Skip to main content

Párovanie zvukového procesora Nucleus® 7 s kompatibilným zariadením Android™^

Ako môžem spárovať svoj zvukový procesor Nucleus 7 so zariadením s operačným systémom Android?

Predtým, než budete môcť používať funkcie ovládania v aplikácii Nucleus Smart, musíte svoje zvukové procesory spárovať s kompatibilným zariadením s operačným systémom Android.

 

Môžem so zariadením s operačným systémom Android párovať bilaterálne zvukové procesory?

Áno. Ak máte bilaterálne zvukové procesory Nucleus 7, musíte s kompatibilným zariadením s operačným systémom Android spárovať obidva zvukové procesory. V takom prípade spárujte obidva zvukové procesory súčasne (v rámci jedného párovacieho okna).

 

^Aplikácia Cochlear Nucleus Smart je dostupná v obchodoch App Store a Google Play. Informácie o kompatibilite nájdete na stránke www.cochlear.com/compatibility. Android je ochranná známka spoločnosti Google LLC. Robot Android je reprodukovaný alebo upravený na základe diela, ktoré vytvorila a zdieľa spoločnosť Google, a používa sa podľa podmienok popísaných v autorskej licencii Creative Commons 3.0. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.
Aktualizácia firmvéru pre zvukový procesor Nucleus 7, potrebná kvôli kompatibilite so systémom Android, nemusí byť na vašom trhu dostupná. V prípade záujmu o bližšie informácie sa obráťte na spoločnosť Cochlear.