Skip to main content

Aplikácia Nucleus® Smart: Najčastejšie otázky


Zvukový procesor Cochlear™ Nucleus 7 a Kanso 2 sú kompatibilné s aplikáciou Nucleus Smart.


Ak si želáte aplikáciu Nucleus Smart používať s operačným systémom Android, vaše zariadenie bude musieť používať verziu Android 5.0 (Lollipop) alebo novšiu a podporovať Bluetooth 4.0 alebo novšiu verziu. Zoznam kompatibilných zariadení nájdete na adrese www.cochlear.com/compatibility.

Ak vaše zariadenie nie je v tomto zozname, ale využíva operačný systém Android 5.0 a funkciu Bluetooth 4.0, aplikácia Nucleus Smart môže fungovať, avšak nedokážeme poskytnúť rovnakú úroveň podpory pri riešení problémov.


Aplikácia Nucleus Smart nie je určená na použitie na tabletoch s operačným systémom Android.


Aplikáciu Nucleus Smart si môžete bezplatne stiahnuť z obchodu Google Play Store. Klepnite na ikonu Play Store, vyhľadajte „Nucleus Smart“ a následne vyberte stiahnutie aplikácie Nucleus Smart. Upozorňujeme, že aplikácia Nucleus Smart nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách, takže sa nemusí zobraziť vo vašom vyhľadávaní.


Nie. Zariadenia s operačným systémom Android nemajú zabudovanú podporu pre načúvacie zariadenia. Ak teda chcete svoj zvukový procesor Nucleus 7 alebo Kanso 2 ovládať pomocou zariadenia s operačným systémom Android, musíte si na ňom nainštalovať aplikáciu Nucleus Smart.


Aby ste mohli svoj zvukový procesor Nucleus 7 alebo Kanso 2 ovládať pomocou aplikácie Nucleus Smart, musíte si stiahnuť aplikáciu Nucleus Smart z obchodu Google Play a prihlásiť sa pomocou svojho konta Cochlear. Ak nemáte konto Cochlear, môžete si ho vytvoriť po stiahnutí aplikácie klepnutím na položku „Vytvoriť nový účet“ a postupom podľa pokynov na obrazovke.


Svoj zvukový procesor Nucleus 7 alebo Kanso 2 môžete spárovať až s piatimi kompatibilnými zariadeniami s operačným systémom Android a aplikáciu Nucleus Smart môžete mať nainštalovanú na každom z nich.
K zvukovým procesorom však môžete naraz pripojiť iba jedno kompatibilné zariadenie s operačným systémom Android.


Áno. Ak svoje kompatibilné zariadenie s operačným systémom Android spárujete so zvukovým procesorom Nucleus 7 alebo Kanso 2 svojho dieťaťa, môžete ovládať a monitorovať jeho zariadenie pomocou funkcie sledovania počúvania. Umožní vám to dotykom prstov zobraziť stav batérie, nastaviť hlasitosť a zmeniť program.


Ak nedokážete nastaviť svoje zvukové procesory Nucleus 7 alebo Kanso 2 pomocou aplikácie Nucleus Smart, je možné, že vaše kompatibilné zariadenie s operačným systémom Android nie je správne spárované s vaším procesorom.

Ak chcete o procese párovania zistiť viac, pozrite si našu animáciu o párovaní zvukového procesora. Ak ste proces párovania úspešne dokončili, skontrolujte, či je vaše zariadenie v odporúčanom dosahu a nič nespôsobuje nadmernú interferenciu. Ak problém pretrváva, obráťte sa na spoločnosť Cochlear alebo svojho ušného špecialistu.


Ak chcete zrušiť párovanie zvukového procesora – napríklad ak chcete použiť záložný pár zvukových procesorov – otvorte ponuku aplikácie. Klepnite na „Nastavenia“, „Nastavenia procesora“, „Zrušenie párovania procesorov“, a keď sa zobrazí kontextové dialógové okno, klepnite na „Áno“. Ak je pre vaše procesory povolené streamovanie, zobrazí sa výzva na vypnutie streamovania. Klepnite na možnosť „Áno“ a postupujte podľa pokynov na odstránenie procesorov, potom klepnite na tlačidlo späť, čím sa vrátite do aplikácie Nucleus Smart.


