Skip to main content

Seznanjanje zvočnega procesorja Nucleus® 7 z združljivo napravo Android™

Kako naj seznanim zvočni procesor Nucleus 7 z napravo Android?

Preden lahko začnete uporabljati funkcije aplikacije Nucleus Smart za upravljanje, morate svoje zvočne procesorje seznaniti z združljivo napravo Android.

 

Ali lahko bilateralna zvočna procesorja seznanim z napravo Android?

Da. Če imate bilateralna procesorja Nucleus 7, morate z združljivo napravo Android povezati oba zvočna procesorja. Oba zvočna procesorja pri tem seznanite sočasno (v istem oknu za seznanjanje).

 

^Aplikacija Nucleus Smart družbe Cochlear je na voljo v trgovinah App Store in Google Play. Več informacij o združljivosti lahko najdete na spletnem mestu www.cochlear.com/compatibility. Android je blagovna znamka družbe Google LLC. Robot Android se reproducira ali spreminja na podlagi del, ki jih ustvari in deli družba Google, ter se uporablja v skladu z ustreznimi pogoji, opisanimi v licenci Creative Commons 3.0 Attribution. Google Play in logotip Google Play sta blagovni znamki družbe Google LLC.
Potrebna je posodobitev vdelane programske opreme za zvočni procesor Nucleus 7, saj združljivost za naprave Android morda ni na voljo na vašem trgu. Za več informacij se obrnite na družbo Cochlear.