Skip to main content

Aplikácia Nucleus® Smart: Najčastejšie otázky


Zvukový procesor Cochlear™ Nucleus 7 a Kanso 2 sú kompatibilné s aplikáciou Nucleus Smart.


Aplikácia Nucleus Smart je kompatibilná so zariadeniami iPhone 5s (alebo novšími) a iPod 6. generácie (alebo novšími) so systémom iOS 11.0 alebo novším. Nie je určená na použitie s inými zariadeniami Apple. Informácie o kompatibilite nájdete na stránke www.cochlear.com/compatibility.


Aplikáciu Nucleus Smart si môžete bezplatne stiahnuť z obchodu Apple App Store. Klepnite na ikonu App Store, vyhľadajte „Nucleus Smart“ a následne vyberte stiahnutie aplikácie Nucleus Smart. Upozorňujeme, že aplikácia Nucleus Smart nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách, takže sa nemusí zobraziť vo vašom vyhľadávaní.


Keď po stiahnutí a nainštalovaní aplikácie Nucleus Smart klepnete na položku „Predvádzací režim“, môžete začať spoznávať rôzne funkcie a prvky aplikácie. Môžete tak preskúmať aplikáciu Nucleus Smart a zoznámiť sa s jej fungovaním ešte predtým, než budete mať svoj zvukový procesor Nucleus 7 alebo Kanso 2.

Aby ste mohli svoj zvukový procesor ovládať pomocou aplikácie Nucleus Smart, musíte sa prihlásiť pomocou údajov svojho konta Cochlear. Ak nemáte konto Cochlear, môžete si ho vytvoriť po stiahnutí aplikácie klepnutím na položku „Vytvoriť nový účet“ a postupom podľa pokynov na obrazovke.


Svoj zvukový procesor Nucleus 7 alebo Kanso 2 môžete spárovať až s piatimi kompatibilnými zariadeniami Apple a aplikáciu Nucleus Smart môžete mať nainštalovanú na všetkých z nich. K zvukovým procesorom však môžete naraz pripojiť iba jedno kompatibilné zariadenie Apple. 


V predvádzacom režime môžete aplikáciu Nucleus Smart používať bez pripojenia k zvukovému procesoru Nucleus 7 alebo Kanso 2 na predvádzacie účely alebo len na vyskúšanie. Predvádzací režim môžete zapnúť/vypnúť v časti „Nastavenia“ v aplikácii Nucleus Smart.


Áno. Ak spárujete svoje kompatibilné zariadenie Apple so zvukovým procesorom Nucleus 7 alebo Kanso 2 svojho dieťaťa, môžete ovládať a monitorovať procesor, takže môžete sledovať stav batérie, upravovať hlasitosť a meniť program bez toho, aby ste sa potrebovali dotýkať zvukového procesora.

Môžete chcieť vypnúť streamovanie zvuku do procesora vášho dieťaťa, aby sa do jeho procesora nestreamoval váš telefónny hovor alebo hudba. Môžete to urobiť zmenou položky „Smerovanie audia“ pre načúvacie zariadenie, ktorá sa nachádza v položke „Uľahčenie prístupu“ v „Nastaveniach“ zariadenia Apple. V nastaveniach "Smerovanie audia“ vyberte „Nikdy cez načúvacie prístroje“ pre „Zvuk hovorov“ alebo „Zvuk médií“, čím zastavíte streamovanie hovorov alebo médií. Streamovanie do zvukového procesora dieťaťa sa zastaví, ale ovládanie pomocou aplikácie Nucleus Smart bude možné aj naďalej.


Ak nedokážete nastaviť svoje zvukové procesory pomocou aplikácie Nucleus Smart, je možné, že vaše kompatibilné zariadenie Apple nie je správne spárované s vaším procesorom.

Ak chcete o procese párovania zistiť viac, pozrite si našu animáciu o párovaní zvukového procesora. Ak ste proces párovania úspešne dokončili, skontrolujte, či je vaše zariadenie v odporúčanom dosahu a nič nespôsobuje nadmernú interferenciu. Ak problém pretrváva, obráťte sa na spoločnosť Cochlear.

 

V pravej hornej časti domovskej obrazovky aplikácie Nucleus Smart uvidíte ikonu batérie. Tá ukazuje, v akom stave sú batérie vášho zvukového procesora. Po klepnutí na ikonu batérie uvidíte obrazovku „Stav“, ktorá obsahuje podrobnejšie zobrazenie stavu batérie zvukového procesora. Táto obrazovka tiež zobrazuje úroveň hlasitosti zvuku prenášaného do vášho zvukového procesora Nucleus 7 alebo Kanso 2 a ukazovateľ stavu zvukového procesora. Znak začiarknutia znamená, že váš zvukový procesor funguje správne.


