Skip to main content

Aplikácia Nucleus® Smart: Najčastejšie otázky


Zvukový procesor Cochlear™ Nucleus 7 je kompatibilný s aplikáciou Nucleus Smart.


Aplikácia Nucleus Smart je kompatibilná so zariadeniami iPhone 5 (alebo novšími) a iPod 6. generácie (alebo novšími) so systémom iOS 10.0 alebo novším. Nie je určená na použitie s inými zariadeniami Apple.

^Zvukový procesor Cochlear Nucleus 7 je kompatibilný so zariadeniami iPhone, iPad a iPod touch. Informácie o kompatibilite nájdete na stránke www.cochlear.com/compatibility. Aplikácia Cochlear Nucleus Smart je dostupná v obchodoch App Store a Google Play. Informácie o kompatibilite nájdete na stránke www.cochlear.com/compatibility. Apple, logo Apple, FaceTime, logo Made for iPad, logo Made for iPhone, logo Made for iPod, iPhone, iPad Pro, iPad Air, iPad mini, iPad a iPod touch sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc., zaregistrované v USA a iných krajinách. App Store je servisná známka spoločnosti Apple Inc., zaregistrovaná v USA a iných krajinách.


Aplikáciu Nucleus Smart si môžete bezplatne stiahnuť z obchodu Apple App Store. Klepnite na ikonu App Store, vyhľadajte „Nucleus Smart“ a následne vyberte stiahnutie aplikácie Nucleus Smart. Upozorňujeme, že aplikácia Nucleus Smart nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách, takže sa nemusí zobraziť vo vašom vyhľadávaní.


Keď po stiahnutí a nainštalovaní aplikácie Nucleus Smart klepnete na položku „Predvádzací režim“, môžete začať spoznávať rôzne funkcie a prvky aplikácie. Môžete tak preskúmať aplikáciu Nucleus Smart a zoznámiť sa s jej fungovaním ešte predtým, než budete mať svoj zvukový procesor Nucleus 7.

Aby ste mohli svoj zvukový procesor Nucleus 7 ovládať pomocou aplikácie Nucleus Smart, musíte sa prihlásiť pomocou údajov svojho konta Cochlear. Ak nemáte konto Cochlear, môžete si ho vytvoriť po stiahnutí aplikácie klepnutím na položku „Vytvoriť nový účet“ a postupom podľa pokynov na obrazovke.


Svoj zvukový procesor Nucleus 7 môžete spárovať až s piatimi kompatibilnými zariadeniami Apple a aplikáciu Nucleus Smart môžete mať nainštalovanú na všetkých z nich. K zvukovým procesorom však môžete naraz pripojiť iba jedno kompatibilné zariadenie Apple. 


V predvádzacom režime môžete aplikáciu Nucleus Smart používať bez pripojenia k zvukovému procesoru Nucleus 7 na predvádzacie účely alebo len na vyskúšanie. Predvádzací režim môžete zapnúť/vypnúť v časti „Nastavenia“ v aplikácii Nucleus Smart.


Áno. Ak spárujete svoje kompatibilné zariadenie Apple so zvukovým procesorom Nucleus 7 svojho dieťaťa, môžete ovládať a monitorovať procesor, takže môžete sledovať stav batérie, upravovať hlasitosť a meniť program bez toho, aby ste sa potrebovali dotýkať zvukového procesora.

Môžete chcieť vypnúť streamovanie zvuku do procesora vášho dieťaťa, aby sa do jeho procesora nestreamoval váš telefónny hovor alebo hudba. Môžete to urobiť výberom položiek Nastavenia> Všeobecné> Prístupnosť> Načúvacie zariadenia a vypnutím položky „Smerovať do ucha“. Streamovanie do zvukového procesora dieťaťa sa zastaví, ale ovládanie pomocou aplikácie Nucleus Smart bude možné aj naďalej.

Ak nedokážete nastaviť svoje zvukové procesory pomocou aplikácie Nucleus Smart, je možné, že vaše kompatibilné zariadenie Apple nie je správne spárované s vaším procesorom.

Ak chcete o procese párovania zistiť viac, pozrite si našu animáciu o párovaní zvukového procesora Nucleus 7. Ak ste proces párovania úspešne dokončili, skontrolujte, či je vaše zariadenie v odporúčanom dosahu a nič nespôsobuje nadmernú interferenciu. Ak problém pretrváva, obráťte sa na spoločnosť Cochlear alebo svojho ušného špecialistu.

 

V pravej hornej časti domovskej obrazovky aplikácie Nucleus Smart uvidíte ikonu batérie. Tá ukazuje, v akom stave sú vaše batérie. Po klepnutí na ikonu batérie uvidíte obrazovku „Stav“, ktorá obsahuje podrobnejšie zobrazenie stavu batérie zvukového procesora. Táto obrazovka tiež zobrazuje úroveň hlasitosti zvuku prenášaného do vášho zvukového procesora Nucleus 7 a ukazovateľ stavu zvukového procesora. Znak začiarknutia znamená, že váš zvukový procesor Nucleus 7 funguje správne.


Dvojitým stlačením tlačidla domov na vašom kompatibilnom zariadení Apple zobrazíte všetky aplikácie, ktoré sú spustené. Potiahnutím prstom doľava alebo doprava môžete prechádzať aplikáciami a ak je aplikácia Nucleus Smart spustená, nájdete ju medzi ukážkami aplikácií. Klepnutím na ukážku obrazovky aplikácie Nucleus Smart sa môžete do aplikácie vrátiť a pokračovať v jej používaní. Aby ste mohli prijímať výstrahy, lokalizovať stratený zvukový procesor a používať funkcie sledovania počúvania, mali by ste mať aplikáciu na svojom zariadení Apple stále spustenú. Ak potrebujete aplikáciu zatvoriť na účel riešenia problémov, nezabudnite aplikáciu znovu otvoriť.


Aplikácia Nucleus Smart prestane pracovať iba vtedy, ak vynútite jej zatvorenie. Aplikáciu by ste mali zatvárať iba na účel riešenia problémov, keďže aplikácia musí byť spustená, aby bolo možné využívať funkcie ako Nájsť môj procesor a Sledovanie počúvania. Ak chcete aplikáciu zatvoriť, dvojitým stlačením tlačidla domov na vašom kompatibilnom zariadení Apple zobrazte všetky aplikácie, ktoré sú spustené. Potiahnutím prstom doľava alebo doprava prechádzajte otvorenými aplikáciami, kým nenájdete ukážku aplikácie Nucleus Smart. Keď nájdete ukážky obrazovky aplikácie Nucleus Smart, potiahnutím prstom nahor aplikáciu zatvorte.


Ak máte stále ťažkosti alebo akékoľvek iné otázky k svojej aplikácii Nucleus Smart, požiadajte o informácie a o pomoc svoju miestnu pobočku spoločnosti Cochlear na adrese cochlear.com/intl/contact/global-offices.