Skip to main content

Aplikácia Nucleus® Smart: Sledovanie počúvania


Zvukové procesory Nucleus 7 a Kanso 2 neustále monitorujú posluchové prostredie a dokážu určiť, kedy je prítomná reč. Diagramy na obrazovke „času počúvania“ sledujú dobu strávenú v prostredí, v ktorom sa hovorí. Ak používate streamovacie príslušenstvo (napr. Cochlear™ Wireless TV Streamer (televízny streamer)), tento čas sa tiež vypočíta a pridá sa k celkovému „času počúvania“.

Čas strávený v posluchovom prostredí je spojený s postupom na vašej ceste za počutím. Cieľ „času počúvania“ je pre každého rôzny a závisí od veku, rodinnej a pracovnej situácie, ako aj od toho, kde sa na vašej ceste za počutím nachádzate. Dobrým spôsobom, ako začať, je sledovať svoj „čas počúvania“ približne týždeň, a potom si nastaviť svoj cieľ o niečo vyššie a sledovať, či sa dokážete zlepšiť.

Tipy v aplikácii Nucleus Smart vám pomôžu zvýšiť váš „čas počúvania“.


Keď sa cievka zvukového procesora Nucleus 7 alebo Kanso 2 odpojí od vášho implantátu, tento stav sa označuje ako „Vypnutie cievky“'. „Vypnutie cievky“ označuje počet odpojení zvukového procesora v daný deň, teda keď bola cievka úmyselne vybraná (napr. počas prezliekania alebo sprchovania), a tiež prípady, keď bola cievka odpojená neúmyselne (t. j. náhodne odstránená). „Vypnutie cievky“ možno zaznamenať aj v prípade problému s káblom cievky zvukového procesora Nucleus 7.

Počet „vypnutí cievky“ sa u každého človeka líši, pretože závisí od vášho životného štýlu. Je dobré stanoviť si svoju vlastnú základnú úroveň. Priemerný počet „vypnutí cievky“ môžete používať každý týždeň pre hlbšie pochopenie, čo je pre vás alebo vaše dieťa normálne. Prípadne si počet „vypnutí cievky“ môžete zapísať v deň, keď s istotou viete, že neúmyselné „vypnutia cievky“ sa nevyskytli vôbec alebo len v minimálnej miere. Túto základnú úroveň môžete používať na určenie, či je počet „vypnutí cievky“, ktorý pozorujete, vyšší ako zvyčajne.

Tipy v aplikácii Nucleus Smart vám pomôžu radami, ako znížiť počet „vypnutí cievky“, ku ktorému dôjde.

Poznámka: Prvok vypnutia cievky v rámci sledovania počúvania v aplikácii Nucleus Smart nie je dostupný pre príjemcov implantátov Nucleus 22.


Spojenie medzi zvukovým procesorom Nucleus 7 alebo Kanso 2 a vaším kompatibilným zariadením Apple alebo Android™ mohlo byť prerušené, preto sa počas tohto obdobia zozbieralo nedostatočné množstvo údajov.

Aby sa to v budúcnosti nezopakovalo, zaistite, aby kompatibilné zariadenie s operačným systémom Apple alebo Android a zvukový procesor boli zapnuté, aby bola povolená funkcia Bluetooth® a aby ste mali kompatibilné zariadenie s operačným systémom Apple alebo Android pri sebe (prinajmenšom raz denne ráno a raz večer).

Upozorňujeme, že na zber údajov musí byť spustená aplikácia Nucleus Smart, nemusí však byť nevyhnutne aktívna na popredí.


Nie. Potrebujete iba zaistiť, aby kompatibilné zariadenie s operačným systémom Apple alebo Android a zvukové procesory Nucleus 7 alebo Kanso 2 boli zapnuté, pravidelne sa nachádzali blízko seba (prinajmenšom raz denne ráno a raz večer), aby bola povolená funkcia Bluetooth a aplikácia Nucleus Smart na vašom kompatibilnom zariadení Apple bola spustená.


Nie. Vaše súkromie je pre nás dôležité. Zvukové procesory Nucleus 7 a Kanso 2 monitoruje prostredie a rozoznáva reč, nezaznamenáva však zvuk.


Pri párovaní vášho zvukového procesora s aplikáciou Nucleus Smart dostanete otázku, či chcete povoliť synchronizáciu údajov. Keď funkciu synchronizácie údajov povolíte, sledovanie počúvania sa bude synchronizovať s platformou Cochlear Cloud. Ak synchronizácia údajov nebude povolená, údaje sledovania počúvania sa budú ukladať iba vo vašom zariadení a nebudú sa synchronizovať.


Synchronizácia údajov je funkcia aplikácie Nucleus Smart, ktorá umožňuje synchronizáciu údajov z vášho zvukového procesora s platformou Cochlear Cloud.

Ak bude synchronizácia údajov povolená, budú sa zálohovať a konsolidovať údaje sledovania počúvania zo všetkých zariadení, pomocou ktorých sa údaje zaznamenávajú. To znamená, že ak stratíte telefón, vaše údaje sa v prípade prihlásenia z iného zariadenia nestratia.


ForwardFocus je funkcia ovládania aktivovaná používateľom, ktorá vám umožňuje lepšie počuť v náročnom prostredí. Dá sa zapnúť alebo vypnúť na karte „Program“ v aplikácii Nucleus Smart.

Keď je funkcia ForwardFocus zapnutá, znižuje hluk prichádzajúci z pozadia, aby ste lepšie počuli osobu, ktorá rozpráva pred vami. Jednoducho ju zapnite v prostrediach, kde sa chcete sústrediť na niekoho, kto rozpráva pred vami, a vypnite ju, keď nie je potrebná, napríklad v tichom prostredí.

Funkciu ForwardFocus musí povoliť váš ušný špecialista. Ak chcete zistiť viac, obráťte sa na spoločnosť Cochlear alebo svojho ušného špecialistu.