Skip to main content

Saznajte više o Cochlear™ nalogu


Vaš Cochlear nalog je lični nalog pomoću kog pristupate uslugama kompanije Cochlear. On vam omogućava da se prijavljujete na onlajn usluge kompanije Cochlear pomoću adrese e-pošte i lozinke. Cochlear nalog vam treba za pristupanje uslugama kompanije Cochlear poput aplikacije Cochlear Nucleus Smart.

Kada budete otvorili Cochlear nalog, kompanija Cochlear će moći da vam pruža resurse, usluge i podršku za povezivanje i da vam pomaže u iskustvu slušanja uz procesor zvuka Nucleus 7. Cochlear će moći i da vas redovno obaveštava o novostima u vezi sa iOS-om i aplikacijom Nucleus Smart.


U većini zemalja, Cochlear nalog možete da kreirate samo ako imate potreban broj godina. U suprotnom, roditelj ili staratelj podešava vaš Cochlear nalog i daje svoju saglasnost. Starosna granica se razlikuje u zavisnosti od zemlje prebivališta. Obratite se lokalnoj kancelariji kompanije Cochlear ako imate pitanja na ovu temu. Kontakt podaci se nalaze na stranici cochlear.com/intl/contact/global-offices.


Ne, ne možete da podesite Cochlear nalog za nekoga ko je iznad navedene starosne granice.


Ako dete nije dovoljno staro, a otvorilo je Cochlear nalog, potražite savet ili pomoć od lokalne kancelarije kompanije Cochlear budući da je roditeljska saglasnost neophodna da bi dete imalo nalog. Kontakt podaci se nalaze na stranici cochlear.com/intl/contact/global-offices.


Ne, jer on pruža pristup vašim ličnim informacijama. Čuvajte tajnost svojih podataka za prijavljivanje.


Ako ste kupili neki proizvod kompanije Cochlear putem internet prodavnice ili ste nekada koristili neku onlajn uslugu kompanije Cochlear, možda već imate Cochlear nalog. Možda budete mogli da se prijavljujete na aplikaciju Nucleus Smart pomoću te iste adrese e-pošte i lozinke. Ako želite da proverite da li već imate Cochlear nalog, zatražite pomoć od lokalne službe kompanije Cochlear za korisnike.


Ako nemate Cochlear nalog (tj. nemate pristup drugim onlajn uslugama kompanije Cochlear pomoću e-adrese i lozinke), možete da ga otvorite tako što ćete izabrati stavku „Kreirajte novi nalog“ u aplikaciji Nucleus Smart.

Potrebno je da:

 1. Unesete svoje ime i e-adresu
 2. Kreirate jedinstvenu lozinku za Cochlear nalog.

Kada pošaljete detalje, stići će vam poruka e-pošte sa vezom za aktiviranje Cochlear naloga. Ako vam ne stigne poruka e-pošte, pogledajte fasciklu sa bezvrednom poštom. Kada kliknete na vezu za aktiviranje, aplikacija Nucleus Smart će se automatski otvoriti i moći ćete da se prijavite pomoću adrese e-pošte i lozinke.


Ako želite da vaše dete samostalno koristi aplikaciju Nucleus Smart na svom uređaju kako bi upravljalo procesorom zvuka Nucleus 7, možete da kreirate Cochlear nalog za njega. Prilikom podešavanja naloga dajete svoju saglasnost da se detetu dodeli pun pristup svim funkcijama aplikacije. Takođe, dajete svoju saglasnost za sinhronizaciju njegovih podataka sa Cochlear oblakom ako je omogućena funkcija Data Sync.


Da biste podesili nalog za dete, potrebno vam je sledeće:

 1. Kompatibilni Apple uređaj na kojem je instalirana aplikacija Nucleus Smart
 2. E-adresa za vaše dete (pored vaše lične e-adrese)
 3. Vaš kompatibilni Apple ili Android uređaj
 4. Vaš Cochlear nalog

Potrebno je oko 15 minuta da podesite Cochlear nalog za svoje dete.