Dvojitým stlačením tlačidla domov na vašom kompatibilnom zariadení Apple zobrazíte všetky aplikácie, ktoré sú spustené. Potiahnutím prstom doľava alebo doprava môžete prechádzať aplikáciami a ak je aplikácia Nucleus Smart spustená, nájdete ju medzi ukážkami aplikácií. Klepnutím na ukážku obrazovky aplikácie Nucleus Smart sa môžete do aplikácie vrátiť a pokračovať v jej používaní. Aby ste mohli prijímať výstrahy, lokalizovať stratený zvukový procesor a používať funkcie sledovania počúvania, mali by ste mať aplikáciu na svojom zariadení Apple stále spustenú. Ak potrebujete aplikáciu zatvoriť na účel riešenia problémov, nezabudnite aplikáciu znovu otvoriť.


Aplikácia Nucleus Smart prestane pracovať iba vtedy, ak vynútite jej zatvorenie. Aplikáciu by ste mali zatvárať iba na účel riešenia problémov, keďže aplikácia musí byť spustená, aby bolo možné využívať funkcie ako Nájsť môj procesor a Sledovanie počúvania. Ak chcete aplikáciu zatvoriť, dvojitým stlačením tlačidla domov na vašom kompatibilnom zariadení Apple zobrazte všetky aplikácie, ktoré sú spustené. Potiahnutím prstom doľava alebo doprava prechádzajte otvorenými aplikáciami, kým nenájdete ukážku aplikácie Nucleus Smart. Keď nájdete ukážky obrazovky aplikácie Nucleus Smart, potiahnutím prstom nahor aplikáciu zatvorte.


Ak máte stále ťažkosti alebo akékoľvek iné otázky k svojej aplikácii Nucleus Smart, požiadajte o informácie a o pomoc svoju miestnu pobočku spoločnosti Cochlear na adrese cochlear.com/intl/contact/global-offices.


Aplikácia Nucleus Smart pre Apple Watch sa pripája k aplikácii Nucleus Smart, ktorá funguje na kompatibilnom zariadení iPhone, nepripája sa priamo k zvukovému procesoru Nucleus 7 alebo Kanso 2. Aby aplikácia Nucleus Smart pre Apple Watch fungovala, na zariadení iPhone musí bežať aplikácia Nucleus Smart.

Apple Watch používa Bluetooth® na párovanie so zariadením iPhone a práve cez pripojenie Bluetooth môže aplikácia Nucleus Smart pre Apple Watch komunikovať s aplikáciou Nucleus Smart.

Po zmene nastavení zvukového procesora Nucleus 7 alebo Kanso 2 v aplikácii Nucleus Smart pre Apple Watch sa tieto nastavenia okamžite odrazia v aplikácii Nucleus Smart v zariadení iPhone.


Minimálny kompatibilný watchOS (operačný systém Apple Watch) má verziu 6.

Informácie o kompatibilite nájdete na stránke www.cochlear.com/compatibility

Kompatibilita aplikácie Nucleus Smart pre Apple Watch s aplikáciou Nucleus Smart je aktuálne dostupná iba v USA a vybraných krajinách. V prípade záujmu o bližšie informácie o dostupnosti sa obráťte na spoločnosť Cochlear.


Ak iPhone stratí spojenie so zvukovým procesorom Nucleus 7 alebo Kanso 2, aplikácia Nucleus Smart pre Apple Watch ho nebude môcť ovládať.

Systém vás vyzve, aby ste otvorili aplikáciu Nucleus Smart v zariadení iPhone a skúsili sa znova pripojiť k zvukovému procesoru.


Aby bolo možné ovládať zvukový procesor Nucleus 7 alebo Kanso 2 pomocou aplikácie Nucleus Smart pre Apple Watch, musíte sa prihlásiť do aplikácie Nucleus Smart.


Aplikácia Nucleus Smart pre Apple Watch bola uvedená na trh USA a Latinskej Ameriky v septembri 2019.

Používatelia aplikácie Nucleus Smart v ostatných krajinách nebudú môcť používať aplikáciu Nucleus Smart pre Apple Watch. Dostupnosť na ostatných trhoch podlieha miestnym harmonogramom pre produkt.