Skip to main content

Aplikacja Osia® Smart: Często zadawane pytania


Aplikacja Osia Smart jest zgodna z procesorami dźwięku Osia 2.


Aktualne informacje dotyczące zgodnych telefonów iPhone oraz modeli zegarka Apple Watch znajdują się na stronie www.cochlear.com/compatibility.


Tak, w większości przypadków. Aplikacja została zweryfikowana w systemie iOS w wersji dostępnej podczas jej publikacji. W przypadku otrzymania zgłoszenia, że nowsza wersja systemu iOS powoduje problemy, będziemy starać się jak najszybciej zaktualizować aplikację i usunąć problem.

Aby zminimalizować ryzyko problemów z parowaniem, połączeniem lub aplikacją po zaktualizowaniu systemu iOS, zalecamy wykonanie jednej z następujących procedur:

  • Wyloguj się z aplikacji, anuluj sparowanie z procesorem dźwięku i odinstaluj aplikację przed aktualizacją systemu iOS, lub
  • Wyloguj się z aplikacji, anuluj sparowanie z procesorem dźwięku, odinstaluj aplikację i zaktualizuj system iOS, a następnie uruchom ponownie telefon iPhone.

Następnie zacznij od sparowania procesora dźwięku, a potem zainstaluj aplikację (patrz dalsze instrukcje poniżej) i zaloguj się ponownie, używając tych samych danych co poprzednio.


Tak, z procesorem(-ami) dźwięku można sparować maksymalnie pięć telefonów iPhone i na każdym z nich zainstalować aplikację. Jednak jednocześnie można nawiązać połączenie między procesorem(-ami) dźwięku i tylko jednym telefonem iPhone.


W przypadku problemów z połączeniem w aplikacji wyświetlane będą instrukcje pomocne w ich rozwiązaniu. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji systemu iOS (chyba że firma Cochlear udzieli innych informacji na stronie www.cochlear.com/compatibility). Przed aktualizacją systemu iOS zaleca się anulowanie sparowania procesora dźwięku i jego ponowne sparowanie po aktualizacji.

Poza tym jeśli aplikacja jest uruchomiona i włączone jest przesyłanie strumieniowe dźwięku z telefonu iPhone do procesora dźwięku, mogą wystąpić problemy z połączeniem. Jeśli aplikacja działa w tle podczas przesyłania strumieniowego dźwięku, nie powinno to stanowić problemu.


Połączenie między procesorem dźwięku a telefonem iPhone może zostać utracone przy niskim poziomie energii baterii procesora dźwięku, jeśli odległość między procesorem a telefonem jest zbyt duża lub w przypadku blokowania sygnału między nimi.

Upewnij się, że bateria procesora dźwięku jest dostatecznie naładowana, a procesor dźwięku znajduje się w zasięgu urządzenia mobilnego. Upewnij się, że w ustawieniach włączono komunikację Bluetooth, i uruchom ponownie aplikację. Aplikacja powinna ponownie nawiązać połączenie automatycznie.

W przypadku utraty połączenia zostanie wyświetlona opcja „Rozpocznij rozwiązywanie problemów”. Dotknij jej, aby uzyskać pomoc podczas rozwiązywania problemów.


Trudno precyzyjnie określić odległość, ponieważ zależy ona od czynników takich jak poziom naładowania baterii procesora dźwięku, stałe obiekty między urządzeniami i środowisko.


Poziom naładowania baterii procesora dźwięku może być zbyt niski, aby zapewnić połączenie. Wymień baterię. Aplikacja automatycznie połączy się ponownie.

W przypadku utraty połączenia zostanie wyświetlona opcja „Rozpocznij rozwiązywanie problemów”. Dotknij jej, aby uzyskać pomoc podczas rozwiązywania problemów.

Jeśli nadal będą występować problemy, możesz spróbować usunąć sparowany procesor dźwięku z telefonu iPhone, a następnie sparować go ponownie. Więcej informacji znajdziesz w odpowiedzi na pytanie „Jak mogę usunąć sparowany wcześniej procesor dźwięku?”


Podczas przesyłania strumieniowego dźwięku z telefonu iPhone procesory dźwięku automatycznie przełączają się na program przesyłania dźwięku. Aby przełączyć je z powrotem na program słuchania, zatrzymaj przesyłanie strumieniowe dźwięku.


Być może połączenie z procesorem dźwięku zostało utracone. Po odzyskaniu połączenia będzie można znowu zmieniać programy.


Interfejs zegarka Apple Watch zapewnia szybki dostęp do podstawowych funkcji, takich jak zmiana programów lub regulacja głośności. Wystarczy przesunąć palcem w lewo lub w prawo, aby wybrać program, pozycję Ulubionych lub włączyć przesyłanie strumieniowe z akcesoriów bezprzewodowych. Obróć pokrętło, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność albo wyciszyć dźwięk, ustawiając głośność na 0.

Na zegarku Apple Watch wyświetlane będą także powiadomienia dotyczące m.in. ostrzeżeń o niskim poziomie baterii procesora dźwięku.


Wskaźnik poziomu baterii w aplikacji wskazuje aktualny poziom energii baterii procesora dźwięku jako maksymalny lub niski. Niski poziom energii baterii oznacza, że działania bezprzewodowe niedługo zostaną przerwane i należy wkrótce wymienić baterie.

W procesorach dźwięku Osia 2 używane są baterie cynkowo-powietrzne, które do czasu niemal całkowitego rozładowania zapewniają prawie taki sam poziom mocy, po czym bardzo szybko tracą moc. Z tego powodu wyświetlanie w aplikacji dokładnego poziomu energii baterii przed zasygnalizowaniem przez procesor dźwięku ostrzeżenia o niskim poziomie baterii jest trudne.


Nie. Aplikacja nie wpływa w znaczącym stopniu na zużycie energii baterii procesora dźwięku.

Działanie aplikacji powoduje nieco zwiększone zużycie energii baterii telefonu iPhone, podobnie jak w przypadku innych aplikacji. Aby można było korzystać z funkcji „Odszukaj urządzenie”, należy włączyć funkcję GPS. W celu oszczędzania energii baterii możesz wyłączyć w telefonie iPhone funkcję GPS.


Tak. Jeśli sparujesz swoje urządzenie mobilne z procesorem dźwięku dziecka, będziesz mieć możliwość sterowania procesorem i monitorowania go z pewnej odległości, jednak musisz znajdować się w zasięgu. Można podejrzeć poziom energii baterii, regulować głośność i zmieniać program bez konieczności dotykania procesora dźwięku.