Skip to main content

Aplikacija Nucleus® Smart: Hearing Tracker


Zvočni procesorji Nucleus 7 in Kanso 2 stalno spremljajo okolje poslušanja in lahko določijo, kdaj je prisoten govor. Grafikoni na zaslonu "Čas pri govoru" spremljajo čas, preživet v govornih situacijah. Če uporabljate dodatek za pretakanje (na primer združljivo napravo iPhone), se ta čas tudi izračuna in prišteje h skupni vrednosti "Časa pri govoru".

Čas, preživet v okolju poslušanja, je sorazmeren z napredkom pri slušnem potovanju. Cilj za "Čas pri govoru" se med posamezniki razlikuje in je odvisen od starosti, razmer v družini in na delovnem mestu ter poti, ki ste jo že opravili na svojem potovanju. Najbolje je začeti tako, da približno en teden spremljate svoj "Čas pri govoru", nato pa si zastavite nekoliko višji cilj in ugotovite, ali ga lahko dosežete.

Namigi v aplikaciji Nucleus Smart vam lahko pomagajo podaljšati "Čas pri govoru".


"Odstranitev tuljave" je, kadar je tuljava zvočnega procesorja Nucleus 7 ali zvočni procesor Kanso 2 ločen od vsadka. Podatek "Odstranitve tuljave" prikazuje, kolikokrat je bil zvočni procesor na določen dan odklopljen, in sicer namerno (na primer pri preoblačenju ali prhanju) ali nenamerno (ko se sname po nesreči). "Odstranitev tuljave" se lahko zabeleži tudi v primeru težav s kablom tuljave zvočnega procesorja Nucleus 7.

Število "Odstranitev tuljave" se med posamezniki razlikuje, saj je odvisno od življenjskega sloga. Dobro je vedeti, kakšna je osnovna vrednost. Če želite ugotoviti, kakšna je običajna vrednost za vas ali vašega otroka, jo lahko izračunate na podlagi povprečnega števila "Odstranitev tuljave" na teden. Druga možnost je, da število "Odstranitev tuljave" zabeležite na dan, ko ste prepričani, da ni bilo nenamernih "Odstranitev tuljave" ali jih je bilo zelo malo. Na podlagi te osnovne vrednosti lahko ugotovite, ali je prikazano število "Odstranitev tuljave" višje kot običajno.

Namigi v aplikaciji Nucleus Smart vam lahko pomagajo s predlogi za zmanjšanje števila "Odstranitev tuljave".


Morda je bila povezava med zvočnim procesorjem Nucleus 7 ali Kanso 2 in združljivo napravo Apple prekinjena, zato v tem obdobju ni bilo zbranih dovolj podatkov.

Temu se lahko v prihodnje izognete tako, da poskrbite, da sta združljiva naprava iPhone ali iPod touch in zvočni procesor vklopljena, da je omogočena povezava Bluetooth® ter da je združljiva naprava Apple v bližini (vsaj enkrat zjutraj in enkrat zvečer).

Upoštevajte, da mora biti za zbiranje podatkov aplikacija Nucleus Smart vklopljena, ni pa treba, da je aktivna v ospredju.


Ne. Poskrbeti morate le, da sta združljiva naprava Apple in zvočni procesor oziroma zvočna procesorja Nucleus 7 ali Kanso 2 vklopljena, da sta redno v bližini drug drugega (vsaj enkrat zjutraj in enkrat zvečer), da je omogočena povezava Bluetooth ter da se v združljivi napravi Apple izvaja aplikacija Nucleus Smart.


Ne. Cenimo vašo zasebnost. Zvočni procesorji Nucleus 7 in Kanso 2 spremljajo okolje in zaznavajo govor, vendar ne snemajo zvoka.


ForwardFocus je funkcija za upravljanje, ki jo vklopi uporabnik in vam omogoča boljši sluh v zahtevnih okoljih poslušanja. Vklopite ali izklopite jo lahko v aplikaciji Nucleus Smart na zavihku "Program".

Ko je vklopljena, funkcija ForwardFocus zmanjša ves hrup za vami, da lahko bolje slišite osebo pred vami. Preprosto jo vklopite v okoljih, v katerih se želite osredotočiti na osebo, ki govori pred vami, in jo izklopite, kadar je ne potrebujete, na primer v tišjih okoljih.

Funkcijo ForwardFocus mora omogočiti vaš strokovnjak za sluh. Za več informacij se obrnite na družbo Cochlear ali svojega specialista za sluh.


Sinhronizacija podatkov je funkcija aplikacije Nucleus Smart, ki omogoča sinhronizacijo podatkov iz zvočnega procesorja v Cochlear Cloud.

Če je sinhronizacija podatkov omogočena, bodo podatki, zbrani s funkcijo Hearing Tracker, varnostno kopirani in usklajeni z vseh naprav, iz katerih so bili pridobljeni. Tako lahko ob izgubi telefona in prijavi iz druge naprave ohranili podatke.


Ko zvočni procesor seznanite z aplikacijo Nucleus Smart, se lahko odločite, ali želite omogočiti sinhronizacijo podatkov. Če sinhronizacijo podatkov omogočite , se bodo podatki, zbrani s funkcijo Hearing Tracker, sinhronizirali v Cochlear Cloud. Če sinhronizacija podatkov ni omogočena, se podatki, zbrani s funkcijo Hearing Tracker, shranijo samo v napravi in ne bodo sinhronizirani.