaju da biste videli koje su sve aplikacije aktivne. Prevlačenjem prstom ulevo ili udesno listate aplikacije; ako je aplikacija Nucleus Smart aktivna, videćete je među prikazanim aplikacijama. Dodirnite prikazanu aplikaciju Nucleus Smart da biste se vratili na nju i nastavili da je koristite. Da bi vam stizala upozorenja, da biste mogli da locirate izgubljeni procesor zvuka i da koristite funkciju „Praćenje slušanja“, aplikacija treba uvek da vam bude aktivna na Apple uređaju. Ako treba da zatvorite aplikaciju radi otkrivanja i otklanjanja problema u radu, obavezno je otvorite opet.


Aplikacija Nucleus Smart će prestati da radi samo ako je prinudno zatvorite. Aplikaciju treba da zatvorite samo za potrebe otkrivanja i otklanjanja problema u radu, jer aplikacija mora da bude aktivna da biste mogli da koristite funkcije kao što su „Traženje mog procesora“ i „Praćenje slušanja“. Da biste zatvorili aplikaciju, dvaput pritisnite dugme za početni ekran na kompatibilnom Apple uređaju da biste videli koje su sve aplikacije aktivne. Prevlačenjem prstom ulevo ili udesno listajte aplikacije dok ne dođete do aplikacije Nucleus Smart. Kada nađete aplikaciju Nucleus Smart, prevucite je nagore da biste je zatvorili.


Ako i dalje nailazite na probleme ili imate druga pitanja o aplikaciji Nucleus Smart, zatražite savet i pomoć od lokalne kancelarije kompanije Cochlear (cochlear.com/intl/contact/global-offices).


Aplikacija Nucleus Smart za Apple Watch povezuje se sa aplikacijom Nucleus Smart pokrenutom na kompatibilnom iPhone uređaju. Ona se ne povezuje direktno sa procesorom zvuka Nucleus 7 ili Kanso 2. Da bi aplikacija Nucleus Smart za Apple Watch mogla da radi, aplikacija Nucleus Smart mora biti pokrenuta na iPhone uređaju.

Apple Watch koristi Bluetooth® za uparivanje sa iPhone uređajem i putem te iste Bluetooth veze aplikacija Nucleus Smart za Apple Watch komunicira sa aplikacijom Nucleus Smart.

Kada se podešavanja procesora zvuka Nucleus 7 ili Kanso 2 promene u aplikaciji Nucleus Smart za Apple Watch, ta podešavanja se odmah primenjuju na aplikaciju Nucleus Smart na iPhone uređaju.


Minimalna verzija koja je kompatibilna je verzija 6 operativnog sistema watchOS (operativni sistem za Apple Watch).

Informacije o kompatibilnosti možete pronaći na lokaciji www.cochlear.com/compatibility

Aplikacija Nucleus Smart za Apple Watch kompatibilna je sa aplikacijom Nucleus Smart koja je trenutno dostupna samo u SAD i izabranim zemljama. Obratite se kompaniji Cochlear za više informacija o dostupnosti.


Ako se prekine veza iPhone uređaja sa procesorom zvuka Nucleus 7 ili Kanso 2, aplikacija Nucleus Smart za Apple Watch neće moći da ga kontroliše.

Da biste nastavili, otvorite aplikaciju Nucleus Smart na vašem iPhone uređaju kako biste ponovo uspostavili vezu sa procesorom zvuka.


Da biste procesorom zvuka Nucleus 7 ili Kanso 2 upravljali iz aplikacije Nucleus Smart za Apple Watch, morate biti prijavljeni u aplikaciju Nucleus Smart.


Aplikacija Nucleus Smart za Apple Watch objavljena je u septembru 2019. godine u SAD i Latinskoj Americi.

Korisnici aplikacije Nucleus Smart iz drugih zemalja neće moći da koriste aplikaciju Nucleus Smart za Apple Watch. Dostupnost na drugim tržištima zavisi od lokalnog rasporeda plasiranja proizvoda.