Protokol Audio Streaming for Hearing Aids (ASHA – streamovanie zvuku pre načúvacie pomôcky) sa prenáša operačným systémom Android a nie aplikáciou Nucleus Smart. Ak chcete streamovať hudbu a telefónne hovory, môžete použiť kompatibilný telefón Android, ktorý je kompatibilný s najnovším operačným systémom Android.

Zoznam kompatibilných zariadení Android, ktoré ponúkajú priame streamovanie zvuku, nájdete na stránke www.cochlear.com/compatibility.

Ak nemáte kompatibilný telefón Android, môžete streamovať telefónne hovory a hudbu bezdrôtovo do svojho zvukového procesora Nucleus 7 alebo Kanso 2 pomocou zariadenia Cochlear Wireless Phone Clip (telefónne slúchadlo).

Ak sa chcete dozvedieť, ako umožniť streamovanie z kompatibilného zariadenia Android, pozrite si našu animáciu o streamovaní pre zariadenie so systémom Android.

 

Ak svoje mobilné zariadenie zdieľate s niekým iným, kto ho chce tiež použiť na streamovanie, budete musieť „odstrániť svoje procesory“, aby si tento človek mohol spárovať svoje procesory. Takto musíte postupovať vždy, keď chce niekto iný spárovať svoj procesor s vaším telefónom.


V pravej hornej časti domovskej obrazovky aplikácie Nucleus Smart uvidíte ikonu batérie. Tá ukazuje, v akom stave sú batérie vášho zvukového procesora. Po klepnutí na ikonu batérie uvidíte obrazovku „Stav“, ktorá obsahuje podrobnejšie zobrazenie stavu batérie zvukového procesora. Táto obrazovka tiež zobrazuje úroveň hlasitosti zvuku rozoznaného vaším zvukovým procesorom Nucleus 7 alebo Kanso 2 a ukazovateľ stavu zvukového procesora. Znak začiarknutia znamená, že váš zvukový procesor funguje správne.


Ak ste dokončili proces párovania, môžete prstom nadol potiahnuť notifikačnú lištu a skontrolovať, či aplikácia Nucleus Smart zobrazuje stav batérie vašich procesorov. Ak toto oznámenie nevidíte, znamená to, že aplikácia nie je spustená. Môžete ju spustiť tak, že nájdete ikonu aplikácie Nucleus Smart v ponuke aplikácií (alebo na domovskej obrazovke) a klepnete na ňu.


Nastavenia dotyku sa medzi jednotlivými výrobcami telefónov líšia a ak máte na svojom smartfóne zapnuté zvuky pri dotyku, zobrazí sa obrazovka „Zvuky pri dotyku“. Postupujte podľa pokynov na obrazovke na vypnutie funkcie Zvuky pri dotyku, potom klepnite na tlačidlo späť, čím sa vrátite do aplikácie Nucleus Smart. Keď sa zobrazí obrazovka „Nastavenie dokončené“, klepnite na možnosť „Pokračovať“.


Aplikácia Nucleus Smart prestane pracovať iba vtedy, ak vynútite jej zatvorenie. Aplikáciu by ste mali zatvárať iba na účel riešenia problémov, keďže aplikácia musí byť spustená, aby bolo možné využívať funkcie ako „Nájsť môj procesor“ a „Sledovanie počúvania“. Ak chcete aplikáciu zatvoriť, otvorte Nastavenia, vyberte Aplikácie, nájdite v zozname Nucleus Smart a stlačte tlačidlo „Vynútiť zastavenie“.


Ak ste svoj zvukový procesor Nucleus 7 dostali skôr ako v júli 2018, firmvér zvukového procesora bude potrebné aktualizovať, aby ste ho mohli používať so zariadením s operačným systémom Android. Túto jednoduchú aktualizáciu môže vykonať váš špecialista. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na spoločnosť Cochlear alebo svojho ušného špecialistu.


Ak máte stále ťažkosti alebo akékoľvek iné otázky k svojej aplikácii Nucleus Smart, požiadajte o informácie a o pomoc svoju miestnu pobočku spoločnosti Cochlear na adrese cochlear.com/intl/contact/global-offices.