Da biste mogli da podesite Cochlear nalog za svoje dete, morate imati svoj Cochlear nalog.

Podešavanje Cochlear naloga (odrasli)

 1. Ako nemate Cochlear nalog (tj. nemate pristup drugim onlajn uslugama kompanije Cochlear pomoću e-adrese i lozinke), možete da ga otvorite tako što ćete izabrati stavku „Kreirajte novi nalog“ u aplikaciji Nucleus Smart.
 2. Treba da unesete svoje ime i adresu e-pošte. Treba i da unesete jedinstvenu lozinku za Cochlear nalog.
 3. Kada pošaljete detalje, stići će vam poruka e-pošte sa vezom za aktiviranje Cochlear naloga. Ako vam ne stigne poruka e-pošte, pogledajte fasciklu sa bezvrednom poštom. Kada kliknete na vezu za aktiviranje, aplikacija Nucleus Smart će se automatski otvoriti i moći ćete da se prijavite pomoću adrese e-pošte i lozinke.
 4. Kada se prijavite, pratite uputstva na ekranu za uparivanje. Tokom postupka uparivanja od vas će biti traženo da navedete ime primaoca. Vodite računa da unesete tačne podatke. Ovaj primalac se zatim povezuje sa vama i njihove informacije su prikazane u odeljku aplikacije „Podaci o nalogu“.

Ako budete imali problema tokom ovog postupka ili ako neki od podataka nisu tačni, obratite se službi za korisničku podršku kompanije Cochlear pre nego što podesite Cochlear nalog za svoje dete.

Podešavanje Cochlear naloga za dete

Kada se prijavite na svoj Cochlear nalog:

 1. U meniju aplikacije Nucleus Smart izaberite „Podešavanja“
 2. U okviru „Podešavanja“ izaberite „Podaci o nalogu“
 3. U odeljku „Podaci o nalogu“ vaši podaci su prikazani zajedno sa podacima o ljudima do kojih vam je stalo
 4. Izaberite dete i unesite njegovu e-adresu (to će biti korisničko ime za njegov Cochlear nalog). Ova e-adresa ne sme biti vaša e-adresa
 5. Kada to od vas bude traženo, dajte saglasnost da se detetu dodeli pun pristup nalogu.
 6. Na e-adresu deteta biće poslata e-poruka za aktivaciju
 7. Zatim će biti potrebno da dete otvori ovu poruku i klikne na vezu za aktivaciju,
 8. I na kraju dete treba da kreira lozinku za svoju nalog da bi se dovršio postupak kreiranja naloga
 9. Nakon podešavanja, nalog se može koristiti za prijavljivanje na aplikaciju Nucleus Smart na svim kompatibilnim uređajima na kojima je instalirana aplikacija Nucleus Smart
 10. E-porukom ćete biti obavešteni o uspešnoj aktivaciji Cochlear naloga vašeg deteta.

Naravno. Jednostavno ponovite opisani postupak za drugo dete. Imajte u vidu da vam je potreban dodatni kompatibilni uređaj za svako dete – dva deteta ne mogu biti istovremeno prijavljena na jednom uređaju.


Vaša privatnost nam je važna. Posvećeni smo zaštiti privatnosti vaših ličnih informacija u skladu sa važećim zakonima o zaštiti privatnosti i podataka. Vaše lične informacije će se obrađivati u skladu sa našim Pravilima o privatnosti. Za više informacija posetite cochlear.com/intl/privacy-policy.


Ako ne možete da se setite koju ste adresu e-pošte koristili, obratite se lokalnoj službi kompanije Cochlear za korisnike.

Ako ne možete da se setite lozinke, izaberite stavku „Zaboravili ste lozinku?“ na stranici za prijavljivanje. Unesite svoju adresu e-pošte, na koju će vam stići uputstva za resetovanje lozinke.


Ako i dalje nailazite na probleme ili imate druga pitanja o Cochlear nalogu, od lokalne kancelarije kompanije Cochlear (cochlear.com/intl/contact/global-offices) zatražite savet i pomoć.